VI I CANVI CLIMÀTIC

04 agost 2020

Adaptació, conservació i innovació conformen la trilogia estructural sobre la qual se sustenten les accions i projectes que Família Torres promou i activa des de 2008, englobats en el programa Torres & Earth, per tal d'aturar la impacte dels efectes del canvi climàtic que pengen sobre la vinya i el seu esdevenir futur.

Atenent a la asèpsia objectivitat d'organismes, com la Divisió per al Medi Ambient de l'ONU, es defineix el canvi climàtic com 'la modificació de components de sistema climàtic que té efectes ambientals i socioeconòmics sobre la població i l'ecosistema al món.'

El cultiu d'una actitud antropocèntrica de la humanitat ha propiciat un viure d'esquena a la realitat ambiental que ens envolta. Activitat humana en forma d'explotació sistemàtica de recursos naturals, desforestació, residus, combustió de materials fòssils i la conseqüent generació de gasos d'efecte hivernacle que no permeten la congelació de l'aigua al planeta, i que absorbeixen la radiació tèrmica que, quan s'acumula , provoca canvis en el clima.

La vinya és altament sensible a les vel·leïtats climàtiques, i en particular a la temperatura, que va en progressiu augment.

Imatge
Proyecto de reforestación de Familia Torres. Plantación de 6.000 hectáreas de árboles en Patagonia (Chile)

Projecte de reforestació de Família Torres. Plantació de 6.000 hectàrees d’ arbres a Patagona (Chile)

Així, les baies arriben a una major concentració de sucre molt abans i, no obstant això, les pells i les llavors maduren més, de manera més pausada. Aquest desequilibri es tradueix en copa en un augment significatiu del grau d'alcohol, un taní verd, un augment del PH del raïm, una disminució de l'acidesa, i un envelliment accelerat de el vi.

En l'adaptació descansa la supervivència. Així, s'adapten les pràctiques en la gestió de la vinya per a retardar la maduració del raïm, buscant nous escenaris per al cultiu de la vinya a major altitud o latitud on el clima és més fresc (per cada 100 metres d'altitud, descendeix gairebé un grau la temperatura).

Família Torres conrea raïm a gairebé mil metres d'altura a Tremp (Pre-Pirineu català), i a Xile es desplaça cap al sud, a la Vall d' Itata

Perquè per dibuixar el futur hem de mirar al passat, vam seguir treballant en la recuperació de varietats ancestrals, seleccionant aquelles que exhibeixen un potencial enològic interessant i una major capacitat d'adaptació al nou context climàtic.

La investigació és essencial i ja no és una opció. D'aquesta manera, i en col·laboració amb universitats i altres agents socials, Família Torres estudia nous camins que permetin la captació, emmagatzematge i reutilització de el CO2 que es genera durant la mateixa fermentació del vi.

Imatge
Reducción de hasta un 95% de consumo de gas y hasta un 10% de electricidad gracias a la caldera de biomasa de nuestra bodega en Pacs del Penedès, con la que evitamos emitir hasta 1.300 T/año de CO2.

Reducció de fins un 95% de consum de gas i fins un 10% d’ electricitat gracies a la caldera de biomassa del nostre celler a Pacs del Penedès, amb la que evitem emetre fins a 1.300 T/any de CO2.

Es va establir l'ambiciós objectiu de reduir un 30% les emissions de CO2 per ampolla de l'2008 a l'any 2020, considerant els diferents abast de la petjada de carboni: des de la vinya fins a la copa.

És interessant destacar que alguns d'aquests projectes d'investigació incideixen en la gestació d'una economia circular, per tal de maximitzar els recursos mitjançant la reducció, la reutilització i el reciclatge de components, fent, dels nostres residus, la nostra matèria primera.

La conservació de la vinya és la pròpia conservació de l'equilibri i harmonia en la biodiversitat que acull la vinya; font de vida i precursora d'una sàvia i natural gestió orogràfica que ha definit les passes sota els nostres peus.

De la mateixa manera, la conservació de la fauna i flora articula diferents projectes de reforestació, amb espècies d'arbres autòctons i programes de recuperació d'espècies amenaçades. Per a això, assegurem corredors biològics que permeten mantenir vinyes vives, sanes i riques en biodiversitat.

Potser la urgència de l'acció sotmet a la poesia per permetre que la importància del missatge romangui a les nostres consciències. Versos en espera d'un futur esperançador.

The subscriber's email address.
No et perdis les novetats i ofertes de Familia Torres