Compromís

Promovem un sistema de gestió, producció i comercialització que generi un impacte positiu a la societat i que es fonamenti en els pilars de l'ètica i la transparència. Per això, al llarg dels anys, hem dut a terme un procés de professionalització de la gestió per implantar les millors pràctiques en govern corporatiu amb l'objectiu de garantir un creixement sostingut i la consolidació del nostre negoci. 

Sistemas de gestión

Sistemes de gestió

Articulem el nostre compromís amb la qualitat, la seguretat alimentària, el medi ambient, i la seguretat i la salut en el treball a través de la nostra política de Sistema Integrat de Gestió, que revisem de manera periòdica. També disposem d'un codi de conducta i ètica empresarial, i una sèrie de polítiques corporatives, procediments i processos interns per donar compliment a la normativa i dur a terme una gestió responsable del negoci. 

Responsabilitat Social Corporativa

Les persones, l'ecologia, el comerç just, el retorn a la societat i la R+D+I són part del nostre ADN. Consulta aquí les nostres Memòries de Responsabilitat Social Corporativa.

Memòria de Sostenibilitat 2022

Memòria de Sostenibilitat 2021

Responsabilitat Social Corporativa 2020

Responsabilitat Social Corporativa 2019

Responsabilitat Social Corporativa 2018

Responsabilidad social corporativa
Objetivos de desarrollo sostenible

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Som conscients del nostre paper en l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030: la protecció de les persones, el planeta i la prosperitat. Per aquest motiu, desenvolupem accions d'impacte positiu en els 17 ODS establerts per les Nacions Unides, en què la nostra prioritat és contribuir al desenvolupament sostenible a través de la lluita contra l'emergència climàtica (ODS 7 i 13); la preservació dels ecosistemes terrestres i dels seus recursos (ODS 6 i 15); la producció i el consum responsable (ODS 12); la reducció de les desigualtats a través de la Fundació Família Torres (ODS 10); la promoció d'ocupació de qualitat i l'aposta per la innovació (ODS 8 i 9); i la creació d'aliances en el sector per assolir aquests objectius (ODS 17). 

Projectes i ajudes

Aquests són alguns dels projectes que estem duent a terme als nostres cellers, en col·laboració amb organismes públics i privats, i per als quals ja hem rebut ajudes econòmiques. 

Proyectos y ayudas