All the latest and the most interesting news from Familia Torres

Torres Brandy, la marca de brandi preferida pels bartenders segons Drinks International

Award / 2020 · 01 · 20

L’informe de marques de la revista britànica també situa El Gobernador entre els piscos més apreciats.

Torres Brandy s’erigeix com la marca de brandi preferida pels bartenders el 2020, segons l’informe anual de marques que ha publicat recentment Drinks International. Aquest brandi del Penedès de Juan Torres Master Distillers, la divisió de destil·lats de Família Torres, encapçala el rànquing dels brandis que avui són tendència (‘Top Trending Brands’) i de les marques que més es venen (‘Bestselling Brands’), confeccionat a partir d’una enquesta a més d’un centenar de bars considerats entre els millor del món.


En aquesta edició 2020, la revista britànica ha decidit modificar la categoria de brandi i excloure’n el cognac, que s’ha constituït com una nova categoria. Aquest canvi ha propiciat l’ascens a la primera posició de Torres Brandy, que ha estat present en aquest prestigiós informe des de fa set anys, escalant posicions any rere any. El 2019, va assolir el cinquè lloc dins de la categoria única de brandi i cognac que incloïa l’informe fins a aquesta edició. A la categoria de pisco, El Gobernador, de Juan Torres Master Distillers, és el pisco xilè més ben posicionat entre les marques que són tendència i les més venudes.

A l’informe 2020 de Drinks International, han participat 109 bars de 38 països diferents. El 34% d’establiments son d’Europa, el 25% d’Àsia i el 16% de Nord Amèrica. Els establiments participants són guanyadors o nominats en competicions mundials com "The World's Best 50 Bars" i "Tales of the Cocktail Spirits Awards", i això fa que aquest rànquing sigui un excel·lent indicador de les tendències de consum dels millors bars del món i un referent en el sector.

Drinks International Annual Brands Report 2020

Torres Brandy, la marca de brandy preferida por los bartenders según Drinks International

Award / 2020 · 01 · 20

El informe de marcas de la revista británica también sitúa El Gobernador entre los piscos más apreciados.

Torres Brandy se erige como la marca de brandy preferida por los bartenders en 2020, según el informe anual de marcas que ha publicado recientemente Drinks International. Este brandy del Penedès de Juan Torres Master Distillers, la división de destilados de Familia Torres, encabeza el ranking de los brandis que hoy son tendencia (‘Top Trending Brands’) y de las marcas que más se venden (‘Bestselling Brands’), confeccionado a partir de una encuesta a más de un centenar de bares considerados entre los mejores del mundo.

En esta edición 2020, la revista británica ha decidido modificar la categoría de brandy y excluir de ella el cognac, que se constituye como una nueva categoría. Este cambio ha propiciado el ascenso a la primera posición de Torres Brandy, que ha estado presente en este prestigioso informe desde hace siete años, escalando posiciones año tras año. En 2019, alcanzó el quinto lugar dentro de la categoría única de brandy y cognac que hasta ahora contenía el informe. En la categoría de pisco, El Gobernador, de Juan Torres Master Distillers, es el pisco chileno mejor posicionado entre las marcas que son tendencia y las más vendidas.

En el informe 2020 de Drinks International, han participado 109 bares de 38 países diferentes. El 34% de establecimientos son de Europa, el 25% de Asia y el 16% de Norte América. Los establecimientos participantes son ganadores o nominados en competiciones mundiales como "The World's Best 50 Bars" y "Tales of the Cocktail Spirits Awards", lo que convierte este ranking en un excelente indicador de las tendencias de consumo de los mejores bares del mundo y un referente en el sector.

Drinks International Annual Brands Report 2020

New York Times wine critic includes Familia Torres’s ancestral varietal Pirene among top wine picks

Award / 2019 · 12 · 12

The ancestral variety Pirene, which Familia Torres is experimenting with at its vineyards in Sant Miquel de Tremp (Lleida), in the foothills of the Catalan Pyrenees, is among the wines that most impressed Eric Asimov this year, as the renowned New York Times wine critic recounts in ‘Our Critic’s Best Wine Moments of 2019’.

Asimov has been writing about wine for 20 years and has spent the past 15 running the prestigious American newspaper’s wine section. “Great wines create great memories,” he writes, “They leave impressions to be pondered and stories to be told.” Among the 12 wines that left him with lasting memories is Pirene 2018, an experimental wine made from one of the ancestral varieties that Familia Torres has recovered for its enological potential and ability to withstand climate change. The critic describes the wine as “bright and lively, fresh, floral and herbal, a delicious, refreshing drink” and wonders why this variety was ignored for so long.

Asimov visited Familia Torres’s vineyards this past May to see how the family winery is adapting to the new climate reality and the steps it is taking to reduce carbon emissions. He later wrote about the visit in his article ‘Freshness in a Changed Climate: High Altitudes, Old Grapes’. High-altitude vineyards and ancestral varieties are two of the measures Familia Torres is implementing as it adapts to a warming planet and the drought conditions that climate change will bring.

Familia Torres has managed to revive 50 varieties since it began its search in the mid-1980s. So far six of them have shown great enological potential, as well as possessing characteristics that are particularly suited to extreme climates: long-cycle, late-ripening grapes that are highly acidic. 

In addition to Pirene, these include Forcada, Moneu, Gonfaus, Querol, and Garró, which have been planted in the vineyards where they feel most at home. They are the focus of Familia Torres’s fifth generation, which strives to crystallize the project in varietal wines that can be brought to market. Innovation and tradition go hand in hand in this project, which is also contributing to the recovery of Catalonia’s winegrowing heritage while keeping its sights firmly on the future.

International accolades for Salmos and Reserva Real

Another Familia Torres wine recently caught the attention of an American publication: the trade magazine Wine Enthusiast recently featured Salmos 2015 (DOQ Priorat) on its list of the year’s best wines. The magazine describes its ‘The Enthusiast 100’ as “a list of the best wines to crack open and revel in right now.” Made primarily from grapes grown in the winery’s own vineyards in Porrera and El Lloar, Salmos came in at number 75, one of just five Spanish wines and the only Catalan wine on the list.

Moreover JamesSuckling.com – the Hong Kong based wine media platform – included Familia Torres’ single vineyard Reserva Real 2015 (DO Penedès) in its report ‘ ‘Top 100 Wines of Spain 2019’, having been selected with 97 points on position nr 28 from 2.102 Spanish wines. Reserva Real is a Bordeaux blend from a 4 hectares vineyard of Silurian slates that are unique within the Penedès region.

La varietat ancestral pirene cultivada per Família Torres, entre els vins preferits del crític del New York Times

Award / 2019 · 12 · 12

La varietat ancestral pirene, amb què Família Torres està experimentant a la seva finca de Sant Miquel de Tremp (Lleida), al Prepirineu català, és un dels vins que més ha impressionat aquest any al prestigiós crític de vins del New York Times, Eric Asimov, segons l’article  ‘Our Critic’s Best Wine Moments of 2019’.

Per Asimov, que porta vint anys escrivint sobre vins i quinze com a responsable de la secció vinícola del prestigiós diari americà, “els grans vins creen records; deixen impressions per reflexionar i històries per explicar”. Entre els 12 vins que ha seleccionat perquè en conserva els records més duradors, es troba l’experimental elaborat el 2018 amb pirene, una de les varietats ancestrals recuperades per Família Torres pel seu interès enològic i la seva capacitat per afrontar el canvi climàtic. El crític de vins el descriu com un vi “brillant i vivaç, fresc, floral i herbaci, deliciós i refrescant” i es pregunta per què aquesta varietat havia sigut descartada durant tant temps.

Asimov va visitar les vinyes de Família Torres el passat mes de maig per conèixer com s’està adaptant el celler familiar al nou escenari climàtic, així com la seva contribució per reduir les emissions de CO2, que posteriorment va recollir a l’article ‘Freshness in a Changed Climate: High Altitudes, Old Grapes. Les vinyes d’altura i les varietats ancestrals són dues de les mesures amb què Família Torres preveu afrontar les altes temperatures i la sequera que comportarà el canvi climàtic.

De les cinquanta varietats que ha aconseguit recuperar des que va començar la recerca a mitjans dels anys vuitanta, en aquests moments n’hi ha sis que, a més de tenir un gran potencial enològic, són de cicle llarg, de maduració tardana, i conserven una marcada acidesa, unes característiques que les fan especialment indicades per a climes més extrems.

Són, a més de la pirene, les denominades forcada, moneu, gonfaus, querol i garró, que estan plantades a les finques on millor s’han adaptat i en les que la cinquena generació de la Família Torres s’està focalitzant per cristal·litzar el projecte en vins monovarietals que puguin arribar al mercat. Un projecte que uneix innovació i tradició, en tant que contribueix a recuperar el patrimoni vitivinícola català amb la mirada posada en el futur.

Reconeixements internacionals per a Salmos i Reserva Real

Una altra publicació americana, la revista especialitzada Wine Enthusiast, també ha escollit recentment un dels vins de Família Torres, en aquest cas Salmos 2015 de la DOQ Priorat, en la selecció que fa dels millors vins de l’any. Es tracta del llistat ‘The Enthusiast 100’, que és, segons la revista, “una llista dels millors vins per obrir i gaudir en aquest moment”. Salmos, que procedeix majoritàriament de vinyes en propietat a Porrera i El Lloar, ocupa la posició 75 i és un dels cinc vins espanyols i l’únic català de la llista.

Per la seva banda, JamesSuckling.com – el mitjà digital de vi amb seu a Hong Kong – inclou l’exclusiu vi de Família Torres Reserva Real 2015 (DO Penedès) en el ranking 'Top 100 Wines of Spain 2019’, i li atorga una puntuació de 97 punts, que el situa en la posició 28 d’entre 2.102 vins espanyols. Reserva Real és un cupatge d’estil bordelès procedent d’una vinya de 4 hectàrees amb sòls de pissarra, única a la regió del Penedès.

La variedad ancestral pirene cultivada por Familia Torres, entre los vinos favoritos del crítico del New York Times

Award / 2019 · 12 · 12

La variedad ancestral pirene, con la que Familia Torres está experimentando en su finca de Sant Miquel de Tremp (Lleida), en el Prepirineo catalán, es uno de los vinos que más han impresionado este año al reputado crítico de vinos del New York Times, Eric Asimov, según el artículo ‘Our Critic’s Best Wine Moments of 2019’.

Para Asimov, que lleva veinte años escribiendo sobre vinos y quince como responsable de la sección vinícola del prestigioso periódico americano, “los grandes vinos crean recuerdos; dejan impresiones para reflexionar e historias para contar”. Entre los 12 vinos que ha seleccionado por conservar de ellos los recuerdos más duraderos, se encuentra el experimental elaborado en 2018 con pirene, una de las variedades ancestrales recuperadas por Familia Torres por su interés enológico y su capacidad para afrontar el cambio climático. El crítico de vinos lo describe como un vino “brillante y vivaz, fresco, floral y herbáceo, delicioso y refrescante” y se pregunta por qué esta variedad había sido descartada durante tanto tiempo.

Asimov visitó los viñedos de Familia Torres el pasado mes de mayo para conocer cómo se está adaptando la bodega familiar al nuevo escenario climático, así como su contribución para reducir las emisiones de CO2, que posteriormente recogió en el artículo ‘Freshness in a Changed Climate: High Altitudes, Old Grapes’. Los viñedos en altura y las variedades ancestrales son dos de las medidas con las que Familia Torres prevé afrontar las altas temperaturas y la sequía que acarreará el cambio climático.

De las cincuenta variedades que ha conseguido recuperar desde que inició la búsqueda a mediados de los años ochenta, en estos momentos hay seis que, además de tener un gran potencial enológico, son de ciclo largo, de maduración tardía, y conservan una marcada acidez, unas características que las hacen especialmente indicadas para climas más extremos.

Son, además de la pirene, las denominadas forcada, moneu, gonfaus, querol y garró, que están plantadas en las fincas donde mejor se han adaptado y en las que la quinta generación de la Familia Torres se está focalizando para cristalizar el proyecto en vinos monovarietales que puedan llegar al mercado. Un proyecto que aúna innovación y tradición, en tanto que contribuye a recuperar el patrimonio vitivinícola catalán con la mirada puesta en el futuro.

Reconocimientos internacionales para Salmos y Reserva Real

Otra publicación americana, la revista especializada Wine Enthusiast, también ha elegido recientemente uno de los vinos de Familia Torres, en este caso Salmos 2015 de la DOQ Priorat, en su selección de los mejores vinos del año. Se trata del listado ‘The Enthusiast 100’, que es, según la revista, “una lista de los mejores vinos para abrir y disfrutar en este momento”. Salmos, que procede mayoritariamente de viñedos en propiedad en Porrera y El Lloar, ocupa la posición 75 y es uno de los cinco vinos españoles y el único catalán de la lista.

Por su parte, JamesSuckling.com – el medio digital de vino con sede en Hong Kong – incluye el exclusivo vino de Familia Torres Reserva Real 2015 (DO Penedès) en el ranking ‘Top 100 Wines of Spain 2019’, y le otorga una puntuación de 97 puntos, que lo sitúa en la posición 28 de entre 2.102 vinos españoles. Reserva Real es un cupaje de estilo bordelés procedente de un viñedo de 4 hectáreas con suelos de pizarra, único en la región del Penedès. 

Grans Muralles 2014, from Familia Torres, takes “Best in Show” at the Decanter World Wine Awards

Award / 2019 · 05 · 29

Grans Muralles 2014 from Familia Torres has taken “Best in Show“ at the Decanter World Wine Awards, the biggest wine event in the world, organized by the well-known British trade magazine since 2004. The red wine made by Familia Torres in Conca de Barberà has obtained the top prize awarded at the international competition, with a score of 97 points. There was an outstanding result, too, for another wine made by the hundred-year-old winery in Penedès – Reserva Real 2012 – which received the same score and a platinum medal.

Of the 17,000 wines from 57 countries competing, just 50 – eight of them Spanish – were considered “Best in Show”. 148 achieved the platinum medal, 20 of them made in Spain. The jury, consisting of 280 professionals from 30 countries, including 70 Masters of Wine, assess the wines depending on their origin. Those obtaining gold medals undergo a new tasting process to choose the winners of the platinum medal. These are then retasted to select the best wines at the event, the “Best in Show”.

Grans Muralles 2014 is an excellent, balanced red wine made from native Catalan grape varieties, including two older ones recovered by Familia Torres: Garró and Querol. Together with Garnacha, Cariñena and Monastrell, they shape the spirit of this unique wine. The grapes come from a vineyard at the foot of the walls protecting the Monastery of Poblet in Conca de Barberà, where the deep, stony soil consists of layers of slate and granite gravels. 2014 was a generally a warm, wet year, but with cooler than normal temperatures during the summer, which encouraged the slow, regular ripening of the grapes.

Reserva Real 2012 is Familia Torres’ most exclusive wine from Penedès because of its limited production, as it comes a small vineyard called Les Arnes. Covering only four hectares, it has slate soils which are unique in the region. Reserva Real, made with Cabernet Sauvignon, Merlot and Cabernet Franc, is a classic-style wine, aged, like Grans Muralles, for 18 months in new French oak barrels. 2012 was a cold year with normal rainfall, although the ripening period was dry, keeping the grapes healthy until harvest.

Familia Torres leads the ranking of the most admired wine brands in Europe, according to Drinks International

Award / 2019 · 03 · 18

Familia Torres is still rated the most admired wine brand in Europe, according to the survey of wine professionals carried out every year by the British magazine Drinks International, this year produced in cooperation with the market research company Wine Intelligence. This confirms the Penedès family winery’s position at the head of the European rankings, where it has remained throughout the nine years the list has been compiled. This year, though, it gives up top position in the world, which it has occupied four times, to the Australian winemaker Penfolds.

The long-awaited list of The World’s Most Admired Wine Brands 2019 was released on Sunday, 17 March, at Prowein, the important wine trade fair in Düsseldorf, Germany. Miguel Torres Maczassek, General Manager and fifth generation of Familia Torres, picked up the award from the managing editor of Drinks International, Christian Davis, at an event attended by 150 people, including winery owners, journalists and other professionals in the wine industry. “We feel very honored that wine professionals have placed their trust in us. As a family winery, this is recognition of the effort of the many people who work to ensure that our wines faithfully transmit their origin and unique nature every year while contributing to preserving our natural environment and fighting climate change,” he said.

According to Drinks International, the aspects most mentioned by participants in the survey when voting for Familia Torres’ are the winery’s quality and environmental commitment, together with knowledge of the brand among consumers. One of them said: “Torres manages to always stay true to its brand with heritage and authentic values, but combines this with on-trend innovation to remain a leader in the global wine category.”

Penfolds and Familia Torres, the two wineries that lead the world ranking of the 50 most admired brands this year, are followed by Villa Maria from New Zealand, Concha y Toro from Chile and M. Chapoutier from France. France is the most represented country, with 15 brands, followed by Australia, with eight, while Spain has only five, although four of these are in the top 15 brands.

Wine professionals in 48 countries have taken part in this year’s voting. They were asked to choose the five wine brands they most admire taking into account criteria like quality, expression of the wine’s origins and grape variety, and presentation.

You can read the World’s Most Admired Wine Brands 2019 report here.

Família Torres encapçala el rànquing de les marques de vi més admirades d’Europa segons Drinks International

Award / 2019 · 03 · 18

Família Torres continua sent considerada la marca de vins més admirada d’Europa, segons l’enquesta a professionals del sector que realitza anualment la revista britànica Drinks International, aquest any en col·laboració amb la consultora Wine Intelligence. El celler familiar del Penedès ratifica així la seva posició al capdavant del rànquing europeu, que ha mantingut al llarg de les nou edicions de la llista, i cedeix la primera posició mundial que ha ocupat en quatre ocasions a l’australiana Penfolds.

L’esperada llista de “The World’s Most Admired Wine Brands 2019” es va donar a conèixer el diumenge, 17 de març, en el marc del prestigiós saló de vins Prowein, a Düsseldorf, Alemanya. Miquel Torres Maczassek, director general de Família Torres i cinquena generació, va recollir el reconeixement de mans de l’editor de Drinks International Christian Davis en un acte que va congregar unes 150 persones, entre cellerers, periodistes i altres professionals del sector. “Ens sentim molt honrats amb la confiança que depositen en nosaltres els professionals del sector. Com a celler familiar, aquest és el millor reconeixement a l’esforç de moltes persones que treballen per aconseguir que cada any els nostres vins transmetin fidelment el seu origen i la seva singularitat a la vegada que contribuïm a preservar el nostre entorn natural i lluitar contra el canvi climàtic”, va assenyalar.

Segons Drinks International, la qualitat, el coneixement de la marca entre els consumidors i el compromís mediambiental de Família Torres són alguns dels aspectes que més han mencionat els participants de l’enquesta en el moment de la votació. Un d’ells comentava: “Torres aconsegueix mantenir-se sempre fidel a la seva marca en base al seu llegat i als valors d’autenticitat, i ho combina amb innovació d’avantguarda per seguir sent líder en el sector vinícola mundial”.

A Penfolds i Família Torres, els dos cellers que encapçalen aquest any el rànquing mundial de les 50 marques de vi que més admiració desperten, els segueixen Villa Maria de Nueva Zelanda, Concha y Toro de Xile i M. Chapoutier de França. França és el país amb major representació, amb 15 marques, seguida per Austràlia amb 8, mentre que d’Espanya només n’hi ha 5, tot i que 4 d’elles es troben entre les 15 primeres marques.

A les votacions d’aquest any han participat professionals del món del vi de 48 països, a qui se’ls ha demanat que escollissin les cinc marques de vi que més admiren atenent a criteris com la qualitat, l’expressió de l’origen i la varietat o la presentació.

 

Consulta el rànquing The World’s Most Admired Wine Brands 2019 aquí.

Familia Torres encabeza el ranking de las marcas de vino más admiradas de Europa según Drinks International

Award / 2019 · 03 · 18

Familia Torres sigue siendo considerada la marca de vinos más admirada de Europa, según la encuesta a profesionales del sector que realiza anualmente la revista británica Drinks International, este año en colaboración con la consultora Wine Intelligence. La bodega familiar del Penedès ratifica así su posición a la cabeza del ranking europeo, que ha mantenido a lo largo de las nueve ediciones de la lista, y cede la primera posición mundial que ha ocupado en cuatro ocasiones a la australiana Penfolds.

La esperada lista de “The World’s Most Admired Wine Brands 2019” se dio a conocer el domingo, 17 de marzo, en el marco del prestigioso salón de vinos Prowein, en Düsseldorf, Alemania. Miguel Torres Maczassek, director general de Familia Torres y quinta generación, recogió el reconocimiento de manos del editor de Drinks International Christian Davis en un acto que congregó a unas 150 personas, entre bodegueros, periodistas y otros profesionales del sector. “Nos sentimos muy honrados con la confianza que depositan en nosotros los profesionales del sector. Como bodega familiar, este es un reconocimiento al esfuerzo de muchas personas que trabajan para conseguir que cada año nuestros vinos transmitan fielmente su origen y su singularidad a la vez que contribuimos a preservar nuestro entorno natural y luchar contra el cambio climático”, señaló.

Según Drinks International, la calidad, el conocimiento de la marca entre los consumidores y el compromiso medioambiental de Familia Torres son algunos de los aspectos que más han mencionado los participantes de la encuesta en el momento de la votación. Uno de ellos señalaba: “Torres logra mantenerse siempre fiel a su marca en base a su legado y valores de autenticidad, y lo combina con innovación de vanguardia para seguir siendo líder en el sector vinícola mundial”.

A Penfolds y Familia Torres, las dos bodegas que encabezan este año el ranking mundial de las 50 marcas de vino que más admiración despiertan, les siguen Villa Maria de Nueva Zelanda, Concha y Toro de Chile y M. Chapoutier de Francia. Francia es el país con mayor representación, con 15 marcas, seguida por Australia con 8, mientras que de España solo hay 5, aunque 4 de ellas se encuentra entre las 15 primeras marcas.

En las votaciones de este año han participado profesionales del mundo del vino de 48 países, a quienes se les ha pedido que eligieran las cinco marcas de vino que más admiran atendiendo a criterios como la calidad, la expresión del origen y la variedad o la presentación.

 

Consulta el ranking The World’s Most Admired Wine Brands 2019 aquí.

Torres Brandy entre les marques preferides pels bartenders segons Drinks International

Award / 2019 · 02 · 22

Torres Brandy escala posicions en el rànquing de marques preferides pels bartenders el 2019 segons Drinks International. A l'informe anual que elabora la prestigiosa revista britànica a partir d'una enquesta a més d'un centenar de bars considerats els millors del món, aquest brandi del Penedès ocupa el sisè lloc entre les marques que avui són tendència ('Top trending brands') i el cinquè entre les més venudes ('Bestselling brands') de la seva categoria, on figura com l'únic brandi espanyol.

 

Torres Brandy ascendeix una posició en ambdues llistes en comparació al rànquing de l'any passat. De fet, després de la seva incursió en aquest rànquing fa cinc anys, ha anat millorant el seu posicionament en cada edició, fet que confirma el ressorgiment d'aquesta categoria històrica a la cocteleria. La versatilitat de Torres 15, un brandi actual i sofisticat que acaba de renovar la seva imatge, és un dels aspectes que més aprecien els bartenders i la seva presència s'ha consolidat en bars de tot el món.

 

L'informe també inclou un altre destil·lat de Juan Torres Master Distillers, la divisió dedicada a l'elaboració de destil·lats de Família Torres. Es tracta del pisco xilè El Gobernador, que ha ascendit set llocs en un any, situant-se en el número tres de les marques més venudes i també de les més apreciades de la seva categoria el 2019. Segons Drinks International, el 16% dels bars enquestats ja el considera una de les seves tres marques preferides. És un pisco especialment apreciat per la seva exuberant aroma floral, amb notes de rosa i gessamí, i una boca rodona amb un final llarg i persistent.

 

A l'informe anual de marques 2019 de Drinks International publicat aquest mes de febrer han participat 127 locals de 38 països. El 39% d'aquests establiments es troben a Europa, el 34% a Àsia, el 10% a Nord Amèrica i a Australasia. Els bars participants són guanyadors o nominats de competicions com 'The World' s Best 50 Bars 'o "Tales of the Cocktail's Spiritted Awards', de manera que aquest rànquing és un excel·lent indicador de les tendències de consum als millors bars del món i un referent en el sector.

Pages