Toda la actualidad y las noticias más interesantes de Familia torres

Família Torres, la marca de vins més admirada del món segons els experts

Award / 2021 · 04 · 06

Família Torres ha estat escollida la marca de vins més admirada del món (‘The World’s Most Admired Wine Brand’) pels professionals del sector, segons el rànquing publicat per la revista de referència Drinks International. El centenari celler familiar del Penedès ha aconseguit la primera posició per cinquena vegada en les onze edicions d’aquest prestigiós rànquing global i continua encapçalant la llista europea (‘Most Admired Wine Brand in Europe’).


Aquest rànquing s’obté a partir d’una enquesta realitzada a més de 200 experts en vi de tot el món, entre els quals figuren sommeliers, compradors de vi, majoristes, propietaris de bars, Masters of Wine, escriptors de vi, educadors i altres especialistes en vi. A aquests se’ls demana que designin les cinc marques de vi que més admiren, tenint en compte aspectes com la qualitat i consistència del vi, la relació qualitat-preu i la solidesa de la marca.


Entre els elogis que ha rebut Família Torres per part del jurat, la revista britànica destaca el comentari que qualifica el celler com “un referent indiscutible a nivell internacional” o el que explica que “Família Torres continua elaborant una gamma de vins de qualitat a diferents nivells, combinant el millor de la tradició i modernitat.”
L’article també menciona algunes de les fites assolides per Família Torres el 2020, com el 150 aniversari del celler i el compliment del seu objectiu de reducció d’emissions de carboni del 30% en tot el seu abast des del 2008, mentre que ja s’avança amb la finalitat de tenir un impacte positiu en el clima el 2050.


L’editor de Drinks International, Martin Green, comenta: “The Most Admire Wine Brands 2021 posen el focus en els elaboradors més icònics, emocionants i innovadors del món”. I afegeix: “Guanyar un lloc en aquesta prestigiosa llista és un gran triomf. Hi ha milers de marques de vi que competeixen per captar l’atenció a tot el món, però només 50 marques de prestigi han aconseguit entrar en el rànquing”.


Segons Miguel Torres Maczassek, director general i membre de la cinquena generació de Família Torres: “Aquest és un gran reconeixement per a la nostra família i tot l’equip. Haver estat escollits la marca de vins més admirada del món per cinquena vegada en 11 anys ens omple d’orgull i satisfacció, i per descomptat és un enorme reconeixement a l’extraordinari treball, dedicació i atenció a la qualitat i excel·lència del nostre equip, distribuïdors i membres de la família”.

Consulta el rànquing The World’s Most Admired Wine Brands 2021 aquí

Familia Torres, la marca de vinos más admirada del mundo según los expertos

Award / 2021 · 04 · 06

Familia Torres ha sido elegida la marca de vino más admirada del mundo (‘The World’s Most Admired Wine Brand’) por los profesionales del sector, según el ranking publicado por la revista de referencia Drinks International. La centenaria bodega familiar del Penedès ha conseguido la primera posición por quinta vez en las once ediciones de este prestigioso ranking global y continúa encabezando la lista europea (‘Most Admired Wine Brand in Europe’).


Este ranking se obtiene a partir de una encuesta realizada a más de 200 expertos en vino de todo el mundo, entre los que figuran sumilleres, compradores de vino, mayoristas, propietarios de bares, Masters of Wine, escritores de vino, educadores y otros especialistas en vino. A estos se les pide que nombren las cinco marcas de vino que más admiran, teniendo en cuenta aspectos como la calidad y consistencia del vino, la relación calidad-precio y la solidez de la marca.


Entre los elogios que ha recibido Familia Torres por parte del jurado, la revista británica destaca el comentario que califica la bodega como “un referente indiscutible a nivel internacional” o el que explica que “Familia Torres sigue elaborando una gama de vinos de calidad a diferentes niveles, combinando lo mejor de la tradición y modernidad.”


El artículo también menciona algunos de los hitos alcanzados por Familia Torres en 2020, como el 150 aniversario de la bodega y el cumplimiento de su objetivo de reducción de emisiones de carbono del 30% en todo su alcance desde 2008, mientras que ya se avanza con la finalidad de tener un impacto positivo en el clima en 2050.


El editor de Drinks International, Martin Green, señala. “The Most Admire Wine Brands 2021 pone el foco en los elaboradores más icónicos, emocionantes e innovadores del mundo”. Y añade: “Ganar un lugar en esta prestigiosa lista es un gran logro. Hay miles de marcas de vino que compiten por captar la atención en todo el mundo, pero solo 50 marcas de prestigio han conseguido entrar en el ranking”.


Según Miguel Torres Maczassek, director general y miembro de la quinta generación de Familia Torres: “Este es un gran reconocimiento para nuestra familia y todo el equipo. Haber sido elegidos la marca de vino más admirada del mundo por quinta vez en 11 años nos llena de orgullo y satisfacción, y por supuesto es un enorme reconocimiento al extraordinario trabajo, dedicación y atención a la calidad y la excelencia de nuestro equipo, distribuidores y miembros de la familia”.

Consulta el ranking The World’s Most Admired Wine Brands 2021 aquí

Familia Torres, the World's Most Admired Wine Brand according to the wine professionals

Award / 2021 · 04 · 06

Familia Torres has been voted The World's Most Admired Wine Brand by professionals of the wine sector, according to the ranking published in the special supplement of Drinks International. The family-owned Penedès winery has come in first for the 5th time in the eleven editions of this prestigious global ranking and continues to top the list of ‘Most Admired Wine Brand in Europe’.


The World's Most Admired Wine Brands ranking is based on surveys completed by over 200 professionals (wine buyers, sommeliers, wholesalers, bar owners, Masters of Wine, wine writers, educators and other wine specialists) from all over the world, who are asked to name the five wine brands they most admire, considering factors such quality and consistency of the wine, the price to quality ratio and the strength of the branding and marketing.
Among the praise Familia Torres received from voters, the British magazine highlights the feedback in which the winery was described as “an indisputable international benchmark” or “Familia Torres continues to produce a range of quality wines at different levels….combining the best of tradition and modernity”. The article also mentions some of the milestones achieved by Familia Torres in 2020, such as the company’s 150th anniversary and fulfilling its 30% carbon emission reduction target in all its scope since 2008, while already working towards the new goal of becoming ‘Climate Positive’ by 2050.


Drinks International Editor Martin Green said: “The Most Admired Wine Brands 2021 highlights the most iconic, exciting and innovative producers in the world” and added “To win a place on this prestigious list is a tremendous achievement. There are thousands of wine brands vying for attention around the world, but just 50 elite icons have made the cut.”

According to Miguel Torres Maczassek, General Manager and member of Familia Torres's fifth generation, “This is a really a great acknowledgement for our family and all our team. Having been chosen ‘World's Most Admired Wine Brand’ for the 5th time in 11 years fills us with great pride and satisfaction, and it is of course an enormous recognition for the extraordinary work, dedication and constant focus on quality and excellence of our team, distributors and family members.”


See the full list of The World's Most Admired Wine Brands 2021.

Five extraordinary family companies nominated for €100,000 PFV Prize of 2021

Award / 2021 · 01 · 27

The Primum Familiae Vini, composed of twelve historic European wine producers, have nominated five companies from a diverse range of countries to a shortlist for the €100,000 ‘Family is Sustainability’ Prize.

Matthieu Perrin, PFV President, said: ‘We in the PFV believe that family companies are the bedrock of regional and national economies and that the best must have a profound commitment to sustainable development. Great family companies, such as these five in our shortlist, personify social and environmental responsibility as well as supreme product quality. These enduring values are particularly relevant in these turbulent times and during this devastating pandemic.’

Paul Symington, Chairman PFV said: ‘The twelve families in the PFV have worked for generations to achieve excellence in our wines and for the continued independence of our vineyards despite challenges that often looked insurmountable. We created this prize to champion other family companies and to express our confidence in the resilience of family enterprises through good times and bad.’

In February, the twelve PFV families will meet again to select the winner of the

€100,000 PFV Prize from amongst these five companies. The final decision will be announced in March 2021.

 

The PFV Shortlist 2021

France - Makhila Ainciart Bergara: a six-generation family business and producer of exquisite handmade walking sticks in the Basque region of southwest France since 1780. The family have made walking sticks for Pope John Paul II, President Ronald Reagan, Charlie Chaplin, each French President of the 5th Republic, and the seven Heads of State attending the G7 meeting Biarritz 2018. www.makhila.com

Japan - 沈 壽 官 窯 (Chin Jukan Kiln): A fourteen-generation family business and producer of Satsuma-yaki kiln-fired pottery in Kagoshima since 1876. The family, originally from Korea, have been ceramicists in Japan since 1623 with family records dating back twenty-six generations. They have won numerous international prizes for the beauty of their products. www.chin-jukan.co.jp

Italy - Giusto Manetti Battiloro: A fifteen-generation family business and producer of gold-leaf in Florence since 1582. Matteo Manetti worked with Michelangelo at St. Peter’s in Rome in the late 16th century and created the golden globe that sits atop the cathedral. In 1602, Matteo restored the magnificent globe that crowns Florence’s Santa Maria del Fiore which had been damaged by lightning. The exact same orb on the Duomo was restored by Matteo’s descendants in 2002. This company is now world leader in the production of gold leaf and its products adorn prestigious monuments in Paris, New York, London and Moscow. www.manetti.com

United Kingdom - The Goring Hotel: The only luxury hotel in London still in the hands of the founding family. Established in 1910 by Otto Goring, the hotel is managed by the fourth generation and holds the Royal Warrant from Her Majesty the Queen. They have an exemplary record for helping the poor in the local community as well as managing one of London’s greatest hotels. www.thegoring.com

Belgium - Maison Bernard: Established in second half of the 19th century, it is the oldest luthier shop (maker of stringed musical instruments) in Europe. The family business takes care of the beautiful historical instruments still left to us, produces new instruments while also servicing the violins, violas, cellos and their bows for some of the world's greatest musicians. Maison Bernard recently restored a 1723 Stradivarius violin for  future generations to enjoy. www.maison-bernard.com

--------------

Further information about the PFV’s ‘Family is Sustainability’ prize can be found here.

Nominades cinc empreses extraordinàries al Premi PFV 2021 dotat amb 100.000 euros

Award / 2021 · 01 · 27

Primum Familiae Vini (PFV), associació integrada por dotze famílies europees històriques elaboradores de vi, han nominat cinc empreses de diferents països com a finalistes al premi ‘Family is Sustainability’ dotat amb 100.000 euros.

Matthiew Perrin, President Executiu de PFV, senyala: “Des de PFV, creiem fermament que les empreses familiars són la base de les economies regionals i nacionals i que les millors tenen un profund compromís amb el desenvolupament sostenible. Les bones companyies familiars, com les cinc que figuren a la llista de finalistes, personifiquen la responsabilitat social i ambiental, així com la qualitat del producte. Aquests valors profunds cobren una rellevància més gran en temps turbulents i durant la devastadora pandèmia actual”.

Paul Symington, President de PFV, comenta: “Les dotze famílies PFV hem treballat durant generacions per assolir l’excel·lència en els nostres vins i mantenir la independència de les nostres vinyes, malgrat els nombrosos reptes que sovint semblaven insuperables. Hem creat aquest premi per distingir altres empreses familiars i expressar la nostra confiança en la resiliència de les companyies familiars tant durant els bons temps com en els més difícils”.

El mes de febrer, les dotze famílies PFV es tornaran a reunir per escollir el guanyador del Premi PFV de 100.000 euros entre els cinc finalistes. La decisió es donarà a conèixer el març del 2021.

Llista de finalistes del Premi PFV 2021

França - Makhila Ainciart Bergara: empresa familiar de sis generacions, productora d’exquisits bastons fets a mà a la regió basca del sud-est de França des del 1780. Han fabricat bastons per al Papa Joan Pau II, el president Ronald Reagan, Charlie Chaplin, tots els presidents de la Cinquena República Francesa i els set caps d’Estat que van assistir a la reunió del G7 a Biarritz el 2018. www.makhila.com

Japó - 沈壽官窯 (Chin Jukan Kiln): empresa familiar de catorze generacions i productor de porcellana Satsuma-yaki, fabricada en forns Kiln, a Kagoshima des del 1876. La família, originària de Corea, són ceramistes des del 1623 amb registres familiars que es remunten a vint i sis generacions. Guanyadora de nombrosos premis internacionals per la bellesa de les seves peces. www.chin-jukan.co.jp

Itàlia - Manetti Battiloro: empresa familiar de quinze generacions i fabricants de pa d’or a Florència des del 1582. Matteo Manetti va treballar amb Miquel Àngel a la basílica de Sant Pau a Roma a finals del segle XVI i va crear l’esfera d’or que es troba sobre la cúpula de la catedral. El 1602 Matteo va restaurar aquesta magnífica esfera d’or que corona el Duomo de Florència, que havia estat malmesa per un llamp. El 2002, va ser restaurada novament pels descendents de Mateo. L’empresa és avui dia líder mundial en la producció de pa d’or i les seves peces adornen prestigiosos monuments a París, Nova York, Londres i Moscú. www.manetti.com

Regne Unit - The Goring Hotel: hotel de luxe a Londres, l’únic de la ciutat que encara està en mans de la família fundadora. Establert el 1910 per Otto Goring, l’hotel està gestionat per la quarta generació i compte amb la Royal Warrant (Ordre Real de nomenament) concedida per la reina Isabel II. Tenen un historial exemplar d’ajuda als més necessitats dins la comunitat local, a més de gestionar un dels grans hotels londinencs. www.thegoring.com

Bèlgica - Maison Bernard: negoci familiar a Brussel·les, que és el luthier (fabricant d’instruments musicals de corda) més antic d’Europa. Productor i reparador de violins, violes, violoncels i arcs per alguns dels millors músics del món. Maison Bernard ha restaurant recentment un Stradivarius que data del 1723, un clar exemple de brillantor artesanal. www.maison-bernard.com

--------------

Més informació sobre el Premi PFV ‘Family is Sustainability’: www.thepfvprize.com

Nominadas cinco empresas extraordinarias al Premio PFV 2021 dotado con 100.000 euros

Award / 2021 · 01 · 27

Primum Familiae Vini (PFV), asociación integrada por doce históricas familias europeas elaboradoras de vino, han nominado cinco empresas de diferentes países como finalistas al premio ‘Family is Sustainability’ dotado con 100.000 euros.

Matthiew Perrin, Presidente Ejecutivo de PFV, señala: “En PFV, creemos firmemente que las empresas familiares son la base de las economías regionales y nacionales y que las mejores de ellas tienen un profundo compromiso con el desarrollo sostenible. Las buenas compañías familiares, como las cinco que figuran en la lista de finalistas, personifican la responsabilidad social y ambiental, así como la calidad del producto. Estos valores profundos cobran mayor relevancia en tiempos turbulentos y durante la devastadora pandemia actual”.

Paul Symington, Presidente de PFV, comenta: “Las doce familias PFV hemos trabajado durante generaciones para alcanzar la excelencia en nuestros vinos y mantener la independencia de nuestros viñedos, a pesar de los numerosos desafíos que a menudo parecían insuperables. Hemos creado este premio para distinguir otras empresas familiares y expresar nuestra confianza en la resiliencia de las compañías familiares durante los buenos y malos tiempos”.

En febrero, las doce familias PFV se reunirán de nuevo para elegir el ganador del Premio PFV de 100.000 euros entre los cinco finalistas. La decisión se dará a conocer en marzo de 2021.

Lista de finalistas del Premio PFV 2021

Francia - Makhila Ainciart Bergara: empresa familiar de seis generaciones, productor de exquisitos bastones hechos a mano en la región vasca del sudeste de Francia desde 1780. Han fabricado bastones para el Papa Juan Pablo II, el presidente Ronald Reagan, Charlie Chaplin, todos los presidentes de la Quinta República Francesa y los siete Jefes de Estado que asistieron a la reunión del G7 en Biarritz en 2018. www.makhila.com

Japón - 沈壽官窯 (Chin Jukan Kiln): empresa familiar de catorce generaciones y productor de porcelana Satsuma-yaki, fabricada en hornos Kiln, en Kagoshima desde 1876. La familia, originaria de Corea, son ceramistas desde 1623 con registros familiares que se remontan a veintiséis generaciones. Ganadora de numerosos premios internacionales por la belleza de sus piezas. www.chin-jukan.co.jp

Italia - Manetti Battiloro: empresa familiar de quince generaciones y fabricante de pan de oro en Florencia desde 1582. Matteo Manetti trabajó con Miguel Ángel en la basílica de San Pedo en Roma a finales del siglo XVI y creó la esfera de oro que se encuentra sobre la cúpula de la catedral. En 1602 Matteo restauró esta magnífica esfera de oro que corona el Duomo de Florencia, que había sido dañada por un rayo. En 2002, fue restaurada de nuevo por los descendientes de Mateo. La empresa es hoy líder mundial en la producción de pan de oro y sus piezas adornan prestigiosos monumentos en París, Nueva York, Londres y Moscú. www.manetti.com

Reino Unido - The Goring Hotel: hotel de lujo en Londres, el único de la ciudad que todavía está en manos de la familia fundadora. Establecido en 1910 por Otto Goring, el hotel está gestionado por la cuarta generación y posee la Royal Warrant (Orden Real de nombramiento) concedida por la reina Isabel II. Tienen un historial ejemplar de ayuda a los más necesitados en la comunidad local, además de gestionar uno de los grandes hoteles londinenses. www.thegoring.com

Bélgica - Maison Bernard: negocio familiar en Bruselas, que es el luthier (fabricante de instrumentos musicales de cuerda) más antiguo de Europa. Productor y reparador de violines, violas, violonchelos y arcos para algunos de los mejores músicos del mundo. Maison Bernard ha restaurado recientemente un Stradivarius que data de 1723, un claro ejemplo de brillantez artesanal. www.maison-bernard.com

--------------

Más información acerca del Premio PFV ‘Family is Sustainability’: www.thepfvprize.com

Torres Brandy, the favorite brandy among the best bars in the world according to Drinks International

Award / 2021 · 01 · 21

Torres Brandy remains the favorite brandy among the best bars in the world according to the Annual Brands Report 2021 published by the British magazine Drinks International. The brandy from Juan Torres Master Distillers, the spirits division of Familia Torres, tops the lists of Bestselling Brands and Top Trending Brands for the second year in a row. The lists are based on a poll completed by 100 of the world’s best bars.

Torres Brandy first made the list in 2015 and proceeded to rise in the ranks until reaching the fifth spot in the global brandy and cognac category. Last year, this category was divided in two to better focus on the evolution of brandies produced outside of the French region. According to the 2021 report by Drinks International, Torres Brandy is one of the three top brandies among 42% of respondents and the first choice for a third of the establishments. The report concludes that Torres Brandy is not only the number one brandy seller at the world’s most prestigious bars, but also the most requested brand among consumers.

As for El Gobernador, the pisco from Juan Torres Master Distillers has taken the second position on both lists – Bestselling Brands and Top Trending Brands – in its category after rising eight spots in three years. El Gobernador, a Limarí Valley pisco from northern Chile, continues to be the best positioned Chilean pisco in the ranking.

The Annual Brands Report 2021 by Drinks International is seen as an excellent indicator of consumption trends and provides an important benchmark within the industry. The report draws on the answers provided by 100 bars in 33 countries around the world. The participating establishments are either winners or nominees in major international competitions such as The World’s 50 Best Bars, Tales of the Cocktail Spirits Awards, or Top 500 Bars, as well as countrywide contests.

Torres Brandy es la marca de brandy preferida entre los mejores bares del mundo según Drinks International

Award / 2021 · 01 · 21

Torres Brandy sigue siendo la marca de brandy preferida entre los mejores bares del mundo, según el Annual Brands Report 2021 que publica la revista británica Drinks International. El brandy de Juan Torres Master Distillers, la división de destilados de Familia Torres, encabeza por segundo año consecutivo la lista de los brandis que más se venden (‘Best Selling Brands’) y la de las marcas que hoy son tendencia (‘Top Trending Brands’), confeccionadas a partir de una encuesta a un centenar de bares considerados los mejores del mundo.

Torres Brandy hizo su incursión en el ranking en 2015 y fue escalando posiciones hasta llegar al quinto puesto de la categoría global de brandis y cognacs, que el año pasado se convirtió en dos categorías distintas para mostrar la evolución de los brandis elaborados fuera de la región francesa. Según el informe 2021 de Drinks International, Torres Brandy es una de las tres marcas de brandy elegidas por el 42% de los bares encuestados y es la primera opción para un tercio de los establecimientos. El informe concluye que Torres Brandy no solo es el brandy que más se vende en los bares más prestigiosos del mundo, sino el que más demandan los consumidores.

Por su parte, el pisco de Juan Torres Master Distillers, El Gobernador, alcanza la segunda posición en ambas listas, Best Selling Brands y Top Trending Brands, en su categoría tras escalar ocho puestos en tres años. El Gobernador, procedente del Valle de Limarí, en el norte de Chile, sigue siendo el pisco chileno mejor posicionado en el ranking.

El informe anual de marcas 2021 de Drinks International, considerado un excelente indicador de las tendencias de consumo y un referente en el sector, se ha elaborado a partir de las respuestas de 100 bares de 33 países de todo el mundo. Los establecimientos participantes son ganadores o nominados en las principales competiciones mundiales como The World's 50 Best Bars, Tales of the Cocktail Spirits Awards o Top 500 Bars, así como en concursos nacionales.

Torres Brandy és la marca de brandi preferida entre els millors bars del món segons Drinks International

Award / 2021 · 01 · 21

Torres Brandy continua sent la marca de brandi preferida entre els millors bars del món, segons l’Annual Brands Report 2021 que publica la revista britànica Drinks International. El brandi de Juan Torres Master Distillers, la divisió de destil·lats de Família Torres, encapçala per segon any consecutiu la llista dels brandis que més es venen (‘Best Selling Brands’) i la de les marques que avui són tendència (‘Top Trending Brands’), confeccionades a partir d’una enquesta a un centenar de bars considerats els millors del món.

Torres Brandy va fer la seva incursió en el rànquing el 2015 i va anar escalant posicions fins arribar al cinquè lloc de la categoria global de brandis i cognacs, que l’any passat es va convertir en dues categories diferents per mostrar l’evolució dels brandis elaborats fora de la regió francesa. Segons l’informe 2021 de Drinks International, Torres Brandy és una de les tres marques de brandi escollides pel 42% dels bars enquestats i és la primera opció per un terç dels establiments. L’informe conclou que Torres Brandy no només és el brandi que més es ven als bars més prestigiosos del món, sinó el que més demanen els consumidors.

Per la seva banda, el pisco de Juan Torres Master Distillers, El Gobernador, aconsegueix la segona posició en ambdues llistes, Best Selling Brands i Top Trending Brands, en la seva categoria després d’escalar vuit posicions en tres anys. El Gobernador, procedent de la Vall de Limarí, al nord de Xile, continua sent el pisco xilè millor posicionat del rànquing.

L’informe anual de marques 2021 de Drinks International, considerat un excel·lent indicador de les tendències de consum i un referent en el sector, s’ha elaborat a partir de les respostes de 100 bars de 33 països de tot el món. Els establiments participants són guanyadors o nominats en les principals competicions mundials com The World's 50 Best Bars, Tales of the Cocktail Spirits Awards o Top 500 Bars, així com en concursos nacionals.

Mas de la Rosa 2017 de Família Torres assoleix la puntuació màxima de 99/100 a la Guia Gourmets

Award / 2020 · 11 · 05

Mas de la Rosa Vinyes Velles 2017 (DOQ Priorat), el vi més exclusiu de Família Torres, aconsegueix la màxima puntuació a la Guia de Vins Gourmets 2021, amb 99 punts sobre 100, i entra a formar part de la denominada Lliga 99, integrada per només 20 vins que la publicació descriu com “les joies enològiques més excel·lents del panorama vinícola espanyol”.

El comitè de tast d’aquesta guia de referència, format per professionals en actiu entre els quals figuren sommeliers, tastadors, enòlegs i periodistes, han tastat a cegues i qualificat un total de 3.740 vins. D’aquests, s’han seleccionat un selecte grup de 20 vins, considerats els millors de la 36ª edició. Mas de la Rosa 2017 comparteix podi amb uns altres tres vins del Priorat, els únics catalans, mentre que la resta provenen de les denominacions d’origen Ribera del Duero, Toro, Rioja, Bierzo, Castilla y León i Jerez.

Mas de la Rosa 2017 és la segona anyada d’aquest vi exclusiu del Priorat, un projecte que ha impulsat Miquel Torres Maczassek, cinquena generació de la Família Torres, juntament amb l’enòleg Jordi Foraster, buscant la cara més hedonista del vi. És un vi subtil i elegant, elaborat a partir de velles garnatxes i carinyenes plantades fa més de 80 anys en costers sobre sòls de llicorella. La vinya que dona nom al vi, d’1,9 hectàrees, es troba en un lloc recòndit de gran bellesa i està documentada com una de les primeres finques vitícoles de Porrera.

La Guia de Vins Gourmets 2021 també inclou entre els vins més ben puntuats una altra de les referències més emblemàtiques de Família Torres, Reserva Real 2016 (DO Penedès), amb 98 punts, una puntuació que ha obtingut en les tres últimes edicions de la guia. Aquest és un vi d’estil clàssic, elaborat amb ceps de més de 40 anys de cabernet sauvignon, cabernet franc i merlot procedents d’una petita vinya a la subzona Costers de l’Anoia, al Penedès, la singularitat de la qual radica en els seus sòls de llicorella, únics a la regió.

Preu recomanat Mas de la Rosa 2017: 375€. Pot adquirir-se aquí.

Páginas