Projectes i ajuts

Projectes

R+D+I

COPPEREPLACE

Desenvolupament i implementació integral de noves tecnologies, productes i estratègies per reduir l'aplicació de coure a les vinyes i adobar els sòls contaminats a la regió SUDOE.

L'objectiu és validar una sèrie de solucions integrades, innovadores i viables per reduir l'ús del coure a la viticultura i el seu impacte mediambiental.

Coppereplace està liderat per la Plataforma Tecnológica del Vino i integrat per 13 entitats espanyoles, franceses i portugueses del sector del vi. Família Torres participa en el projecte mitjançant la realització d'assajos amb productes alternatius al coure a les seves vinyes. 

COPPEREPLACE

Programa cofinançat pel Programa Interreg Sudoe a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Veure licitació

COPPEREPLACE

VITIGEOSS

Desenvolupament d'una plataforma de gestió intel·ligent de la vinya a partir de la integració de les dades satel·litàries, sensors, drons i intel·ligència artificial que millori la presa de decisions (DSS) en fenologia, irrigació, tractament de malalties, i gestió de les operacions a la vinya. L'objectiu és millorar la sostenibilitat i adaptació de les vinyes al canvi climàtic.

Vitigeoss està format per 9 socis de 4 països sota a coordinació de Eurecat. Família Torres s'encarrega de proporcionar dades per codissenyar els serveis intel·ligents i fer assajos de camp.

Projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea.

VITIGEOSS

VitigeossVitigeoss

LIFE IS LIGHT

El projecte europeu LifeisLight té com a objectiu demostrar l'eficàcia de l'estimulació de plantes per UV-C per combatre les malalties criptogàmiques de la vinya.

El consorci està format per UVBoosting, Universitat de Tolosa, Universitat de Bordeus i Família Torres. Els assajos es faran a les vinyes de Família Torres durant dues campanyes.

Projecte finançat pel programa LIFE de la Comissió Europea.

LIFE IS LIGHT

Life is LightLife is Light

FARMYNG

Producció de proteïnes a partir d'insectes per a l'alimentació animal i fertilitzants. L'objectiu és desenvolupar la primera gran cadena de valor de base biològica a gran escala que produirà productes alimentaris sostenibles, segurs, de primera qualitat i d'origen innovador a través de l'insecte Tenebrio Molitor (cuc de la farina). Els rebuigs es recuperaran per utilitzar com a fertilitzants del sòl.

Farmying és un consorci format per 20 empreses de 8 països. Família Torres participa en el projecte per estudiar la viabilitat d'aquests fertilitzants, que tindrien una petjada de carboni inferior a la dels fertilitzants convencionals en tractar-se d'un subproducte.

Projecte desenvolupat en el marc d''Horizon 2020 Private Partnership Bio-Based Industries Joint Undertaking' (topic BBI.2018.F2 – Large-scale production of proteins for food and feed applications from alternative, sustainable sources).

FARMYNG

FarmyngFarmyng

PROYECTO RAIM

Projecte d'economia circular amb l'objectiu de reaprofitar els llots de la depuradora biològica com a abonament orgànic de les vinyes. Finançat per l'Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

Proyecto Raim

VITECH

Projecte d'economia circular per reduir els costos ambientals del tractament de les aigües grises. L'objectiu és mantenir la qualitat de l'aigua tractada mitjançant la incorporació de fotobioreactors d'algues en el procés de tractament de les aigües i generar estratègies d'economia circular per aprofitar la biomassa de les algues com a recurs per a l'agricultura o com a recurs energètic. Finançat per l'Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

Vitech

GOPHYTOVID

Optimització de l'ús de fitosanitaris en la viticultura d'acord amb mapes de vigor. L'objectiu és reduir la dosi d'aplicació de productes fitosanitaris, identificant la variabilitat interparcel·lària al llarg del cicle vegetatiu a través de mapes de vigor. Aquest projecte, finalitzat l'any 2020, té continuïtat en el projecte Coppereplace.

GOPHYTOVID

gophytovidgophytovid

REWINE

Projecte d'economia circular per a la reutilització d'ampolles de vidre en el sector vitivinícola del sud d'Europa. Finançat pel programa LIFE de la Comissió Europea.

REWINE

redwinelife

VINYSOST 

Gestió sostenible de la producció de grans vinyes per millorar la qualitat i la competitivitat dels vins espanyols. Consorci format per cellers, empreses del sector i centres d'investigació més rellevants del panorama científic vitivinícola nacional.

Cofinançat per la Unió Europea i pel CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial- amb fons FEDER, a través del Programa Operatiu pluriregional de Creixement Intel·ligent 2014-2020 en el marc del Programa Estratègic de Consorcis de Recerca Empresarial Nacional (CIEN). 

VINYSOST

VinisostVinisostVinisost

GLOBALVITI

Projecte de recerca industrial i desenvolupament experimental que pretén millorar la producció vitivinícola enfront del canvi climàtic a través de noves tecnologies, d'estratègies biotecnològiques i de la gestió de la vinya. El consorci està format per 8 empreses. Projecte finançat pel programa CIEN del CDTI.

GLOBALVITI

globalvitiglobalviti

INTERECCIONA

Disseny i fabricació d'etiquetes intel·ligents a partir de la tecnologia NFC pensades per ser utilitzades en ampolles de vins i begudes espirituoses. Projecte cofinançat pel Ministerio de Economía, Industria y Conectitividad i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del marc de la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

INTERECCIONA

Interecciona

ACCIÓ - Disrupt the Corporate

Amb la col·laboració d'Esade Creapolis es va realitzar un estudi de les startups relacionades amb tot el canal HORECA, incloent també la venda directa i l'accés directe al consumidor final. Es van cercar statups de tot el món relacionades amb aquesta temàtica, analitzant els seus punts forts i seleccionant les que eren més disruptives. A partir d'aquesta informació es van identificar les tendències més rellevants i les startups que tenien una solució que s’adaptava millor als reptes plantejats. Tot aquest coneixement generat va servir per inspirar l’equip de Família Torres per idear múltiples iniciatives disruptives per desenvolupar i implementar.

Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives, projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives per a l’any 2021 amb el Suport d’ACCIÓ.

ACCIÓ - Disrupt the Corporate

Logo Acció

VITIREGENERE

Viticultura regenerativa per a la millora de la biodiversitat i gestió de la vinya.

L’objectiu principal del projecte es demostrar i validar pràctiques agronòmiques que contribueixin a regenerar la salut i vitalitat dels sols agrícoles per a una agricultura de la vinya més sostenible, sota el concepte de viticultura regenerativa millorant la biodiversitat dels conreus en general dels sols en particular.

Membres: INNOVI (coordinador), IRTA, Miguel Torres S.A, Jean Leon, Clos Mogador i Huguet de Can Feixes.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2022.

VITIREGENERE

ATENEAA 

Aplicació proteïna d’insecte (TENEbrio Molitor) per Alimentació animal i del frass per a Agricultura orgànica.

Es tracta d’un projecte que pretén aconseguir 3 objectius: desenvolupar i optimitzar mètodes de processament de les larves de Tenebrio molitor, ampliar els coneixements sobre el seu potencial nutricional en porcí i altres beneficis, en funció del seu àmbit d’aplicació i valoritzar les dejeccions orgàniques de la cria d’insectes. Els residus orgànics generats en la cria d’insectes molt superiors a la pròpia producció de la biomassa animal.

Membres: Iberinsect SL, Vall Companys SAU, Miguel Torres SA, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, INNOVACC

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2022.

ateneaa
 

REBO2VINO

Grup operatiu d'economia circular per a la reutilització d'ampolles de vidre al sector vitivinícola: Anàlisi d'impactes i viabilitat, i disseny d'eines digitals.

Aquest projecte d'innovació compta amb un ajut de 563.721,90€ finançat íntegrament pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2022, amb fons procedents de l'Instrument de Recuperació Europeu (EU Next Generation).

Té una durada estimada de 29 mesos, compresos entre l'octubre del 2022 i el març del 2025.

REBO2VINO

Ajudes eficiència energètica

FAMILIA TORRES – Optimització energètica

Implantació de mesures per a l'optimització energètica en la producció i distribució de vapor d'aigua al celler Família Torres (Miguel Torres S.A.), a Pacs del Penedès, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Creixement Intel·ligent 2014-2020. Les mesures d'estalvi i eficiència energètica consisteixen en la substitució de la caldera de vapor i la millora del col·lector principal de vapor. Inversió de 132.495,86 €, dels quals s'ha rebut un import d'ajuda de 22.392,26 €.

Optimización energética

FAMILIA TORRES – Millores energètiques

Implantació de millores energètiques al celler Família Torres (Miguel Torres S.A.), a Pacs del Penedès, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Creixement Intel·ligent 2014-2020. Les mesures d'estalvi i eficiència energètica consisteixen en l'aplicació d'aïllament tèrmic en canonades de distribució de fluid de refrigeració i implantació d'un sistema de regulació i control a l'estació depuradora d'aigües residuals. Inversió de 120.486,17 €, dels quals s'ha rebut un import d'ajuda de 36.145,85 €.

Mejoras energética

PAGO DEL CIELO – Projecte d'estalvi i eficiència energètica

Substitució d'un equip de filtració per un equip nou d'alta eficiència energètica en el celler Pago del Cielo (Selección de Torres S.L.), a Ribera del Duero, l'any 2015. Inversió de 88.658 €, dels quals s'ha rebut un import d'ajuda de 21.156,78 €.

Proyecto de ahorro y eficiencia energética