Compromís amb la Qualitat , Seguretat Alimentària, Medi ambient i Seguretat i salut en el treball

Sistemas de Gestió

La direcció de MIGUEL TORRES S.A manifesta el seu compromís amb la Qualitat , Seguretat Alimentària, Medi ambient i Seguretat i salut en el treball a través del seu SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ. Aquest compromís és reflecteix en la Política del SIG que és comunica i revisa de forma periòdica.
Altres certificats