LA BIOMASSA DE LA PODA: una energia neta contra la crisi climàtica

Jose Luis Gallego. Divulgador ambiental

Davant la situació d'emergència climàtica que estem travessant, i que constitueix una de les majors amenaces directes per al sector vitivinícola, tots els esforços per reduir la petjada de carboni han de ser considerats com una inversió de futur. 

La lluita contra la crisi climàtica al sector vitivinícola s'ha de fer des de dos fronts. El primer és el de l'adaptació; els cellers han de posar en marxa els mecanismes necessaris per adaptar els seus processos de producció a les condicions climàtiques derivades de l'escalfament global que pateix el planeta.


 

El segon front d'actuació és el de la mitigació; el canvi climàtic és un fenomen irreversible, però encara som a temps d'evitar els pitjors escenaris sobre els que ens alerten els científics. I una de les maneres més eficaces d'eludir-los és reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) com el CO2, el metà, el vapor d'aigua i l'òxid nitrós, entre d'altres.


 

Bona part d'aquestes emissions estan relacionades amb el consum energètic, de manera que qualsevol iniciativa que permeti la substitució de les energies fòssils per fonts d'energia neta i renovable és una important contribució a la mitigació del canvi climàtic. I el sector vitivinícola té al seu abast una alternativa al respecte: la de convertir les restes de la poda de les vinyes en font d'energia, mitjançant plantes de biomassa.


 

Tot i les traves que segueix patint el seu desenvolupament al nostre país, la veritat és que la biomassa és l'energia renovable amb major possibilitat d'aprofitament en el cultiu de la vinya. Una energia amb un balanç neutre en GEH, atès que el CO2 que s'allibera durant la crema de la matèria vegetal és el mateix que la planta, en aquest cas la vinya, fixa durant el seu desenvolupament mitjançant la fotosíntesi.


 

Per això la valorització energètica de les restes de poda permet tancar el cercle productiu de la vinya, reduint la petjada de carboni de el sector de el vi. 

Actualment, i segons diversos càlculs duts a terme per diferents universitats i centres de recerca europeus, en el conjunt de la UE es generen cada hivern més de tretze milions de tones de residu vegetal procedents de la poda en sec.

  

L'aprofitament energètic de tota aquesta biomassa equivaldria a la que generen tres centrals nuclears. Estem, doncs, davant una clara oportunitat d'avançar cap a l'economia circular en el sector de el vi amb importants beneficis, no només per contribuir a la mitigació de l'escalfament global, sinó per a la generació distribuïda i l'autoconsum d'energia (dues de les claus de el nou model energètic), el desenvolupament de l'economia local i l'impuls a les oportunitats d'ocupació en el món rural.


 

Família Torres compta amb la caldera de biomassa de major capacitat del sector a Espanya. Des de la seva posada en marxa el 2011 la instal·lació ha permès importants reduccions en les emissions de GEH associades a la demanda i consum d'energia del celler de Pacs de Penedès: gairebé la totalitat del consum de gas natural i al voltant de l'10% d'electricitat.


 

La caldera, que atén les necessitats de calor i fred, s'abasteix bàsicament de la matèria vegetal procedent de la poda i altres residus generats durant la verema, com les brises i la rapa i permet a Familia Torres reduir la seva petjada de carboni en 1.300 tones de CO2 a l'any, avançant en termes d'eficiència energètica i reducció de residus.


 

El cercle de valorització de la biomassa procedent de la poda i de la resta de les activitats vinculades amb el manteniment de la vinya i la producció de vi es tanca amb el reaprofitament de les cendres com a fertilitzant natural. Una manera simple, sostenible i ecològica de retornar a la terra el que la terra ens ofereix, contribuint a mitigar els efectes de la crisi climàtica.

Accedeix als comentaris

Per deixar comentaris has d'estar registrat i iniciar sessió

Inicia sessió o registra't