All the latest and the most interesting news from Familia Torres

Las oportunidades del autoconsumo fotovoltaico para la hostelería, a debate en Canarias

Event / 2020 · 02 · 12

Gran Canaria y Tenerife acogerán los próximos 18 y 19 de febrero, unas jornadas sobre autoconsumo fotovoltaico dirigidas a la hostelería y organizadas por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la bodega Familia Torres. El objetivo de estas jornadas es impulsar el uso de energías renovables en hoteles y restaurantes mediante instalaciones de autoconsumo para reducir el gasto energético y la factura de la luz, promover un turismo sostenible y, además, contribuir a paliar las consecuencias del cambio climático.

El simposio abordará el marco regulatorio del autoconsumo fotovoltaico en España, las oportunidades que aportan este tipo de instalaciones al sector hotelero y casos prácticos del uso de energías limpias (fotovoltaica, geotermia y biomasa) en las Islas Canarias. Presidirán el evento en Gran Canaria el presidente del Cabildo Antonio Morales Méndez, el presidente de Familia Torres, Miguel A. Torres, y el director general de UNEF, José Donoso, que también estarán presentes en la jornada de Tenerife del día siguiente.

Las ponencias irán a cargo de Carlos Montoya, jefe del departamento solar de IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía); Enrique Rodríguez de Acero, delegado de UNEF en Canarias; y Josep Maria Ribas, director de cambio climático de Familia Torres. Los casos de éxito se centrarán en instalaciones de geotermia, biomasa y energía fotovoltaica en hoteles de las islas y serán presentadas por Fabio Leoni, gerente de la ingeniería canaria Pro-ARF; Arturo Lang-Lenton, socio fundador de Arlangton, ingeniería ubicada en Gran Canaria, y un representante del fabricante de inversores Fronius. Xavier Cugat, director técnico y operaciones de autoconsumo de la eléctrica HolaLuz proporcionará una serie de recomendaciones técnicas a tener en cuenta al contratar una instalación de autoconsumo energético y pondrá el punto y final a la jornada.

Estos eventos, que se celebrarán en los hoteles Lopesan Costa Meloneras Resort de Gran Canaria y Bahía del Duque en Tenerife, se enmarcan en el ciclo de jornadas técnicas enfocadas a distintos sectores económicos que UNEF organiza de manera periódica y que, en este caso, ha preparado conjuntamente con Familia Torres por la estrecha relación de la firma vitivinícola con las Islas Canarias y por su compromiso en la lucha contra el cambio climático. 

Família Torres presenta varietats ancestrals catalanes adaptades al canvi climàtic a la Barcelona Wine Week

Event / 2020 · 02 · 04

La cinquena generació està impulsant amb força aquest projecte de recuperació iniciat fa més de tres dècades

 

Mireia Torres i Miquel Torres, membres de la cinquena generació de Família Torres, han impartit aquest dilluns 3 de febrer, a la Barcelona Wine Week, un tast magistral de vins elaborats amb varietats ancestrals recuperades per mostrar el seu gran potencial enològic i capacitat per afrontar el canvi climàtic. El celler familiar del Penedès, que aquest any fa 150 anys de la seva fundació, està cristal·litzant aquest projecte de més de trenta anys, en vins únics que han començat a sortir al mercat i que són el testimoni d’un patrimoni vitivinícola ric en varietats que poden convertir-se en solucions per a la viticultura actual davant del repte de l’escalfament global.

Segons Miquel Torres, director general de Família Torres, “l’escenari climàtic està canviant i hem d’estar preparats per a poder continuar elaborant grans vins. Hem de buscar varietats més resistents, replantejar-nos quins ceps plantem avui a les nostres vinyes i fins i tot trobar nous escenaris que en un futur poden ser idonis pel cultiu de la vinya”. Gràcies al projecte de recuperació de varietats prefil·loxèriques, iniciat a principis dels anys vuitanta per Miguel A. Torres, president i quarta generació de Família Torres, el celler ha recuperat més de 50 varietats desconegudes i ha decidit focalitzar-se en 6 d’elles, aquelles que mostren un major potencial enològic i adaptació al nou escenari climàtic.


Segons Mireia Torres, directora d’Innovació i coneixement de Família Torres, “inicialment vam posar en marxa aquest projecte per conèixer el patrimoni vitivinícola que hi havia a Catalunya abans de l’arribada de la fil·loxera, però davant les evidències del canvi climàtic, vam establir com a paràmetres de selecció de les varietats, no només l’interès enològic sinó la resistència a la sequera i a les altes temperatures”.


Els 60 professionals assistents al tast han tingut l’oportunitat de tastar quatre d’aquestes varietats prefil·loxèriques, batejades com a forcada, moneu, pirene i gonfaus. Totes elles de maduració tardana – que permet contrarestar l’avenç de les veremes que comporta l’augment de les temperatures – i que donen lloc a vins expressius, d’acidesa marcada. El tast ha finalitzat amb Grans Muralles 2015 (DO Conca de Barberà), el primer exponent d’aquest projecte que incorpora al seu cupatge les primeres varietats recuperades per Família Torres, la garró i la querol, des de l’anyada 2009.

Varietats adaptades a la nova realitat climàtica
Una vegada determinat el potencial enològic d’aquestes varietats mitjançant microvinificacions, es realitzen diferents assajos de camp per descobrir en quines condicions climàtiques i tipus de sol s’expressa millor cada una d’elles, abans d’assignar-les a una finca determinada.

En el cas de la forcada, una varietat blanca autoritzada per la DO Penedès que Família Torres ja ha començat a comercialitzar a l’alta restauració, està plantada a Mas Palau, una vinya de sols argilosos situats a 450 metres d’alçada, a l’Alt Penedès, lluny de la influència marítima. Aquesta varietat madura aquí a mitjans d’octubre, un mes més tard que la chardonnay, i sorprèn per la seva intensitat aromàtica i frescor. Forcada 2016, tot i ser una anyada càlida, manté una acidesa molt marcada i mostra potencial d’envelliment. Per a Miquel Torres, “aconseguir al Penedès acideses similars a les dels vins atlàntics, és molt sorprenent”.

La finca del Castell de la Bleda, situada a Santa Margarida i els Monjos, al Penedès, a prop de la seva finca més emblemàtica Mas La Plana, s’ha consagrat majoritàriament al cultiu de la moneu, un raïm negre, també autoritzat per la DO Penedès, que resisteix molt bé la calor i la sequera. Moneu 2019 és un vi hedonista, amb una fruita fresca i perfumada i nivells moderats d’alcohol, tot i haver collit el raïm a principis d’octubre.

La varietat pirene està plantada a la finca que la Família Torres té a Tremp, a Costers del Segre, a 950 metres d’alçada. Madura de manera pausada, a principis d’octubre, i manté una gran acidesa. També a Costers del Segre, però a la finca Purgatori, al cor de Les Garrigues, amb un clima extremadament sec i oscil·lacions tèrmiques molt acusades entre el dia i la nit, és on millor s’expressa la gonfaus, una varietat femenina i molt poc productiva. Pirene i gonfaus, els dos de l’anyada 2018, són vins frescos i aromàtics, molt expressius.


El canvi climàtic és, sens dubte, el major repte a què s’enfronta avui la viticultura. Miquel Torres ho veu com una oportunitat perquè Espanya es converteixi en líder en viticultura orgànica amb baixes emissions de CO2. “Tenim les condicions adequades per fer que la nostra viticultura sigui molt sana i que els nostres cellers abanderin la lluita contra el canvi climàtic, reduint les emissions de CO2”, conclou Miquel Torres.

Familia Torres presenta variedades ancestrales catalanas adaptadas al cambio climático en la Barcelona Wine Week

Event / 2020 · 02 · 04

La quinta generación está impulsando con fuerza este proyecto de recuperación iniciado hace más de tres décadas

 

Mireia Torres y Miguel Torres, miembros de la quinta generación de Familia Torres, han impartido este lunes, 3 de febrero, en la Barcelona Wine Week, una cata magistral de vinos elaborados con variedades ancestrales recuperadas para mostrar su gran potencial enológico y capacidad para afrontar el cambio climático. La bodega familiar del Penedès, que este año cumple 150 años de su fundación, está cristalizando este proyecto de más de treinta años, en vinos únicos que han empezado a salir al mercado y que son el testimonio de un patrimonio vitivinícola rico en variedades que pueden convertirse en soluciones para la viticultura actual ante el reto del calentamiento global.

 

Según Miguel Torres, director general de Familia Torres, “el escenario climático está cambiando y tenemos que estar preparados para poder continuar elaborando grandes vinos. Debemos buscar variedades más resistentes, replantearnos qué cepas plantamos hoy en nuestros viñedos e incluso encontrar nuevos escenarios que en un futuro pueden ser idóneos para el cultivo de la vid”. Gracias al proyecto de recuperación de variedades prefiloxéricas, iniciado a principios de los años ochenta por Miguel A. Torres, presidente y cuarta generación de Familia Torres, la bodega ha recuperado más de 50 variedades desconocidas y ha decido focalizarse en 6 de ellas, las que muestran mayor potencial enológico y adaptación al nuevo escenario climático.

 

Según Mireia Torres, directora de Innovación y conocimiento de Familia Torres, “inicialmente pusimos en marcha este proyecto para conocer el patrimonio vitivinícola que había en Catalunya antes de la llegada de la filoxera, pero ante las evidencias del cambio climático, establecimos como parámetros de selección de variedades, no solo el interés enológico sino la resistencia a la sequía y a las altas temperaturas”.

 

Los 60 profesionales asistentes a la cata han tenido la oportunidad de catar cuatro de estas variedades prefiloxéricas, bautizadas como forcada, moneu, pirene y gonfaus. Todas ellas de maduración tardía – que permite contrarrestar el avance de las vendimias que conlleva el aumento de temperaturas – y que dan lugar a vinos expresivos, de acidez marcada. La cata ha concluido con Grans Muralles 2015 (DO Conca de Barberà), el primer exponente de este proyecto que incorpora en su cupaje las primeras variedades recuperadas por Familia Torres, la garró y la querol, desde la añada 2009.

 

Variedades adaptadas a la nueva realidad climática

Una vez determinado el potencial enológico de estas variedades mediante microvinificaciones, se realizan distintos ensayos de campo para descubrir en qué condiciones climáticas y tipo de suelo se expresa mejor cada una de ellas, antes de asignarlas a una finca determinada.

 

En el caso de la forcada, una variedad blanca autorizada por la DO Penedès que Familia Torres ya ha empezado a comercializar en la alta restauración, está plantada en Mas Palau, un viñedo de suelos arcillosos situados a 450 metros de altura, en el Alt Penedès, lejos de la influencia marítima. Esta variedad madura aquí a mediados de octubre, un mes más tarde que la chardonnay, y sorprende por su intensidad aromática y frescura. Forcada 2016, a pesar de ser una añada cálida, mantiene una acidez muy marcada y muestra potencial de envejecimiento. Para Miguel Torres, “conseguir en el Penedès acideces similares a las de los vinos atlánticos, es muy sorprendente”.

 

La finca del Castell de la Bleda, situada en Santa Margarida i els Monjos, en El Penedès, cerca de su finca más emblemática Mas La Plana, se ha consagrado mayoritariamente al cultivo de la moneu, una uva tinta, también autorizada por la DO Penedès, que resiste muy bien el calor y la sequía. Moneu 2019 es un vino hedonista, con una fruta fresca y perfumada y niveles moderados de alcohol, a pesar de haber cosechado la uva a principios de octubre.

 

La variedad pirene está plantada en la finca que la Familia Torres tiene en Tremp, en Costers del Segre, a 950 metros de altura. Madura de manera pausada, a principios de octubre, y mantiene una gran acidez. También en Costers del Segre, pero en la finca Purgatori, en el corazón de Les Garrigues, en un clima extremadamente seco y oscilaciones térmicas muy acusadas entre el día y la noche, es donde mejor se expresa la gonfaus, una variedad femenina y muy poco productiva. Pirene y gonfaus, ambos de la añada 2018, son vinos frescos y aromáticos, muy expresivos.

 

El cambio climático es, sin lugar a duda, el mayor reto al que se enfrenta hoy la viticultura. Miguel Torres lo ve como una oportunidad para que España se convierta en líder en viticultura orgánica con bajas emisiones de CO2. “Tenemos las condiciones adecuadas para hacer que nuestra viticultura sea muy sana y que nuestras bodegas abanderen la lucha contra el cambio climático, reduciendo las emisiones de CO2”, concluye Miguel Torres.

Família Torres mostra el potencial de varietats ancestrals recuperades i la seva adaptabilitat al canvi climàtic

Event / 2020 · 01 · 23

Família Torres acostarà el projecte de recuperació de varietats ancestrals, en què porta treballant més de trenta anys, als professionals del sector durant la Barcelona Wine Week, el nou certamen vinícola organitzat per Alimentaria Exhibitions del 2 al 5 de febrer al recinte de Montjuic de Fira de Barcelona. Miquel i Mireia Torres, director general i directora d’innovació i coneixement del celler familiar del Penedès, respectivament, impartiran dilluns, 3 de febrer, a les 17:30h, un tast magistral de vins elaborats amb varietats prefil·loxèriques recuperades, que no només tenen gran potencial enològic, sinó que permeten afrontar el canvi climàtic.

Forcada, moneu, gonfaus i pirene són quatre de les varietats catalanes per les quals està apostant amb força la cinquena generació de la Família Torres, que es troben entre les cinquanta recuperades com a part d’un projecte apassionant que contribueix a recuperar el patrimoni vitivinícola català. Són varietats de maduració tardana, resistents a les altes temperatures i la sequera, que donen lloc a vins molt expressius i aromàtics, amb una marcada acidesa. Aquests aspectes són els que les converteixen en possibles solucions per adaptar-se al nou escenari climàtic.

Els assistents al tast tindran l’oportunitat de conèixer a fons el projecte i descobrir aquestes quatre varietats ancestrals recuperades plantades en diferents finques: Forcada 2016 (varietat blanca plantada a la finca Mas Palau, Alts d’Ancosa, DO Penedès), Moneu 2018 (plantada al Castell de la Bleda, DO Penedès), Gonfaus 2018 (procedent de la finca Purgatori, a Costers del Segre) i Pirene 2018 (procedent de la finca de Tremp, també a Costers del Segre). El tast finalitzarà amb Grans Muralles 2015 (DO Conca de Barberà), el primer exponent d’aquest projecte que integra dues de les primeres varietats ancestrals recuperades per Família Torres: garró i querol.

Presència en vuit denominacions d’origen

Família Torres, que enguany compleix 150 anys des de la seva fundació, estarà present a la Barcelona Wine Week en diferents denominacions d’origen amb els seus cellers de Catalunya i altres zones vitivinícoles: Família Torres Penedès (stand C-732), Família Torres Conca de Barberà (stand C-664), Família Torres Priorat (E-691), Celler Purgatori (stand E-645), Jean Leon (stand E-721), La Carbonera – Rioja (stand C-833), Pago del Cielo – Ribera del Duero (Stand C-659), Bodega Magarín – Rueda (stand C-723), Pazo Torre Penelas – Rias Baixas (stand C-891).

Familia Torres muestra el potencial de variedades ancestrales recuperadas y su adaptabilidad al cambio climático

Event / 2020 · 01 · 23

Familia Torres acercará el proyecto de recuperación de variedades ancestrales, en el que lleva trabajando más de treinta años, a los profesionales del sector durante la Barcelona Wine Week, el nuevo certamen vinícola organizado por Alimentaria Exhibitions del 3 al 5 de febrero en el recinto de Montjuic de Fira de Barcelona. Miguel y Mireia Torres, director general y directora de innovación y conocimiento de la bodega familiar del Penedès, respectivamente, impartirán el lunes, 3 de febrero, a las 17:30h, una cata magistral de vinos elaborados con variedades prefiloxéricas recuperadas, que no solo tienen gran potencial enológico, sino que permiten afrontar el cambio climático.

Forcada, moneu, gonfaus y pirene son cuatro de las variedades catalanas por las que está apostando con fuerza la quinta generación de la Familia Torres, de entre las cincuenta recuperadas como parte de un proyecto apasionante que contribuye a recuperar el patrimonio vitivinícola catalán. Son variedades de maduración tardía, resistentes a las altas temperaturas y a la sequía, que dan lugar a vinos muy expresivos y aromáticos, con una marcada acidez. Estos aspectos son los que las convierten en posibles soluciones para adaptarse al nuevo escenario climático.

Los asistentes a la cata tendrán la oportunidad de conocer a fondo el proyecto y descubrir estas cuatro variedades ancestrales recuperadas plantadas en distintas fincas: Forcada 2016 (variedad blanca plantada en la finca Mas Palau, Alts d’Ancosa, DO Penedès), Moneu 2018 (plantada en el Castell de la Bleda, DO Penedès), Gonfaus 2018 (procedente de la finca Purgatori, en Costers del Segre) y Pirene 2018 (procedente de la finca de Tremp, también en Costers del Segre). La cata finalizará con Grans Muralles 2015 (DO Conca de Barberà), el primer exponente de este proyecto al integrar dos de las primeras variedades ancestrales recuperadas por Familia Torres: garró y querol.

Presencia en ocho denominaciones de origen

Familia Torres, que este 2020 cumple 150 años desde su fundación, estará presente en la Barcelona Wine Week en diferentes denominaciones de origen con sus bodegas de Catalunya y otras zonas vitivinícolas: Familia Torres Penedès (stand C-732), Familia Torres Conca de Barberà (stand C-664), Familia Torres Priorat (E-691), Celler Purgatori (stand E-645), Jean Leon (stand E-721), La Carbonera – Rioja (stand C-833), Pago del Cielo – Ribera del Duero (Stand C-659), Bodega Magarín – Rueda (stand C-723), Pazo Torre Penelas – Rias Baixas (stand C-891).

La Fundación Familia Torres destina una cifra récord de 17.224 euros a La Marató de TV3

Event / 2019 · 12 · 03

La Fundación Familia Torres ha celebrado este sábado, 30 de noviembre, en la bodega de Pacs del Penedès, la sexta edición de la jornada benéfica ‘Implica’T amb la Marató’, que ha recaudado 8.612 euros gracias a la aportación de los más de 500 participantes. Como cada año, la Fundación doblará el importe y destinará a La Marató de TV3 un total de 17.224 euros para la investigación de las enfermedades minoritarias.

Mireia Torres, presidenta de la Fundación Familia Torres, comenta: "Queremos dar las gracias a todos los participantes por haber apoyado esta iniciativa solidaria, al USOC por su generosa aportación y a los voluntarios y empresas colaboradoras que, con su inestimable y desinteresada colaboración, han contribuido al éxito de esta jornada en beneficio de La Marató de TV3".

El buen tiempo, el entorno incomparable y el acogedor espacio del centro de visitas, con el jardín a pie de viñedo, han confluido en la celebración de esta nueva edición, que ha sido posible gracias a la colaboración de 50 voluntarios y de más de 50 empresas y entidades de la comarca. Durante todo el día, los participantes han disfrutado de diferentes actividades enogastronómicas, como el blind tapes, los maridajes de ibéricos, de quesos o de sushi, o la comida popular, todos con una gran participación.

La novedad de este año ha sido la actividad ‘Elabora tu propio vino’ de la mano de la bodega Jean Leon, que también ha sido todo un éxito. Las actividades programadas al aire libre, como la ruta en patinete eléctrico entre los viñedos, así como las diferentes manualidades y actividades infantiles para dar a conocer a los más pequeños el mundo de la viña, han agotado las plazas.

También han tenido una buena acogida las actuaciones culturales y musicales, que han protagonizado la Banda de la Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, el Country Social Club Vilafranca, el Grup Swing Vilafranca y el grupo infantil Rovell d’Ou, además de las actuaciones de la colla castellera Xicots y de los Falcons de Vilafranca. Han puesto el punto final de la jornada una chocolatada y un sorteo de premios entre todos los participantes.

La Fundació Família Torres destina una xifra rècord de 17.224 euros a La Marató de TV3

Event / 2019 · 12 · 03

La Fundació Família Torres ha celebrat aquest dissabte, 30 de novembre, al celler de Pacs del Penedès, la sisena edició de la jornada benèfica ‘Implica’T amb la Marató’, que ha recollit 8.612 euros gràcies a l’aportació dels més de 500 participants. Com cada any, la Fundació doblarà l’import recaptat i destinarà a La Marató de TV3 un total de 17.224 euros per a la investigació de les malalties minoritàries.

Mireia Torres, presidenta de la Fundació Família Torres, comenta: "Volem donar les gràcies a tots els participants per donar suport a aquesta iniciativa solidària, a l’USOC per la seva generosa aportació i als voluntaris i empreses col·laboradores que, amb la seva inestimable i desinteressada col·laboració, han contribuït a l’èxit d’aquesta jornada en benefici de La Marató de TV3".

El bon temps, l’entorn incomparable i l’espai acollidor del centre de visites, amb el jardí a peu de vinya, han confluït en la celebració d’aquesta nova edició, que ha estat possible gràcies a la col·laboració de 50 voluntaris i de més de 50 empreses i entitats de la comarca. Durant tot el dia, els participants han gaudit de diferents activitats enogastronòmiques, com el blind tapes, els maridatges d’ibèrics, de formatges o de sushi, o el dinar popular, tots amb una gran participació.

La novetat d’aquest any ha estat l’activitat ‘Elabora el teu propi vi’ de la mà del celler Jean Leon, que també ha estat tot un èxit. Les activitats programades a l’aire lliure, com la ruta amb patinet elèctric entre les vinyes, així com les diferents manualitats i activitats infantils per donar a conèixer als més petits el món de la vinya, han exhaurit les places.

També han tingut una bona acollida les actuacions culturals i musicals, que han protagonitzat la Banda de l’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, el Country Social Club Vilafranca, el Grup Swing Vilafranca i el grup infantil Rovell d’Ou, a més de les actuacions del Xicots i dels Falcons de Vilafranca. El punt i final a la jornada l’han posat una xocolatada i un sorteig de premis entre tots els participants.

The European Committee of Wine Companies (CEEV) gathers 27 EU Wine company leaders in Barcelona for its first “Club of CEOs” meeting

Event / 2019 · 10 · 09

Barcelona, 8 October 2019 – The present and future of wine is discussed in Barcelona by 27 leaders from some of the EU’s major wine companies during the first edition of the CEEV “Club of CEOs” meeting.

On 8th October, the European Committee of Wine Companies (CEEV) organised the first edition of its “Club of CEOs” in Barcelona, Spain.

It gathered around the table 27 senior representatives (see list below) from major wine companies from France, Germany, Italy, Portugal and Spain, to discuss the major threats and opportunities the EU wine sector is confronted with.

CEEV President and chair of the meeting, Jean-Marie Barillère, explains: “We decided to organise the Club of CEOs meeting as an opportunity for EU wine company leaders to get together annually, to discuss among them the main issues at stake for our sector and shape the long-term strategy of CEEV.”

 

Hosted by Mr Miguel A. Torres, President of the world-renowned Familia Torres winery, the meeting was followed by a visit to Torres’ historic Mas La Plana estate, at the heart of the Penedès region. “It is a great honour for me to host the very first meeting of the CEEV Club of CEOs. I deeply believe in peer collaboration as the best way to ensure the sustainability and continuity of our sector, especially considering the challenges that await us in the forthcoming years”, declared Mr Torres.

 

In this first edition, wine leaders discussed four key topics for the wine sector: the importance of international trade, the necessary actions to limit and adapt to climate change, consumers’ expectations concerning sustainable wine production and the defence of the concept of wine in moderation in our culture and society as part of a healthy lifestyle.

 

“It was important for our European trade association to touch base with the leaders of the wine companies we represent to better understand their vision on key issues.  Threats and opportunities are today global and gathering wine leaders from different EU countries to share, discuss and coordinate was a welcomed initiative for everyone”, said Dr Ignacio Sánchez Recarte, Secretary General of CEEV.

 

This successful event will now take place every year, in order to feed the long-term strategy-planning of CEEV, in parallel with the day-to-day collaboration with its national member associations. The 2020 Club of CEOs meeting will take place in Portugal.

El Comitè Europeu d’Empreses Vitivinícoles (CEEV) reuneix a Barcelona a 27 líders de les empreses vitivinícoles de la UE en la primera reunió del «Club de CEOs»

Event / 2019 · 10 · 09

Barcelona, 9 d’octubre de 2019 – 27 líders d’algunes de les principals empreses vitivinícoles de la UE han debatut a Barcelona sobre el present i el futur del vi durant la primera edició de la reunió del «Club de CEOs» del CEEV.

 

El 8 d’octubre, el Comitè Europeu d’Empreses Vitivinícoles (CEEV) va organitzar la primera edició del seu «Club de CEOs» a Barcelona.

Al voltant de la taula, es van reunir 27 alts càrrecs de grans empreses vitivinícoles de França, Alemanya, Itàlia, Portugal i Espanya per parlar de les principals amenaces i oportunitats amb què s’enfronta el sector vitivinícola de la UE.

Segons declaracions del president del CEEV i president de la reunió, Jean-Marie Barrillère: «Vam decidir organitzar la reunió del Club dels CEOs en tant que oportunitat perquè els líders de les empreses vitivinícoles de la UE es reuneixin un cop l’any per debatre conjuntament sobre els principals problemes en joc per al nostre sector i donar forma a l’estratègia que ha de seguir el CEEV a llarg termini.»

 

La reunió la va organitzar el Sr. Miguel A. Torres, president del celler Família Torres, de fama mundial, i en acabar es va fer una visita a la històrica finca Mas La Plana de Torres, al cor de la comarca del Penedès. «És un gran honor per a mi acollir la primera reunió del Club de CEOs del CEEV. Crec fermament que la col·laboració entre iguals és la millor manera d’assegurar la sostenibilitat i la continuïtat del nostre sector, sobretot tenint en compte els reptes que ens esperen en els propers anys», va declarar el Sr. Torres.

 

En aquesta primera edició, els líders del món del vi van parlar sobre quatre temes claus per al sector vitivinícola: la importància del comerç internacional, les accions necessàries per frenar i adaptar-se al canvi climàtic, les expectatives dels consumidors respecte a la producció sostenible del vi i la defensa del concepte de beure vi amb moderació en la nostra cultura i societat com a part d’un estil de vida saludable.

 

«Era important que la nostra associació comercial europea es posés en contacte amb els líders de les empreses vitivinícoles a les quals representa per entendre millor la seva visió sobre qüestions clau. Actualment, les amenaces i les oportunitats són globals i reunir els líders del sector vitivinícola de diferents països de la UE per compartir, debatre i coordinar-se va ser una iniciativa molt ben rebuda per part de tots», va dir el Dr. Ignacio Sánchez Recarte, secretari general del CEEV.

 

Aquesta trobada se celebrarà cada any amb la finalitat d’alimentar la planificació estratègica a llarg termini del CEEV, en paral·lel amb la col·laboració diària amb les associacions nacionals que són membres del CEEV. La reunió 2020 del «Club de CEOs» tindrà lloc a Portugal.

El Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas (CEEV) reúne en Barcelona a 27 líderes de empresas vitivinícolas de la UE en su primera reunión del «Club de CEOs»

Event / 2019 · 10 · 09

Barcelona, 9 de octubre de 2019 – 27 líderes de algunas de las principales empresas vitivinícolas de la UE han debatido en Barcelona sobre el presente y el futuro del vino durante la primera edición de la reunión del «Club de directores generales» del CEEV.

 

El 8 de octubre, el Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas (CEEV) organizó la primera edición de su «Club de directores generales» en Barcelona.

En torno a la mesa se reunieron 27 altos cargos de grandes empresas vitivinícolas de Francia, Alemania, Italia, Portugal y España para debatir las principales amenazas y oportunidades a las que se enfrenta el sector vitivinícola de la UE.

Según declaraciones del presidente del CEEV y presidente de la reunión, Jean-Marie Barrillère: «Decidimos organizar la reunión del Club de CEOs como una oportunidad para que los líderes de las empresas vitivinícolas de la UE se reúnan anualmente para debatir entre ellos los principales temas en juego para nuestro sector y dar forma a la estrategia a largo plazo del CEEV.»

 

Al finalizar la reunión, organizada por el Sr. Miguel A. Torres, presidente de la mundialmente conocida bodega Familia Torres, se hizo una visita a la histórica finca Mas La Plana de Torres, en el corazón de la comarca del Penedès. «Es un gran honor para mí ser el anfitrión de la primera reunión del Club de CEOs del CEEV. Creo profundamente que la colaboración entre iguales es la mejor manera de asegurar la sostenibilidad y la continuidad de nuestro sector, sobre todo teniendo en cuenta los retos que nos esperan en los próximos años», declaró el Sr. Torres.

 

En esta primera edición, los líderes vitivinícolas debatieron cuatro temas clave para el sector: la importancia del comercio internacional, las acciones necesarias para frenar y adaptarse al cambio climático, las expectativas de los consumidores respecto a la producción sostenible de vino y la defensa del concepto de beber vino con moderación en nuestra cultura y sociedad como parte de un estilo de vida saludable.

 

«Era importante que nuestra asociación comercial europea se pusiera en contacto con los líderes de las empresas vitivinícolas a las que representa para comprender mejor su visión sobre cuestiones clave. Las amenazas y oportunidades son hoy en día globales y reunir a los líderes del sector vitivinícola de diferentes países de la UE para compartir, debatir y coordinarse fue una iniciativa muy bien recibida por todos», dijo el Dr. Ignacio Sánchez Recarte, Secretario General del CEEV.

 

Este exitoso evento tendrá lugar cada año con el fin de alimentar la planificación estratégica a largo plazo del CEEV, en paralelo con la colaboración diaria con las asociaciones nacionales que forman parte del CEEV. La reunió 2020 del «Club de CEOs» tendrá lugar en Portugal.

Pages