CONDICIONS GENERALS DE RESERVA

LA VINOTECA TORRES, SLU, (en endavant, LA VINOTECA TORRES):

 • Domicili: Comerç, 22, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona.
 • Correu electrònic de contacte: reserves@torres.es
 • Número d’identificació fiscal (NIF): B63768675.
 • Inscripció al Registre Mercantil: inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 38006, foli 206, fulla B307792.

Aquestes condicions regeixen exclusivament la reserva d’entrades per a les visites enoturístiques al Centre de Visites de Pacs del Penedès (Barcelona) i al Mas Rabell de Sant Martí Sarroca (Barcelona), a través del lloc web  Enoturisme | Enoturisme | (torres.es) . Les entrades per a les visites enoturístiques estan reservades a particulars.

Per procedir a la reserva d’entrades, heu de ser major d’edat i disposar de la capacitat legal necessària per contractar el producte ofert.

Us comprometeu a no fer reserves mitjançant l’ús no autoritzat de qualsevol robot o altre dispositiu automatitzat o qualsevol altra activitat il·lícita o no autoritzada. LA VINOTECA TORRES es reserva el dret a anul·lar qualsevol operació que sospiti raonablement que s’ha fet incomplint aquestes disposicions, sense avisar-vos prèviament, i totes i qualsevol de les entrades adquirides per mitjà d’aquesta operació esmentada seran nul·les.

Les dades que voluntàriament faciliteu han de ser veraces i completes. En cas que no ho siguin, LA VINOTECA TORRES està facultada per cancel·lar la reserva, sense mitjançar indemnització o compensació de cap mena al vostre favor.

1. Àmbit objectiu i subjectiu d’aquestes condicions generals.

A les condicions particulars de cada activitat cal preveure:

 • Què inclou l’activitat.
 • Situacions especials que afectin els menors d’edat i les persones amb discapacitat.
 • Horaris i lloc.
 • Idiomes de l’activitat.

2. Preu.

Els preus de les entrades s’expressen en euros amb tots els impostos inclosos; no s’inclouen les despeses d’impressió, l’import de les quals haureu d’assumir, si escau.

LA VINOTECA TORRES es reserva el dret a modificar els preus en tot moment, però les entrades s’han de facturar d’acord amb les tarifes vigents en el moment en què es registri la compra.

3. Condicions de compra

Les dades facilitades són objecte de confirmació i s’han de confirmar abans de la realització del pagament.

LA VINOTECA TORRES es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol reserva d’un usuari amb el qual mantingui un litigi respecte al pagament d’una compra anterior.

LA VINOTECA TORRES es compromet a acceptar la vostra reserva d’acord amb els termes de les condicions generals de venda aquí exposades.

Declareu que coneixeu i accepteu aquestes condicions abans de confirmar la vostra reserva. La confirmació d’una reserva implica, per tant, l’acceptació d’aquestes condicions. 

4. Disponibilitat.

Les nostres ofertes d’entrades i preus són vàlides mentre s’exposin al lloc web, i sempre en funció de la disponibilitat.

Dins d’aquest marc, es faciliten indicacions sobre la disponibilitat de les entrades en el moment en què es processa cada reserva, si bé es poden produir de manera excepcional errors o modificacions.

4.1. Cancel·lació.

Una vegada feta la reserva i en el cas que cancel·leu la visita, són aplicables les condicions específiques previstes per a cada activitat.

En el cas que LA VINOTECA TORRES cancel·li la visita, se us oferirà la devolució del preu de venda de l’entrada, al qual es descomptarà les despeses de gestió de la devolució en funció de cada activitat, o la possibilitat de fixar l’activitat un altre dia, segons disponibilitat de LA VINOTECA TORRES. En aquests supòsits, LA VINOTECA TORRES us contactarà per telèfon o per correu electrònic.

En el cas que, d’acord amb el que es preveu a les condicions específiques per a cada activitat, opteu per la devolució del preu de venda del producte, rebreu la devolució de l’import en un termini màxim de 14 (catorze) dies naturals, a comptar a partir de la data en què LA VINOTECA TORRES rebi la vostra comunicació per escrit en què confirmeu la devolució del producte.

Per fer efectiva una devolució, us heu de posar en contacte amb nosaltres mitjançant el telèfon 93 817 73 30 o el correu electrònic reserves@torres.es . LA VINOTECA TORRES no accepta cap canvi o devolució si prèviament no hem rebut cap notificació.

4.2. Devolució.

Una vegada adquirida l’entrada no es canvia per cal altra ni es torna l’import. 

5. Pagament.

5.1. Modalitat de pagament.

El pagament de les compres s’efectua mitjançant targeta de pagament. Acceptem les targetes de crèdit següents: Visa, Eurocard i Mastercard.

A cada activitat s’estableix la modalitat de pagament, que pot ser en línia i/o per transferència bancària i/o el dia de la visita.

Si el pagament de l’activitat es pot fer en línia, el càrrec s’efectua al compte de l’usuari en un termini màxim de 4 (quatre) dies a partir de la data de la reserva, que es considera efectiva després de la confirmació de l’acord entre els centres de pagament.

Totes les transaccions de compra es desenvolupen dins d’un estricte marc de confidencialitat i xifrat mitjançant el protocol SSL. 

Si és el cas, en el moment en què premeu el botó "Validar", durant la confirmació de la reserva, el nostre banc verifica la validesa del número de la vostra targeta de crèdit i comprova que no està bloquejada.

LA VINOTECA TORRES no té en cap cas accés a les vostres dades bancàries ni les desa als seus servidors.

Per aquest motiu, les heu de facilitar de nou cada vegada que feu una nova transacció al nostre lloc web.

D’aquesta manera, obteniu una doble protecció contra abusos i fraus.

5.2. Pagament segur.

De conformitat amb el nostre compromís respecte a la seguretat dels pagaments, us informem que LA VINOTECA TORRES verifica la fiabilitat de les dades facilitades durant la realització d’un pagament.

Aquest procés forma part de la nostra lluita contra el frau en les modalitats de pagament per Internet i per protegir el conjunt dels consumidors.

LA VINOTECA TORRES ha dissenyat un procés de verificació amb l’objectiu d’impedir la utilització fraudulenta de les dades bancàries dels nostres clients. En l’àmbit d’aquest procés, LA VINOTECA TORRES es reserva el dret de sol·licitar als seus clients la tramesa (per fax o correu postal) d’una còpia de ambdues cares del seu document nacional d’identitat, com també d’un justificant del seu domicili de menys de tres mesos d’antiguitat. No es pot fer cap reserva abans de la recepció i la comprovació d’aquests documents. Els documents sol·licitats s’han d’enviar en un termini de 6 (sis) dies hàbils.

LA VINOTECA TORRES es reserva el dret d’efectuar el reemborsament de la comanda si no rep els documents esmentats amb anterioritat, o si aquests no són vàlids.

6. Impressió de les entrades.

LA VINOTECA TORRES es reserva el dret d’admissió a les seves instal·lacions. Si és aquest el cas, se us ha de tornar el preu de venda de l’entrada d’acord amb el que s’estableix en aquestes condicions.

Si és necessari, heu d’imprimir les entrades.

Quan rebeu les entrades, deseu-les en un lloc segur. LA VINOTECA TORRES no assumeix cap responsabilitat per qualsevol entrada perduda o robada.

En fer la reserva, es pot limitar el nombre de reserves que podeu comprar a un nombre concret per cada visita. Aquest nombre s’inclou a la primera pàgina de la reserva i es verifica en cada operació. Aquesta política està en vigor per prevenir pràctiques injustes en la reserva d’entrades. Les entrades es poden limitar a un nombre màxim per persona i/o per targeta de crèdit. Ens reservem el dret d’anul·lar les entrades adquirides que excedeixin d’aquest nombre sense avís previ.

Es poden oferir entrades amb determinades limitacions quant a l’accés o la utilització, com ara, per exemple, edat mínima d’accés. Si és així, s’ha de publicar aquesta limitació al nostre web o se us ha de comunicar d’una altra manera abans o en el moment de reservar les entrades. És la vostra responsabilitat assegurar-vos que llegiu totes les comunicacions publicades al nostre web.

No podeu revendre o cedir les vostres entrades. Qualsevol revenda o cessió (o intent de revenda o cessió) d’una entrada és motiu de confiscació o anul·lació d’aquesta entrada, sense dret a devolució o cap altra indemnització.

 

7. Modificacions.

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent a la data de la darrera actualització. LA VINOTECA TORRES es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest lloc web.

No es pot alterar, canviar, modificar o adaptar aquest lloc web. Tanmateix, LA VINOTECA TORRES es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment, tots els canvis i modificacions que consideri convenients, i pot fer ús d’aquesta facultat en qualsevol moment i sense avís previ, pel que fa a la disponibilitat dels seus productes i campanyes.

LA VINOTECA TORRES es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions, com també les condicions i termes d’ús d’aquest lloc web. Qualsevol modificació d’aquests, s’ha d’anunciar convenientment. L’entrada en vigor de les modificacions de les condicions d’ús és efectiva des del moment de la seva publicació en aquest lloc web.

8. Protecció de dades personals.

Us informem que, de conformitat amb la normativa actual de protecció de dades i el Reglament europeu de protecció de dades, les dades personals introduïdes a través de la secció corresponent del lloc web Enoturisme | Enoturisme | (torres.es) , així com les que, si escau, pugueu facilitar en el futur en el marc de la vostra relació amb aquesta entitat, seran tractades per LA VINOTECA TORRES, que és el responsable del tractament, per a les finalitats següents:

 • Gestionar la vostra visita, taller, tast o activitat a les nostres instal·lacions.
 • Gestionar la vostra factura per al compliment de les obligacions fiscals.
 • Així mateix, us podem trametre comunicacions sobre els nostres productes i serveis, tant per mitjans escrits com electrònics, sempre que així ho hàgiu autoritzat mitjançant la casella corresponent.

La legitimació d’aquest tractament es basa en el vostre consentiment.

Per exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les vostres dades, com també per revocar el consentiment prestat per a la tramesa de comunicacions comercials, o el consentiment al tractament de les vostres dades personals, us podeu adreçar per escrit a c/ Comerç, 22, 08720 Vilafranca de Penedès (Barcelona) o mitjançant correu electrònic, amb la referència “Dades personals”, a l’adreça dataprotect@lavinotecatorres.com , en ambdós casos cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o del passaport.

A més a més, en cada tramesa informativa sobre els nostres productes i serveis, inclourem un enllaç o adreça electrònica vàlida habilitada perquè us pugueu donar de baixa d’aquestes comunicacions.

Podeu acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de l’enllaç www.aepd.es.

Si desitgeu ampliar la informació sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal, accediu a la nostra política de privacitat a través de l’enllaç següent: www.lavinotecatorres.com .

9. Deures de les parts.

9.1. Deures de l’usuari.

Durant l’activitat, l’usuari s’obliga a:

 • Presentar l’entrada adjunta a aquesta reserva el dia de l’activitat.
 • Pagar el preu de l’activitat abans del seu inici.
 • Respectar en tot moment les regles de bona convivència.
 • Comunicar qualsevol anomalia, dany o situació.
 • Complir les normes generals de seguretat.
 • No entrar animals al recinte en què es fa l’activitat.

9.2. Deures de LA VINOTECA TORRES.

LA VINOTECA TORRES s’obliga a:

 • Desenvolupar l’activitat d’acord amb la proposta presentada a l’usuari, com ara la data, el lloc i l’idioma.
 • Mantenir les instal·lacions en què es fa l’activitat en un estat d’higiene adequat.
 • Informar els usuaris sobre els aspectes que cal tenir en compte pel que fa a la seguretat.

10. Navegació, accés i seguretat.

L’accés i la navegació en aquest lloc web significa acceptar i conèixer els advertiments legals, les condicions i els termes d’ús que hi conté. LA VINOTECA TORRES duu a terme els màxims esforços perquè la navegació es faci en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que es puguin ocasionar durant la navegació.

Aquest lloc web ha estat dissenyat per suportar els navegadors més utilitzats (Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera).

LA VINOTECA TORRES no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que es puguin ocasionar als usuaris per la utilització d’altres navegadors o de versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyat aquest lloc web. L’accés a aquest lloc web es fa en un entorn no segur, per la qual cosa la informació es transmet de manera no xifrada.

LA VINOTECA TORRES no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest lloc web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc no es responsabilitza ni garanteix que el contingut o programari a què es pugui accedir a través d’aquest lloc web estigui lliure d’error o no causi un dany. En cap cas LA VINOTECA TORRES és responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés al lloc web i pel seu ús, entre els quals s’inclouen, però no es limiten a aquests, els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. LA VINOTECA TORRES no es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar als usuaris per un ús inadequat d’aquest lloc web. 

10. Propietat intel·lectual.

Tota la informació continguda en aquest lloc web de LA VINOTECA TORRES, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor i altres drets de protecció recollits al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a LA VINOTECA TORRES o a empreses del grup, o atercers que han autoritzat la seva inclusió al lloc web. Per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, com també qualsevol tipus de cessió de tot o de part del contingut d’aquest lloc i, en general, de qualsevol objecte que, d’acord amb la legislació vigent, sigui protegible per les normes de la propietat intel·lectual.

Tot el contingut d’aquest lloc web i tot el contingut disponible a través dels serveis prestats, incloent-hi dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, com també la seva selecció i disposició (el “contingut”) són propietat exclusiva de LA VINOTECA TORRES, o dels seus llicenciadors, amb tots els drets reservats. Cap part del contingut del lloc web pot ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda de cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el consentiment previ per escrit de LA VINOTECA TORRES. Sempre que l’usuari estigui legitimat per utilitzar el lloc web, LA VINOTECA TORRES atorga una llicència limitada per utilitzar el lloc web, accedir al lloc web i al seu contingut i per descarregar legítimament i només per a ús personal i no comercial el contingut del lloc web, sempre que es mantinguin intactes tots els advertiments sobre drets d’autor i propietat intel·lectual. No es pot carregar o republicar contingut del lloc web en cap lloc d’Internet, intranet o extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del contingut del lloc web està estrictament prohibit. 

11. Marques registrades.

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de LA VINOTECA TORRES i/o altres empreses del grup LA VINOTECA TORRES. Es prohibeix expressament la utilització, sense consentiment previ, de qualsevol element de LA VINOTECA TORRES que sigui objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a la propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a LA VINOTECA TORRES sense el permís escrit de LA VINOTECA TORRES o de la tercera empresa. 

12. Accions judicials.

LA VINOTECA TORRES i/o altres empreses del grup LA VINOTECA TORRES es reserven la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial. 

13. Dret aplicable i jurisdicció

Les condicions generales de venda i la política de privacitat aquí exposades estan subjectes a la legislació espanyola. En cas de litigi sobre la interpretació, execució o validesa d’aquestes condicions generals de venda, tenen competència els jutjats i tribunals de Barcelona.