Com més cuidem la terra, aconseguim un millor vi

Habitem un planeta meravellós, amb una característica fonamental que el fa insòlit en l’univers conegut: el seu sistema climàtic. L’atmosfera fa possible la vida a la Terra, per això protegir el clima és una de les millors maneres de conservar la natura i la seva fascinant biodiversitat.
 

La radiació solar, els oceans, l’activitat volcànica o la superfície dels gels són alguns dels elements que interactuen de manera natural amb l’atmosfera terrestre i influeixen en el clima de la Terra, que ha canviat moltes vegades al llarg de la història.
 

Amb l’avenç de la industrialització, a partir del segle XIX, sorgeix un fenomen aliè al sistema climàtic capaç d’alterar l’atmosfera i canviar el clima: l’augment de les emissions de diòxid de carboni (CO2) associades a la crema de combustibles fòssils, com el petroli, el gas natural i el carbó.

COM ENS AFECTA EL CANVI CLIMÀTIC

L’augment de les concentracions de CO2 per l’activitat humana està accentuant l’efecte hivernacle, provocant l’actual escalfament global i alterant el sistema climàtic en el seu conjunt.

 

Com a conseqüència, la temperatura mitjana del planeta ha augmentat en gairebé un grau centígrad des de principis del segle XIX, provocant un increment de la freqüència i la virulència dels fenòmens naturals extrems: sequeres, huracans, incendis o inundacions, entre d’altres. Concretament a Catalunya, hem assistit a un increment de 1,2ºC en la temperatura mitjana dels últims 50 anys.

 

La viticultura és una tradició mil·lenària que ara s'enfronta al major desafiament de la seva història:
adaptar-se al nou escenari climàtic per garantir-ne la continuïtat, tal com l'entenem avui.

 

El cep és una planta extremadament sensible als canvis de temperatura, una variació que afecta directament la vinya i provoca un avanç de les collites, que a l'hora podria influir en la qualitat dels vins.

 

Davant la constatació de l'augment gradual de les temperatures, en 2007 vam decidir intensificar les actuacions orientades a cura de la terra i la protecció del medi ambient i vam establir la lluita contra el canvi climàtic com un dels eixos principals de la nostra política ambiental.