Entra en vigor la primera certificació internacional en viticultura regenerativa

12 abril 2023

La certificació internacional Regenerative Viticulture Alliance (RVA) és el principal estàndard en viticultura regenerativa que capacita als viticultors, elaboradors i consumidors per abanderar l’acció climàtica a través d’una viticultura que millora la salut dels sòls i de les vinyes i té un impacte positiu en termes de biodiversitat, segrest de carboni i cicles d’aigua, en les zones de producció.

La RVA, que entra en vigor a l’abril, és una certificació d’abast global focalitzada exclusivament en viticultura i creada per l’Associació de Viticultura Regenerativa, amb la col·laboració de The Regenerative Viticulture Foundation, i de l’entitat internacional independent de certificació Ecocert per verificar el compliment de les pràctiques regeneratives a les vinyes. L’objectiu és, per una banda, reconèixer públicament els esforços realitzats pels viticultors i productors de tot el món que apliquen aquest model vitícola i, per altra banda, certificar els vins que procedeixen de vinyes regeneratives i, per tant, contribueixen a mitigar els efectes de l’escalfament global gràcies a la seva funció com a embornals de carboni.

Els requisits mínims per obtenir aquesta certificació són estar treballant en viticultura regenerativa durant un any com a mínim; acreditar una formació en aquesta temàtica (curs d’iniciació que s’imparteix des de l’Associació) i realitzar anàlisis físico-químics dels sòls a través de laboratoris acreditats i analítiques qualitatives un cop a l’any. Els vins que sol·licitin el segell RVA hauran de disposar del certificat ecològic o demostrar que procedeixen de vinyes cultivades en ecològic durant almenys tres anys d’acord amb la normativa vigent.

Els viticultors i cellerers que iniciïn el procés de certificació disposaran d’una aplicació mòbil (també disponible com a aplicació web) que conté un pla de treball detallat i un quadern de camp per fer seguiment de les pràctiques implementades i monitoritzar l’evolució de la vinya. Per certificar les vinyes com a regeneratives, els viticultors hauran de realitzar una autoavaluació anual a través de l’aplicació i una visita certificadora de les vinyes cada tres anys, mentre que la certificació dels vins serà anual a través de visites al celler per part de l’empresa certificadora.

La RVA contempla un estat transitori durant un període màxim de sis anys per a aquells viticultors que no apliquin la totalitat de les pràctiques recomanades en el estàndard, que s’indicarà com a ‘RVA Transition’. Un cop implementin totes les pràctiques de viticultura regenerativa, obtindran el segell ‘RVA Certified’.

Segons Miquel Torres, president de l’Associació de Viticultura Regenerativa: “Volem fomentar la viticultura regenerativa a tot el món, ja que té l’objectiu de retornar la vida als sòls i lluitar contra el canvi climàtic. Aquesta certificació proporciona les eines necessàries per entendre millor i monitoritzar d’una manera més efectiva les pràctiques regeneratives, a través de l’aplicació, que està vinculada a la certificació per a què sigui un procediment fàcil i intuïtiu, sense burocràcia, accessible a qualsevol viticultor o cellerer que apliqui les pràctiques requerides”.

Entre les pràctiques regeneratives que la certificació RVA estableix com a obligatòries estan les cobertes vegetals, ​no llaurar, emendes orgàniques, ​pastura racional (o control mecànic substitutiu)​, conservar o augmentar de la biodiversitat, realitzar assajos de camp i anàlisis microbiològics i garantir el benestar animal i condicions laborals dignes. Com a opcionals, s’inclouen la gestió de l’aigua, l’ús de fitoteràpia o mètodes naturals de millora del sòls entre d’altres.

La sol·licitud per a obtenir la certificació RVA s’ha de fer a través del formulari que es troba a la pàgina web de l’Associació de Viticultura Regenerativa.

Certificació RVA • Associació Viticultura Regenerativa