Toda la actualidad y las noticias más interesantes de Familia torres

La Fundación Familia Torres destina una cifra récord de 17.224 euros a La Marató de TV3

Event / 2019 · 12 · 03

La Fundación Familia Torres ha celebrado este sábado, 30 de noviembre, en la bodega de Pacs del Penedès, la sexta edición de la jornada benéfica ‘Implica’T amb la Marató’, que ha recaudado 8.612 euros gracias a la aportación de los más de 500 participantes. Como cada año, la Fundación doblará el importe y destinará a La Marató de TV3 un total de 17.224 euros para la investigación de las enfermedades minoritarias.

Mireia Torres, presidenta de la Fundación Familia Torres, comenta: "Queremos dar las gracias a todos los participantes por haber apoyado esta iniciativa solidaria, al USOC por su generosa aportación y a los voluntarios y empresas colaboradoras que, con su inestimable y desinteresada colaboración, han contribuido al éxito de esta jornada en beneficio de La Marató de TV3".

El buen tiempo, el entorno incomparable y el acogedor espacio del centro de visitas, con el jardín a pie de viñedo, han confluido en la celebración de esta nueva edición, que ha sido posible gracias a la colaboración de 50 voluntarios y de más de 50 empresas y entidades de la comarca. Durante todo el día, los participantes han disfrutado de diferentes actividades enogastronómicas, como el blind tapes, los maridajes de ibéricos, de quesos o de sushi, o la comida popular, todos con una gran participación.

La novedad de este año ha sido la actividad ‘Elabora tu propio vino’ de la mano de la bodega Jean Leon, que también ha sido todo un éxito. Las actividades programadas al aire libre, como la ruta en patinete eléctrico entre los viñedos, así como las diferentes manualidades y actividades infantiles para dar a conocer a los más pequeños el mundo de la viña, han agotado las plazas.

También han tenido una buena acogida las actuaciones culturales y musicales, que han protagonizado la Banda de la Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, el Country Social Club Vilafranca, el Grup Swing Vilafranca y el grupo infantil Rovell d’Ou, además de las actuaciones de la colla castellera Xicots y de los Falcons de Vilafranca. Han puesto el punto final de la jornada una chocolatada y un sorteo de premios entre todos los participantes.

La Fundació Família Torres destina una xifra rècord de 17.224 euros a La Marató de TV3

Event / 2019 · 12 · 03

La Fundació Família Torres ha celebrat aquest dissabte, 30 de novembre, al celler de Pacs del Penedès, la sisena edició de la jornada benèfica ‘Implica’T amb la Marató’, que ha recollit 8.612 euros gràcies a l’aportació dels més de 500 participants. Com cada any, la Fundació doblarà l’import recaptat i destinarà a La Marató de TV3 un total de 17.224 euros per a la investigació de les malalties minoritàries.

Mireia Torres, presidenta de la Fundació Família Torres, comenta: "Volem donar les gràcies a tots els participants per donar suport a aquesta iniciativa solidària, a l’USOC per la seva generosa aportació i als voluntaris i empreses col·laboradores que, amb la seva inestimable i desinteressada col·laboració, han contribuït a l’èxit d’aquesta jornada en benefici de La Marató de TV3".

El bon temps, l’entorn incomparable i l’espai acollidor del centre de visites, amb el jardí a peu de vinya, han confluït en la celebració d’aquesta nova edició, que ha estat possible gràcies a la col·laboració de 50 voluntaris i de més de 50 empreses i entitats de la comarca. Durant tot el dia, els participants han gaudit de diferents activitats enogastronòmiques, com el blind tapes, els maridatges d’ibèrics, de formatges o de sushi, o el dinar popular, tots amb una gran participació.

La novetat d’aquest any ha estat l’activitat ‘Elabora el teu propi vi’ de la mà del celler Jean Leon, que també ha estat tot un èxit. Les activitats programades a l’aire lliure, com la ruta amb patinet elèctric entre les vinyes, així com les diferents manualitats i activitats infantils per donar a conèixer als més petits el món de la vinya, han exhaurit les places.

També han tingut una bona acollida les actuacions culturals i musicals, que han protagonitzat la Banda de l’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, el Country Social Club Vilafranca, el Grup Swing Vilafranca i el grup infantil Rovell d’Ou, a més de les actuacions del Xicots i dels Falcons de Vilafranca. El punt i final a la jornada l’han posat una xocolatada i un sorteig de premis entre tots els participants.

The European Committee of Wine Companies (CEEV) gathers 27 EU Wine company leaders in Barcelona for its first “Club of CEOs” meeting

Event / 2019 · 10 · 09

Barcelona, 8 October 2019 – The present and future of wine is discussed in Barcelona by 27 leaders from some of the EU’s major wine companies during the first edition of the CEEV “Club of CEOs” meeting.

On 8th October, the European Committee of Wine Companies (CEEV) organised the first edition of its “Club of CEOs” in Barcelona, Spain.

It gathered around the table 27 senior representatives (see list below) from major wine companies from France, Germany, Italy, Portugal and Spain, to discuss the major threats and opportunities the EU wine sector is confronted with.

CEEV President and chair of the meeting, Jean-Marie Barillère, explains: “We decided to organise the Club of CEOs meeting as an opportunity for EU wine company leaders to get together annually, to discuss among them the main issues at stake for our sector and shape the long-term strategy of CEEV.”

 

Hosted by Mr Miguel A. Torres, President of the world-renowned Familia Torres winery, the meeting was followed by a visit to Torres’ historic Mas La Plana estate, at the heart of the Penedès region. “It is a great honour for me to host the very first meeting of the CEEV Club of CEOs. I deeply believe in peer collaboration as the best way to ensure the sustainability and continuity of our sector, especially considering the challenges that await us in the forthcoming years”, declared Mr Torres.

 

In this first edition, wine leaders discussed four key topics for the wine sector: the importance of international trade, the necessary actions to limit and adapt to climate change, consumers’ expectations concerning sustainable wine production and the defence of the concept of wine in moderation in our culture and society as part of a healthy lifestyle.

 

“It was important for our European trade association to touch base with the leaders of the wine companies we represent to better understand their vision on key issues.  Threats and opportunities are today global and gathering wine leaders from different EU countries to share, discuss and coordinate was a welcomed initiative for everyone”, said Dr Ignacio Sánchez Recarte, Secretary General of CEEV.

 

This successful event will now take place every year, in order to feed the long-term strategy-planning of CEEV, in parallel with the day-to-day collaboration with its national member associations. The 2020 Club of CEOs meeting will take place in Portugal.

El Comitè Europeu d’Empreses Vitivinícoles (CEEV) reuneix a Barcelona a 27 líders de les empreses vitivinícoles de la UE en la primera reunió del «Club de CEOs»

Event / 2019 · 10 · 09

Barcelona, 9 d’octubre de 2019 – 27 líders d’algunes de les principals empreses vitivinícoles de la UE han debatut a Barcelona sobre el present i el futur del vi durant la primera edició de la reunió del «Club de CEOs» del CEEV.

 

El 8 d’octubre, el Comitè Europeu d’Empreses Vitivinícoles (CEEV) va organitzar la primera edició del seu «Club de CEOs» a Barcelona.

Al voltant de la taula, es van reunir 27 alts càrrecs de grans empreses vitivinícoles de França, Alemanya, Itàlia, Portugal i Espanya per parlar de les principals amenaces i oportunitats amb què s’enfronta el sector vitivinícola de la UE.

Segons declaracions del president del CEEV i president de la reunió, Jean-Marie Barrillère: «Vam decidir organitzar la reunió del Club dels CEOs en tant que oportunitat perquè els líders de les empreses vitivinícoles de la UE es reuneixin un cop l’any per debatre conjuntament sobre els principals problemes en joc per al nostre sector i donar forma a l’estratègia que ha de seguir el CEEV a llarg termini.»

 

La reunió la va organitzar el Sr. Miguel A. Torres, president del celler Família Torres, de fama mundial, i en acabar es va fer una visita a la històrica finca Mas La Plana de Torres, al cor de la comarca del Penedès. «És un gran honor per a mi acollir la primera reunió del Club de CEOs del CEEV. Crec fermament que la col·laboració entre iguals és la millor manera d’assegurar la sostenibilitat i la continuïtat del nostre sector, sobretot tenint en compte els reptes que ens esperen en els propers anys», va declarar el Sr. Torres.

 

En aquesta primera edició, els líders del món del vi van parlar sobre quatre temes claus per al sector vitivinícola: la importància del comerç internacional, les accions necessàries per frenar i adaptar-se al canvi climàtic, les expectatives dels consumidors respecte a la producció sostenible del vi i la defensa del concepte de beure vi amb moderació en la nostra cultura i societat com a part d’un estil de vida saludable.

 

«Era important que la nostra associació comercial europea es posés en contacte amb els líders de les empreses vitivinícoles a les quals representa per entendre millor la seva visió sobre qüestions clau. Actualment, les amenaces i les oportunitats són globals i reunir els líders del sector vitivinícola de diferents països de la UE per compartir, debatre i coordinar-se va ser una iniciativa molt ben rebuda per part de tots», va dir el Dr. Ignacio Sánchez Recarte, secretari general del CEEV.

 

Aquesta trobada se celebrarà cada any amb la finalitat d’alimentar la planificació estratègica a llarg termini del CEEV, en paral·lel amb la col·laboració diària amb les associacions nacionals que són membres del CEEV. La reunió 2020 del «Club de CEOs» tindrà lloc a Portugal.

El Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas (CEEV) reúne en Barcelona a 27 líderes de empresas vitivinícolas de la UE en su primera reunión del «Club de CEOs»

Event / 2019 · 10 · 09

Barcelona, 9 de octubre de 2019 – 27 líderes de algunas de las principales empresas vitivinícolas de la UE han debatido en Barcelona sobre el presente y el futuro del vino durante la primera edición de la reunión del «Club de directores generales» del CEEV.

 

El 8 de octubre, el Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas (CEEV) organizó la primera edición de su «Club de directores generales» en Barcelona.

En torno a la mesa se reunieron 27 altos cargos de grandes empresas vitivinícolas de Francia, Alemania, Italia, Portugal y España para debatir las principales amenazas y oportunidades a las que se enfrenta el sector vitivinícola de la UE.

Según declaraciones del presidente del CEEV y presidente de la reunión, Jean-Marie Barrillère: «Decidimos organizar la reunión del Club de CEOs como una oportunidad para que los líderes de las empresas vitivinícolas de la UE se reúnan anualmente para debatir entre ellos los principales temas en juego para nuestro sector y dar forma a la estrategia a largo plazo del CEEV.»

 

Al finalizar la reunión, organizada por el Sr. Miguel A. Torres, presidente de la mundialmente conocida bodega Familia Torres, se hizo una visita a la histórica finca Mas La Plana de Torres, en el corazón de la comarca del Penedès. «Es un gran honor para mí ser el anfitrión de la primera reunión del Club de CEOs del CEEV. Creo profundamente que la colaboración entre iguales es la mejor manera de asegurar la sostenibilidad y la continuidad de nuestro sector, sobre todo teniendo en cuenta los retos que nos esperan en los próximos años», declaró el Sr. Torres.

 

En esta primera edición, los líderes vitivinícolas debatieron cuatro temas clave para el sector: la importancia del comercio internacional, las acciones necesarias para frenar y adaptarse al cambio climático, las expectativas de los consumidores respecto a la producción sostenible de vino y la defensa del concepto de beber vino con moderación en nuestra cultura y sociedad como parte de un estilo de vida saludable.

 

«Era importante que nuestra asociación comercial europea se pusiera en contacto con los líderes de las empresas vitivinícolas a las que representa para comprender mejor su visión sobre cuestiones clave. Las amenazas y oportunidades son hoy en día globales y reunir a los líderes del sector vitivinícola de diferentes países de la UE para compartir, debatir y coordinarse fue una iniciativa muy bien recibida por todos», dijo el Dr. Ignacio Sánchez Recarte, Secretario General del CEEV.

 

Este exitoso evento tendrá lugar cada año con el fin de alimentar la planificación estratégica a largo plazo del CEEV, en paralelo con la colaboración diaria con las asociaciones nacionales que forman parte del CEEV. La reunió 2020 del «Club de CEOs» tendrá lugar en Portugal.

Família Torres reconeix la contribució de les Agrupacions de Defensa Forestal en la lluita contra el canvi climàtic

Event / 2019 · 09 · 18

Família Torres ha lliurat aquest dimecres, 18 de setembre, els I Premis Torres & Earth al Voluntariat, uns guardons adreçats a les Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya (ADF) que distingeixen els projectes encaminats a protegir el medi ambient, conservar la biodiversitat i minimitzar la contaminació. Aquests reconeixements responen a la voluntat del celler familiar d’implicar aquestes entitats, que conformen un dels col·lectius de voluntaris amb més membres de Catalunya, en la lluita contra el canvi climàtic donant visibilitat als esforços que fan al respecte i conscienciant així a la societat de la necessitat d’actuar davant la gravetat de la situació.

Miguel A. Torres, president de Família Torres i impulsor del programa ambiental Torres & Earth, ha fet entrega dels guardons en un acte celebrat a la Masia Restaurant Mas Rabell, a  Sant Martí Sarroca (Penedès), amb l’assistència d’unes cinquanta persones, entre representants d’ADF de tot el territori i membres del jurat, constituït pel Secretariat de les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal, els catedràtics Javier Martín Vide i Narcís Prat, els ambientòlegs Ricard Vizcarra i Núria Codina, i el meteoròleg Tomàs Molina, que ha presentat el certamen.

L’ADF de Sitges s’ha endut el primer premi pel seu projecte sobre una nova tipologia de basses d’aigua contra incendis, que contempla la incorporació d’un biofiltre natural, la creació d’un ecosistema aquàtic i la integració paisatgística. Els segons premis han estat per les ADF de Sant Sadurní d’Anoia i Llinars del Vallès, que han presentat, respectivament, un projecte de recuperació d’uns terrenys municipals amb l’ajuda de les escoles, convertint-se en una experiència d’aprenentatge i servei a la comunitat i al medi ambient, i un projecte de prevenció dels incendis forestals i conscienciació ciutadana, amb la instal·lació d’un dipòsit soterrat que aprofita el desnivell del terreny per reomplir els equips d’extinció i que comporta la millora de l’entorn.

El jurat també ha atorgat tres accèssits a aquells projectes que han posat l’accent en la reducció d’emissions de CO2, contribuint de manera directa a minimitzar els efectes del canvi climàtic. Aquests han recaigut en l’ADF de Clot de Bou, que proposa utilitzar un humectant agrícola per duplicar la capacitat extintora de l’aigua; l’ADF de Pontons, que planteja crear un sistema de generació d’aire per als vehicles que permetria reduir les emissions de CO2, i l’ADF de Subirats  pel sistema de càmeres de videovigilància forestal que permet reduir les sortides amb vehicles per controlar el territori.

Miguel A. Torres ha agraït la participació de les ADF en la primera edició dels Premis Torres & Earth al Voluntariat i ha lloat la tasca que fan per protegir el territori, el paisatge i el medi natural. “El canvi climàtic ens afecta a tots i no podem quedar-nos de braços creuats. Qualsevol acció encaminada a reduir les emissions de CO2, per petita que sigui, és benvinguda ja que la suma de totes aquestes accions tindrà un impacte en la lluita contra l’escalfament global”, ha comentat el president de Família Torres.

Els Premis Torres & Earth al Voluntariat s’emmarquen en el programa ambiental que el celler centenari del Penedès va posar en marxa el 2008 amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2, una reducció que el 2018 se situava en 27,6% per ampolla en tot el seu abast, des de la vinya fins al destí final, respecte al 2008. A banda de les accions de mitigació, Família Torres també treballa per adaptar-se al nou escenari climàtic i per conscienciar al sector i a la societat amb la celebració de jornades ambientals, l’entrega de reconeixements com els Premis Torres & Earth a Proveïdors que enguany han celebrat la tercera edició, i iniciatives com International Wineries for Climate Action, que ha impulsat conjuntament amb el celler californià Jackson Family Wines i que urgeix als cellers d’arreu del món a descarbonitzar el sector.

Familia Torres reconoce la contribución de las Agrupaciones de Defensa Forestal en la lucha contra el cambio climático

Event / 2019 · 09 · 18

Familia Torres ha entregado este miércoles, 18 de septiembre, los I Premios Torres & Earth al Voluntariado, dirigidos a las Agrupaciones de Defensa Forestal de Catalunya (ADF) y que distinguen los proyectos encaminados a proteger el medio ambiente, conservar la biodiversidad y minimizar la contaminación. Estos reconocimientos responden a la voluntad de la bodega familiar de implicar estas entidades, que conforman uno de los colectivos de voluntarios con más miembros de Catalunya, en la lucha contra el cambio climático dando visibilidad a los esfuerzos que hacen al respecto y concienciando así a la sociedad de la necesidad de actuar ante la gravedad de la situación.

Miguel A. Torres, presidente de Familia Torres e impulsor del programa ambiental Torres & Earth, ha hecho entrega de los galardones en un acto celebrado en la Masía Restaurante Mas Rabell, en Sant Martí Sarroca (Penedès), con la asistencia de unas cincuenta personas, entre representantes de ADF de todo el territorio y miembros del jurado, constituido por el Secretariat de les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal, los catedráticos Javier Martín Vide y Narcís Prat, los ambientólogos Ricard Vizcarra y Núria Codina, y el meteorólogo Tomàs Molina, que ha presentado el certamen.

La ADF de Sitges se ha llevado el primer premio por su proyecto sobre una nueva tipología de balsas de agua contra incendios, que contempla la incorporación de un biofiltro natural, la creación de un ecosistema acuático y la integración paisajística. Los segundos premios han sido para las ADF de Sant Sadurní d’Anoia y Llinars del Vallès, que han presentado, respectivamente, un proyecto de recuperación de unos terrenos municipales con la ayuda de las escuelas, convirtiéndose en una experiencia de aprendizaje y servicio a la comunidad y al medio ambiente, y un proyecto de prevención de los incendios forestales y concienciación ciudadana, con la instalación de un depósito subterráneo que aprovecha el desnivel del terreno para rellenar los equipos de extinción y que conlleva la mejora del entorno.

El jurado también ha otorgado tres accésits a aquellos proyectos que han hecho hincapié en la reducción de emisiones de CO2, contribuyendo de manera directa a minimizar los efectos del cambio climático. Estos han recaído en la ADF de Clot de Bou, que propone utilizar un humectante agrícola para duplicar la capacidad extintora del agua; ADF de Pontons, que plantea crear un sistema de generación de aire para los vehículos que permitiría reducir las emisiones de CO2, y ADF de Subirats por el sistema de cámaras de videovigilancia forestal que permite reducir las salidas con vehículos para controlar el territorio.

Miguel A. Torres ha agradecido la participación de las ADF en la primera edición de los Premios Torres & Earth al Voluntariado y ha alabado la tarea que hacen para proteger el territorio, el paisaje y el medio natural. "El cambio climático nos afecta a todos y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Cualquier acción encaminada a reducir las emisiones de CO2, por pequeña que sea, es bienvenida ya que la suma de todas estas acciones tendrá un impacto en la lucha contra el calentamiento global", ha comentado el presidente de Familia Torres.

Los Premios Torres & Earth al Voluntariado se enmarcan en el programa ambiental que la bodega centenaria del Penedès puso en marcha el 2008 con el objetivo de reducir las emisiones de CO2, una reducción que en 2018 se situaba en 27,6% por botella en todo su alcance, desde el viñedo al destino final, respecto al 2008. Además de las acciones de mitigación, Familia Torres también trabaja para adaptarse al nuevo escenario climático y para concienciar al sector y a la sociedad con la celebración de jornadas ambientales, la entrega de reconocimientos como los Premios Torres & Earth a Proveedores que este año han celebrado la tercera edición, e iniciativas como International Wineries for Climate Action, que ha impulsado conjuntamente con la bodega californiana Jackson Family Wines y que urge a las bodegas de todo el mundo a descarbonizar el sector.

Torna la Nit d’Estrelles de Família Torres per gaudir del vi en plena vinya

Event / 2019 · 06 · 18

Torna la Nit d’Estrelles, una de les experiències més emblemàtiques que ofereix Família Torres al seu celler de Pacs del Penedès, per gaudir del vi en un entorn idíl·lic sota els estels. En aquesta ocasió, els amants del vi i de l’astronomia tenen l’oportunitat de viure aquesta singular experiència estiuenca els dissabtes 6 o 13 de juliol al vespre, que culminarà, com a novetat d’aquesta novena edició, amb un sopar en el nou restaurant jardí ubicat al centre de visites, un marc incomparable enmig de la vinya.

La Nit d’Estrelles s’envolta de màgia i elegància per mostrar el vi d’una manera diferent, combinant-lo amb naturalesa, astronomia, gastronomia i música. L’activitat consistirà en una distesa classe d’astronomia per experts de l’Observatori Astronòmic del Garraf durant un agradable passeig per la vinya. El moment estel·lar arribarà amb el sopar romàntic sota les estrelles en el recent inaugurat espai gastronòmic de Família Torres, amb una proposta culinària de primer nivell, basada en una cuina mediterrània actual i de proximitat, i maridada amb alguns dels millors vins d’aquest centenari celler familiar. Durant el sopar, els assistents podran gaudir de la música en directe del grup &Swing i observar els astres amb telescopi, fins a mitjanit.  

En la seva novena edició, la Nit d’Estrelles de Família Torres es consolida com una de les experiències amb més acceptació, mereixedora de diferents reconeixements atorgats per organismes com la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, la World Food Travel Association o els Wine Tourism Awards organitzats per la revista Drinks International.

A més de la Nit d’Estrelles, el celler de Família Torres continua oferint un ampli ventall de visites i maridatges durant l’estiu, que culminarà el mes de setembre amb originals experiències per viure la verema en primera persona i aprofundir en els coneixements de les varietats de la vinya i l’elaboració del vi.

Aquelles persones interessades en les experiències singulars de Família Torres poden realitzar la reserva a través del web http://www.torres.es/ca/experiencies/penedes o sol·licitar més informació contactant amb el departament de reserves al 938177330 o reserves@torres.es. Per a la Nit d’Estrelles, s’habilitarà també transport des de Barcelona.

Vuelve la Noche de Estrellas de Familia Torres para disfrutar del vino en pleno viñedo

Event / 2019 · 06 · 18

Vuelve la Noche de Estrellas, una de las experiencias más emblemáticas que ofrece Familia Torres en su bodega de Pacs del Penedès, para disfrutar del vino en un entorno idílico bajo las estrellas. En esta ocasión, los amantes del vino y de la astronomía tienen la oportunidad de vivir esta singular experiencia veraniega los sábados 6 o 13 de julio al anochecer, que culminará, como novedad de esta novena edición, con una cena en el nuevo restaurante jardín ubicado en el centro de visitas, un marco incomparable en medio del viñedo.

La Noche de Estrellas se envuelve de magia y elegancia para mostrar el vino de una manera diferente, combinándolo con naturaleza, astronomía, gastronomía y música. La actividad consistirá en una distendida clase de astronomía por expertos del Observatorio Astronómico del Garraf durante un agradable paseo por el viñedo. El momento estelar llegará con la cena romántica bajo las estrellas en el recién inaugurado espacio gastronómico de Familia Torres, con una propuesta culinaria de primer nivel, basada en una cocina mediterránea actual y de proximidad, y maridada con algunos de los mejores vinos de esta centenaria bodega familiar. Durante la cena, los asistentes podrán disfrutar de la música en directo del grupo &Swing y observar los astros con telescopio, hasta la medianoche.

En su novena edición, la Noche de Estrellas de Familia Torres se consolida como una de las experiencias con mayor aceptación, merecedora de varios reconocimientos otorgados por organismos como la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, la World Food Travel Association o los Wine Tourism Awards organizados por la revista Drinks International.

Además de la Noche de Estrellas, la bodega de Familia Torres continúa ofreciendo un amplio abanico de visitas y maridajes durante el verano, que culminará el mes de septiembre con originales experiencias para vivir la vendimia en primera persona y profundizar en los conocimientos de las variedades de la vid y la elaboración del vino.

Aquellas personas interesadas en las experiencias singulares de Familia Torres pueden realizar la reserva a través de la web www.torres.es/es/experiencias/penedes o solicitar más información contactando con el departamento de reservas al 938177330 o reservas@torres.es. Para la Noche de Estrellas, se habilitará también transporte desde Barcelona.

A carbon tax is the most effective solution for tackling the climate emergency, according to the experts

Event / 2019 · 06 · 06

The experts meeting this Wednesday, 5 June, at the 8th Environment Conference organized by the University of Barcelona, Familia Torres and the meteorologist and UB lecturer Tomàs Molina, agreed that a carbon tax is an effective solution to decarbonize the economy and halt global warming. They also urged governments to act immediately, as there can be no excuses in the current climate emergency.

These were the main conclusions of the event held in Barcelona in the historic UB building, under the slogan “Are taxes the solution to climate change?”. More than a dozen experts from Spain and abroad took part and around 200 people attended. The conference was opened by the Minister for Regional Planning and Sustainability of the Government of Catalonia, Damià Calvet, the President of Familia Torres Miguel A. Torres, and the vice-rector responsible for doctorates and promoting research at the UB, Francesc Xavier Roigé, who defined climate change as “the greatest challenge in our history”.

Miguel A. Torres noted that “politicians need to be aware of the extreme seriousness of climate change” and he criticized the fact that there are currently more subsidies for oil than for renewable energies. “This is everyone’s problem and we must all do something to decarbonize the economy,” he said.

Damià Calvet advocated carbon taxes, despite the difficulties they are encountering. “We need to collect taxes as efficiently as possible to give the right signals, and invest in low-carbon energy,” he said. Calvet highlighted the declaration of a climate emergency promoted by the Government of Catalonia, which showed its concern on this issue. “This must increase our awareness and we need to review the tools we have available more quickly,” said Calvet.

Maite Vilalta, vice-rector responsible for equality and social action at the UB, focused on the taxation issue from an academic point of view. She saw climate taxes as “mechanisms for penalizing or punishing assets with negative externalities.” “They are behaviour-correcting taxes; the aim is not to collect revenue,” she said, warning that this type of tax is costly to manage and administer, and that governments also have other instruments to regulate the market.

Jeroen Van den Berg, research professor at ICREA at the ICTA-UAB and professor of environmental economics at the Free University of Amsterdam, said there was fear and resistance from governments, which were reluctant to implement measures that might negatively affect business competitiveness. He said the climate emergency would not be resolved without a harmonized policy involving all countries and including carbon taxes. Emilio de las Heras, expert in international finance and author of the blog Cambio Climático y Economía (Climate Change and Economics) for the Expansión newspaper, said that “Spain needs an ambitious climate tax law” taxing carbon progressively, which would be internalized and implemented forever.

Gemma Barricarte, spokesperson for Fridays for Future Barcelona, lamented the failure of governments and citizens to act to halt the climate disaster. “The continuity of life on the planet as we know it is on the edge of the abyss,” she said, pointing out that reducing emissions is the only possible way “of ensuring we have a future.”

Dave Sawyer, chief economist at the Canadian Climate and Clean Growth Institute, set out the case of Canada as an example of a carbon tax, stressing the coordination between the federal and provincial governments to establish targets and policies appropriate for the needs of each area. According to Sawyer, the amount of tax is established depending on the amount of carbon in fossil fuels. The tax is paid by distributors and affects consumers, but they receive a rebate from the government to help pay their energy bills. The economist pointed out that these measures would be more affordable if they were implemented globally, aligning costs and achieving coordinated climate regulation.

The journalist Josep Cabayol, the moderator of the round table, approached the climate emergency from a human point of view: “According to the World Health Organization, 800,000 people in Europe suffer premature deaths due to poor air conditions.” He expressed his doubts about resolving the climate emergency under the current capitalist system. Javier Martin-Vide, professor of Physical Geography at the UB, reviewed the effects of climate change using real examples, such as the fact that olive trees are now flowering 19 days earlier than they did last century. Enric Tello, professor of History and Economic Institutions at the UB, focused on the congruence of the message put across by the media and the market. “We need to make all dimensions of the message congruent,” he said. Aida Vila, Project Manager for Integrity at Greenpeace International, argued that part of the problem is the system, which means that the search for happiness is associated with personal and collective growth. “We live in a system that disconnects us from the environment,” she said. Vila reminded citizens that they have the power to vote for politicians who pledge to act.

Laura Rahola, press officer of the European Commission office in Barcelona, set out the conclusions of the day: “We have the tools and the studies necessary for our governments to take coordinated actions with a carbon tax involving the return of the revenues collected to citizens, as the price increase could be the solution that changes consumption habits.” According to Rahola, experts could end the reticence of governments by showing them that the solution is feasible in terms of figures. The meteorologist Albert Barniol, presenter of the conference, concluded the event, pointing out that the media had a duty to give information about the problem.

6th Torres & Earth Award for Environmental Innovation

As part of the Environment Conference, the 6th Torres & Earth Award for Environmental Innovation was presented for the study “Potabilización del agua y gestión de los residuos de Madina Souane” (Drinking water Purification and Waste Management at Madina Souane) carried out by the UB environmental science students David Asensio, Gemma Bargalló, Lucia Blanc and Mar Pradell.

The aim of this award is to publicize and reward projects, experiments and initiatives from students and scientific groups promoting the preservation of the environment. This year there were eight entries, which were on display at the conference and were voted on by those attending and by the Environment Conference scientific committee.  

Páginas