Un llegat construït amb l'esforç de cinc generacions

1939

1939

Tres mesos abans de concloure la Guerra Civil a Espanya, el celler resulta parcialment destruïda a causa dels bombardejos aeris dirigits a l'estació de ferrocarril. 

Marc històric

1942

1942

Miguel Torres Carbó mana reconstruir el celler. En un telegrama que envia des de l'Havana al desembre d'aquest any, diu: "Resolt continuïtat servei dels nostres vins. Primer important demanat garantit. Activin obra reconstrucció celler ". Amb això, s'inicia també la venda de vi embotellat i es comercialitza Coronas per primera vegada.

Marc històric
Naixement de productes