Com més cuidem la terra, aconseguim un millor vi

Torres & Earth

Des del nostre ferm compromís amb la cura del medi ambient i la conservació de la natura, però també des de la voluntat de seguir elaborant grans vins, el 2008 vam decidir posar en marxa el programa Torres & Earth.

 

Aquest programa d’actuacions mediambientals té un doble objectiu: adaptar la nostra activitat al canvi climàtic i reduir la nostra petjada de carboni per ajudar a mitigar els efectes de l'escalfament global.

 

Vam establir l'ambiciós objectiu de reduir un 30% nostres emissions de CO2 per ampolla del 2008 al 2020, considerant els abastos 1, 2 i 3 de la petjada de carboni, des de la vinya fins al consumidor. Per a aconseguir-ho, destinem cada any l'11% dels nostres beneficis a inversions relacionades amb el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic.

 

Del 2008 al 2019, hem reduït un 30% les nostres emissions de CO2, arribant a l'objectiu que havíem fixat per 2020. Volem seguir avançant amb nous compromisos a mitjà i llarg termini: reduir les nostres emissions en un 55% en 2030 i 80% en 2045, en comparació amb 2008, per a aconseguir convertir-nos, algun dia, en un celler d'emissions neutres de carboni en el desenvolupament de la nostra activitat.

 

Tot seguit, et mostrem com ho estem fent.

Mitigació

Les tasques de mitigació del canvi climàtic són aquelles que contribueixen a reduir les emissions que l’estan provocant per frenar l’augment de les temperatures i evitar els pitjors escenaris.