Família Torres introdueix la pastura amb animals en la gestió sostenible dels seus boscos

10 agost 2023

Després de la introducció de ramats a les vinyes com a pràctica de viticultura regenerativa, Família Torres estén ara la pastura amb animals domesticats a les seves finques forestals a Catalunya per mantenir nets els boscos i gestionar-los des d'un enfocament holístic. Aquesta pràctica agroforestal anomenada 'silvopastura' (en llatí, silva significa bosc) busca beneficiar tant a la terra com als animals, aportant matèria orgànica per al sòl i un entorn fresc i amb ombra per al bestiar, alhora que serveix d´acció de prevenció d'incendis.

Família Torres, que compta amb més de 1.800 hectàrees de bosc a Catalunya, està introduint la silvopastura a les seves terres situades a l'Alt Camp, Conca de Barberà i Alt Penedès gràcies a acords amb pastors i associacions. A partir d'ara, els ramats, que només havien pasturat puntualment fora de la vinya, s'introduiran de forma planificada en zones boscoses de les finques. A la seva finca de muntanya de la comarca de l'Alt Camp, col·labora des del mes de juny amb una pastora de cabres i, en els propers mesos, introduirà un altre ramat extern als seus boscos de la Conca de Barberà.

El celler familiar també col·labora amb Forest Horses, associació dedicada a la restauració de boscos mitjançant la pastura amb cavalls, per introduir un grup de cavalls en una finca que posseeix a la comarca de l'Alt Penedès. Durant aquests mesos, s'està adequant la zona amb la instal·lació de tancats i abeuradors que necessitaran els animals quan arribin en transhumància a la finca la propera tardor. 

El cavall és un gran herbívor gregari que pastura durant la major part del dia i viu en manada. Poden recórrer llargues distàncies mentre pasturen, això fa que al seu pas remoguin la terra i amb els seus excrements vagin escampant les llavors que van ingerint, ajudant a desenvolupar la biodiversitat alhora que potencien una neteja sostenible del sotabosc. A més, al bosc els èquids contribueixen en la prevenció d' incendis, obrint camins que actuen de tallafocs naturals, per zones intransitables per a l'humà. Per això, des de l'associació, se´ls hi ha donat el sobrenom de "cavalls bomber".

Amb la introducció de la pastura amb animals, Família Torres reforça la gestió sostenible dels boscos que es troben a prop de les seves vinyes i que té en propietat per protegir els espais naturals i la biodiversitat. Aquests inclouen els projectes de reforestació que duu a terme el celler a Catalunya per absorbir CO2 atmosfèric, contribuint així a mitigar els efectes del canvi climàtic. El celler familiar conserva aquests paisatges boscosos, amb especial atenció a la prevenció d'incendis, a través de Plans tècnics de gestió de millora forestal (PTGMF) i actuacions silvícoles puntuals a les diferents finques com ara aclarides de bosc, tales selectives i podes de formació, entre d'altres.