Toda la actualidad y las noticias más interesantes de bodegas torres

Nine Familia Torres wines with more than 90 Parker points

Reconocimiento / 2018 · 05 · 15

Luis Gutiérrez, Spain's wine reviewer for the renowned ROBERT PARKER'S WINE ADVOCATE,  awarded more than 90 points to nine of the wines Familia Torres produces in Catalonia, according to the most recent ratings published in late April in The Wine Advocate. In his report Spain: Highlights from Cataluña, Gutiérrez acknowledges that “all the wines tasted are recommended, and the average quality is higher than ever “.

These are the nine Familia Torres wines recommended in the report:

Santuari de la Rosa 2016, DOQ Priorat. 94–95 Parker points

This is a very limited-production wine, which will be released in 2019. It originates from Familia Torres's new Priorat vineyard, 2.9 hectares of old Cariñena and Garnacha vines, most of them planted in 1939. According to Luis Gutiérrez, “It is surprisingly aromatic, floral, elegant and fresh (...). It’s a very elegant and refined expression of Priorat while keeping the character of the place through very good balance.” He concludes by saying, “This is by far the most elegant and balanced wine I have tasted from Torres in Priorat, and it’s among the best from the different regions where they work. Bravo to the new Torres generation for this wine!”.

Mas La Plana 2013, DO Penedès. 93+ Parker points

Luis Gutiérrez describes Familia Torres's flagship wine, a Penedès Cabernet Sauvignon, as “vibrant, tasty and lively, with focused and clean aromas and flavors and polished and elegant tannins.” He awarded the 2012 and 1982 vintages 93 points each.

Perpetual 2015, DOQ Priorat. 93 Parker points

Made from old-vine Garnacha and Cariñena, the 2015 vintage displays “more finesse and balance than the 2014s,” states Luis Gutiérrez, who goes on to say that the wine “shows Priorat character.” Perpetual 2014 received 92 points.

Forcada 2016 (experimental wine). 92+ Parker points

Forcada is an ancestral white variety that Familia Torres revived. It is grown on an experimental basis in Alt Penedès, at 500 meters above sea level. The wine presents “cold-climate parameters, quite unusual in a zone like this,” Luis Gutiérrez remarks in his assessment. He called the 2015 vintage, which he gave 91 points, “a surprising wine (...), with clean, precise, floral and citrus aromas.” He finds the 2015 vintage “a little more gentler than the 2016, with good balance and tasty flavors.”

Purgatori 2014, DO Costers del Segre. 92 Parker points

This is the third vintage of the only wine that Familia Torres produces in the Costers de Segre appellation of origin, on the l'Aranyó estate, where construction of a new winery is underway. Luis Gutiérrez found this vintage “fresher, more elegant and balanced than the 2013, which was already impressive.”

Reserva Real 2012, DO Penedès. 92 Parker points

This exclusive wine is a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc and Merlot blend grown in a small slate soil parcel in Alt Penedès. According to Luis Gutiérrez, it is “concentrated and powerful, in a 1990s style.”

Milmanda 2013, DO Conca de Barberà. 91+ Parker points

Made from old Chardonnay vines planted at the foot of Milmanda castle in Conca de Barberà, this is Familia Torres's flagship white. According to Gutiérrez, the 2013 vintage “feels younger, more vibrant and with better-integrated oak than the 2014,” which he awarded 90+ points.

Salmos 2015, DOQ Priorat. 91 Parker points

This is the second wine from Familia Torres's Priorat winery, a Cariñena, Garnacha and Syrah blend. This vintage “shows more finesse and freshness than the 2014, and there is more depth and complexity,” remarks Luis Gutiérrez. Salmos 2014 received 90 points.

Fransola 2016, DO Penedès. 90+ Parker points

A 100% Sauvignon Blanc varietal grown at one of the highest elevations in the Penedès region to preserve the wine's freshness. The Wine Advocate's taster describes it “as a vibrant and balanced vintage.”

Els nou vins de Família Torres amb més de 90 punts Parker

Reconocimiento / 2018 · 05 · 15

Luis Gutiérrez, el tastador del cèlebre crític de vins Robert Parker per a l’Estat espanyol, atorga més de 90 punts a nou dels vins que elabora la Família Torres a Catalunya, segons les últimes qualificacions publicades a finals d’abril a The Wine Advocate. Al seu informe ‘Spain: Highlights from Cataluña’, Gutiérrez reconeix que “tots els vins tastats han estat recomanats i la qualitat mitjana és millor que mai”.

Aquests són els nou vins de la Família Torres recomanats en l’informe:

Santuari de la Rosa 2016, DOQ Priorat. 94-95 punts Parker

Aquest és un vi de producció molt limitada que sortirà al mercat el 2019 i que procedeix de la nova vinya de la Família Torres al Priorat. Són 2,9 hectàrees de ceps vells de carinyena i garnatxa, plantats majoritàriament el 1939. En paraules de Luis Gutiérrez: “És sorprenentment aromàtic, floral, elegant i fresc (...). És una expressió molt elegant i refinada del Priorat, que manté el caràcter del lloc a través d'un molt bon equilibri”. I conclou: “Aquest és sens dubte el vi més elegant i equilibrat que he tastat de Torres al Priorat, i està entre els millors de les diferents regions on treballen. Bravo a la nova generació Torres per aquest vi!”.

Mas La Plana 2013, DO Penedès. 93+ punts Parker

El vi insígnia de la Família Torres, elaborat al Penedès amb cabernet sauvignon, és, segons Luis Gutiérrez: “vibrant, saborós i vivaç, amb aromes i sabors definits i nítids, i tanins rodons i elegants”. A les anyades 2012 i 1982 els atorga 93 punts.

Perpetual 2015, DOQ Priorat. 93 punts Parker

Elaborat amb ceps vells de garnatxa i carinyena, l’anyada 2015 mostra “més finor i elegància que la 2014”, segons Luis Gutiérrez, i assegura que “mostra el caràcter del Priorat”. Perpetual 2014 rep 92 punts.

Forcada 2016 (vi experimental). 92+ punts Parker

Forcada és una varietat blanca ancestral que la Família Torres ha aconseguit recuperar. Està plantada de manera experimental a l’Alt Penedès, a 500 metres d’altitud. El vi mostra “paràmetres de zones molt fredes, el que és bastant inusual en una zona com aquesta”, diu Luis Gutiérrez en la seva valoració. De l’anyada 2015, que ha puntuat amb 91 punts, comenta: “Aquest és un vi sorprenent (…), amb aromes cítriques i florals nítides i precises”. Per a ell, l’anyada 2015 “és una mica més amable que la 2016, amb bon equilibri i sabors deliciosos”.

Purgatori 2014, DO Costers del Segre. 92 punts Parker

Aquesta és la tercera edició de l'únic vi que la Família Torres elabora a la DO Costers del Segre, a la finca de l'Aranyó, on s'estan ultimant les obres d'un nou celler. Luis Gutiérrez el va trobar: “més fresc, més elegant i equilibrat que el 2013, que ja era impressionant”.

Reserva Real 2012, DO Penedès. 92 punts Parker

Aquest exclusiu vi és un cupatge de cabernet sauvignon, cabernet franc i merlot que procedeixen d’una petita parcel·la de pedra pissarra de l’Alt Penedès. Segons Luis Gutiérrez, és “concentrat i potent, a l’estil dels 90”.

Milmanda 2013, DO Conca de Barberà. 91+ punts Parker

Procedent de vells ceps de chardonnay plantats davant del Castell de Milmanda, a la Conca de Barberà, és el vi blanc més emblemàtic de la Família Torres. Per a Gutiérrez, l’anyada 2013 “sembla més jove, més vibrant i amb la fusta millor integrada que la 2014”, a la que concedeix 90+ punts.

Salmos 2015, DOQ Priorat. 91 punts Parker

Aquest és el segon vi del celler de la Familia Torres al Priorat, elaborat amb carinyena, garnatxa i syrah. Aquesta anyada “mostra més finor i frescor que la 2014, i també hi ha més intensitat i complexitat”, comenta Luis Gutiérrez. Salmos 2014 obté 90 punts.

Fransola 2016, DO Penedès. 90+ punts Parker

Elaborat 100% amb sauvignon blanc, procedeix d’una de les zones més altes del Penedès per mantenir la frescor del vi. Segons el tastador de The Wine Advocate, “és una anyada vibrant i equilibrada”.

Los nueve vinos de Familia Torres con más de 90 puntos Parker

Reconocimiento / 2018 · 05 · 15

Luis Gutiérrez, el catador del célebre crítico de vinos Robert Parker para España, otorga más de 90 puntos a nueve de los vinos que elabora la Familia Torres en Catalunya, según las últimas calificaciones publicadas a finales de abril en The Wine Advocate. En su informe ‘Spain: Highlights from Cataluña’, Gutiérrez reconoce que “todos los vinos catados han sido recomendados y la calidad media es mejor que nunca”.

Estos son los nueve vinos de la Familia Torres recomendados en dicho informe:

Santuari de la Rosa 2016, DOQ Priorat. 94-95 puntos Parker

Este es un vino de producción muy limitada que saldrá al mercado en 2019 y que procede del nuevo viñedo de la Familia Torres en el Priorat. Son 2,9 hectáreas de cepas viejas de cariñena y garnacha, plantadas en su mayor parte en 1939. En palabras de Luis Gutiérrez: “Es sorprendentemente aromático, floral, elegante y fresco (…). Es una expresión muy elegante y refinada del Priorat, que mantiene el carácter del lugar a través de un muy buen equilibrio”. Y concluye: “Este es sin duda el vino más elegante y equilibrado que he catado de Torres en Priorat, y está entre los mejores de las diferentes regiones donde trabajan. Bravo a la nueva generación Torres por este vino!”.

Mas La Plana 2013, DO Penedès. 93+ puntos Parker

El vino insignia de la Familia Torres, elaborado en el Penedès con cabernet sauvignon, es, según Luis Gutiérrez: “vibrante, sabroso y vivaz, con aromas y sabores definidos y nítidos, y taninos redondos y elegantes”. A las añadas 2012 y 1982 les otorga 93 puntos.

Perpetual 2015, DOQ Priorat. 93 puntos Parker

Elaborado con cepas viejas de garnacha y cariñena, la añada 2015 muestra “más finura y elegancia que la 2014”, según Luis Gutiérrez, y asegura que “muestra el carácter del Priorat”. Perpetual 2014 recibe 92 puntos.

Forcada 2016 (vino experimental). 92+ puntos Parker

Forcada es una variedad blanca ancestral que la Familia Torres ha logrado recuperar. Está plantada de manera experimental en el Alt Penedès, a 500 metros de altitud. El vino muestra “parámetros de zonas muy frías, lo que es bastante inusual en una zona como ésta”, dice Luis Gutiérrez en su valoración. De la añada 2015, que ha puntuado con 91 puntos, comenta: “Este es un vino sorprendente (…), con aromas cítricos y florales nítidos y precisos”. Para él, la añada 2015 “es un poco más amable que la 2016, con buen equilibrio y sabores deliciosos”.

Purgatori 2014, DO Costers del Segre. 92 puntos Parker

Esta es la tercera añada del único vino que la Familia Torres elabora en la DO Costers del Segre, en la finca de l’Aranyó, donde se están ultimando las obras de una nueva bodega. Luis Gutiérrez lo encontró “más fresco, más elegante y equilibrado que el 2013, que ya era impresionante”.

Reserva Real 2012, DO Penedès. 92 puntos Parker

Este exclusivo vino es un cupaje de cabernet sauvignon, cabernet franc y merlot que proceden de una pequeña parcela de piedra pizarra en el Alt Penedès. Según Luis Gutiérrez, es “concentrado y potente, en el estilo de los 90”.

Milmanda 2013, DO Conca de Barberà. 91+ puntos Parker

Procedente de viejas cepas de chardonnay plantadas frente al Castillo de Milmanda, en Conca de Barberà, es el vino blanco más emblemático de la Familia Torres. Para Gutiérrez, la añada 2013 “parece más joven, más vibrante y con la madera mejor integrada que la 2014”, a la que le concede 90+ puntos.

Salmos 2015, DOQ Priorat. 91 puntos Parker

Este es el segundo vino de la bodega de la Familia Torres en el Priorat, elaborado con cariñena, garnacha y syrah. Esta añada “muestra más finura y frescura que la 2014, y también hay más intensidad y complejidad”, comenta Luis Gutiérrez. Salmos 2014 obtiene 90 puntos.

Fransola 2016, DO Penedès. 90+ puntos Parker

Elaborado 100% con sauvignon blanc, procede de una de las zonas más altas del Penedès para mantener la frescura del vino. Según el catador de The Wine Advocate, “es una añada vibrante y equilibrada”.

Der Mas La Plana 2012 der Familie Torres glänzt bei den Decanter World Wine Awards

Reconocimiento / 2017 · 06 · 19

Reserva Real 2012 gewinnt die Goldmedaille bei diesem international angesehenen Wettbewerb. 

Mas La Plana 2012, der Flagship-Wein der Familie Torres, erhält eine weitere, internationale Auszeichnung. Erst kürzlich bei der International Wine Challenge hoch ausgezeichnet, erhielt Mas La Plana bei den Decanter World Wine Awards 2017 die Auszeichnung als bester katalanischer Rotwein (Platinum Best Catalan Red). Bei diesem hochgeschätzten Wettbewerb erhielt auch der Kultwein Reserva Real 2012 der Familie Torres aus dem Penedès eine Goldmedaille, beide Weine wurden mit 95 von 100 Punkten ausgezeichnet.

Dieser renommierte Weinwettbewerb des Magazins beschreibt Mas La Plana, einen 100%igen Cabernet Sauvignon, als Wein mit einer „sehr mediterranen, dichten Nase, konzentrierten dunklen Früchten und Noten von schwarzen Oliven, pflanzlich und mit leichten Anklängen von Leder“. Der Reserva Real, eine Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Cabernet Franc, wird folgendermaßen beschrieben: „Die exzellente Lagerung im Holz kommt zum Vorschein, eine tiefe Reife, würzige Nase mit dunklen Kirschen, unterstrichen durch Anklänge von Vanille“. Der Wein wurde darüber hinaus bei zwei früheren Ausgaben der Decanter World Wine Awards in der Kategorie für rote Bordeauxrebsorten jeweils als „Bester des Tastings“ deklariert.

2012 war ein sehr trockenes Jahr, mit Ausnahme des sehr regnerischen Aprils und einiger Niederschläge im Oktober. Eine sehr kleine Ernte war das Ergebnis, die aber außergewöhnlich gutes Traubenmaterial hervorbrachte, sodass Weine von ausgezeichneter Qualität gekeltert werden konnten. 

Die Decanter World Wine Awards zählen zu den wichtigsten und einflussreichsten Weinwettbewerben weltweit. In diesem Jahr wurden bei der 14. Ausgabe 17.200 Weine blind verkostet. Dabei werden diese im Bereich der Goldmedaillen in Preiskategorien (über oder unter 15 Pfund), Stil und Rebsorten eingeteilt. Weiterhin können sich die Weine in einem zweiten Tasting für die Platinmedaille qualifizieren. Weine, die in dieser Kategorie gewinnen, kämpfen im Anschluss um die Auszeichnung „Platinum Best in Show“. 

Miguel A. Torres erhält den Preis für sein Lebenswerk – vergeben vom renommierten Institute of Masters of Wine und von The Drinks Business

Reconocimiento / 2017 · 06 · 22

Das Institute of Masters of Wine und das internationale Fachmagazin The Drinks Business zeichen Miguel A. Torres mit dem „Lifetime Achievement Award 2017“ (Preis fürs Lebenswerk) aus.

Mit diesem Preis wird alle zwei Jahre eine herausragende und inspirierende Persönlichkeit von den Masters of Wine geehrt, die sich ein Leben lang dem Wein gewidmet und großes Engagement bewiesen hat. Diese große Ehre wurde auch schon Robert Mondavi (2005), Marchese Piero Antinori (2007), Jean-Michel Cazes (2011), Baroness Philippine de Rothschild (2013) und Hugh Johnson (2015) zuteil.

Bei der Zeremonie auf der Vinexpo in Bordeaux wurde Miguel A. Torres, Präsident der Bodegas Torres, als Preisträger 2017 vor Masters of Wine und Fachleuten aus Industrie und des Weinbusiness geehrt.

Nach der Vorstellung durch Patrick Schmitt, MW, Redakteur von The Drinks Business, und der Preisübergabe durch Jane Masters, MW, Vorsitzende des Institute of Masters of Wine, zeigte sich Miguel hocherfreut über diese große Anerkennung und sagte: „Ich bin natürlich extrem stolz und fühle mich geehrt und ich möchte dem Institute of Masters of Wine – der Vorsitzenden, dem IMW-Team, The Drinks Business und natürlich auch allen Masters of Wine – für diesen Preis für mein Lebenswerk danken. Ich möchte aber auch die außergewöhnliche Arbeit, die Mühe und den Einsatz des ganzen Torres-Teams weltweit und meiner Familie hervorheben. Sie alle haben es uns erst möglich gemacht, da zu stehen, wo wir heute als Weingut sind. Aber erlauben Sie mir bitte auch, meiner Frau Waltraud ein großes Dankeschön zu sagen, die mir geholfen hat, unser Weingut aufzubauen (und den deutschen Markt!) und unsere drei Kinder großzuziehen – Ana, Mireia und Miguel –, und natürlich meiner Schwester Marimar und meinem Bruder Juan Maria“.

Miguel A. Torres trat dem Familienunternehmen 1962 bei, nach seinem Studium an der Universität von Barcelona und Dijon, wo er sich auf Önologie und Weinbau spezialisiert hat. Er hat mehrere Bücher geschrieben, das bekannteste ist Vineyards and Wines. Erstmals erschienen im Jahr 1977, ist es heute in der siebten, überarbeiteten Auflage in Spanisch und Englisch erhältlich.

Während seiner langen Karriere reiste er in über 50 Länder. Er spricht fließend Englisch, Französisch und erlernte auch über Jahre die japanische und russische Sprache. Und wie er selbst sagt, spricht er auch ein ganz akzeptables Deutsch, nachdem er vor 50 Jahren seine deutsche Frau Waltraud Maczassek geheiratet hat. 

Sein großes Engagement für den Wein fand über all die Jahre immer wieder große Anerkennung. Im Jahre 1996 verlieh ihm die chilenische Regierung den Orden „Bernardo O’Higgins“ mit dem Großmeister-Grad, um ihm für seine Verdienste zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Chile und Spanien sowie für seinen Beitrag zur Entwicklung des Weinbaus in diesem südamerikanischen Land zu danken. Darüber hinaus erhielt er im Mai 2013 die „Goldene Medaille des Zivilordens für Verdienste in der Land-, Fischerei- und Ernährungswirtschaft“, die ihm durch den spanischen Ministerrat verliehen wurde. 
Überreicht wurde der Award an Miguel A. Torres durch Jane Masters, MW. Sie sagte: „Ich fühle mich geehrt, Miguel A. Torres den Preis für sein Lebenswerk überreichen zu dürfen. Nach mehr als 50 Jahren hat Miguel auch heute noch eine Vorbildfunktion in der Weinwelt – er verkörpert die Werte des Instituts in Hinblick auf Kompetenz, Fähigkeit und Bildung. Er engagiert sich für den Umweltschutz und investiert in Forschung und Entwicklung, setzt Initiativen in Gang und teilt diese mit interessierten Dritten“.

Torres Reserva Real 2011 wird vom Kritiker James Suckling als bester Wein aus dem Penedès bezeichnet.

Reconocimiento / 2017 · 08 · 03

Acht Torres-Weine erhalten über 90 Punkte beim Tasting von spanischen Weinen.

Der Reserva Real 2011 der Familie Torres wurde mit 97 von 100 Punkten beim Tasting von spanischen Weinen, das vom namhaften amerikanischen Weinjournalisten und Kritiker James Suckling durchgeführt wurde, ausgezeichnet und als bester Wein aus dem Penedès deklariert, veröffentlicht auf www.jamessuckling.com. Gegenwärtig einer der einflussreichsten Kritiker, beschreibt Suckling in seinem Beitrag „The Alluring Freshness of Spain“ den Kultwein aus dem Penedès als „super elegant“ und mit einem atemberaubenden Finale. Von James Suckling wurden die Ergebnisse von rund 1.200 Weinen veröffentlicht.

Der Reserva Real 2011 wurde aus den Rebsorten Cabernet Sauvignon, Merlot und Cabernet Franc gekeltert. Die 35 Jahre alten Reben wachsen im kleinen Gebiet Les Arnes auf den sogenannten Llicorella-Böden (Schiefer) in der Region Alt Penedès. Dieser limitierte Wein reift für 18 Monate in Barriques aus neuem, französischem Holz. Anschließend reift er für weitere 24 Monate auf der Flasche und aufgrund seiner ausgezeichneten Tanninstruktur verfügt dieser Wein über ein großes Lagerpotenzial. 2011 war ein besonders trockenes Jahr, mit normalen Temperaturen im August und September und einer vielversprechenden, aber langsamen Traubenreife. 

Weitere sieben Torres-Weine wurden mit mehr als 90 Punkten ausgezeichnet und in der Tastingliste von James Suckling genannt: Mas La Plana 2012 (D.O. Penedès) und Grans Muralles 2010 (D.O. Conca de Barberà) mit 95 Punkten; Perpetual 2014 (D.O.Q. Priorat) und Purgatori 2013 (D.O. Costers del Segre) mit 94 Punkten; Salmos 2014 (D.O.Q. Priorat) mit 93 Punkten; Altos Ibéricos 2012 und Celeste Crianza 2014, gekeltert auf den Torres-Weingütern im Rioja und Ribera del Duero, erhielten 94 und 92 Punkte.

Familia Torres consigue tres oros en el Concurso Internacional Bacchus 2018

Reconocimiento / 2018 · 04 · 04

Grans Muralles 2011 y Milmanda 2014, los dos vinos más emblemáticos de la Familia Torres bajo la DO Conca de Barberà, y Marimar Estate Mas Cavalls Pinot Noir 2013, elaborado por Marimar Torres en California, han obtenido medalla de oro en el Concurso Internacional Bacchus 2018, que ha celebrado recientemente su 16ª edición en Madrid. El panel de 85 catadores, entre los que figuraban 10 Masters of Wine, han otorgado estas distinciones después de haber catado a ciegas 1.735 referencias nacionales e internacionales, en el que se considera uno de los grandes certámenes enológicos realizados en España por el nivel de participantes y la rigurosidad de las catas.

Grans Muralles 2011 es un vino único, de carácter inconfundible, que nace a los pies de las murallas que protegían el Monasterio de Poblet. Conforman su identidad los pedregosos suelos de pizarra y las variedades que lo integran, un cupaje de variedades autóctonas catalanas entre las se encuentran dos variedades ancestrales que la Familia Torres ha conseguido recuperar. Las escasas lluvias y altas temperaturas altas durante el periodo de maduración de la uva en 2011 han contribuido a la intensidad aromática de este vino, que ha sido distinguido también con medalla de oro en otros concursos internacionales como Mundus Vini y Decanter Wine Awards.

Milmanda 2014 es uno de los chardonnays más laureados de España. Procede de las viñas que plantó la Familia Torres en 1980 en la Conca de Barberà, al pie del castillo que dio nombre al vino, en suelos arcillo-calcáreos profundos que favorecen el óptimo desarrollo de la chardonnay. Además, las moderadas temperaturas de los meses de verano y las lluvias algo más abundantes durante el 2014, contribuyeron a una lenta y progresiva maduración de la uva, resultando en un vino de gran elegancia y finura.

Marimar Estate Mas Cavalls Pinot Noir 2013 procede de un viñedo de 8 hectáreas en Sonoma Coast, al que Marimar Torres dio el nombre de Doña Margarita en honor a su madre. La proximidad del Océano Pacífico, a solo diez kilómetros de distancia, aporta el clima ideal para la pinot noir, con brisas frescas y nieblas matinales. Los bajos rendimientos y cuidados intensos del viñedo contribuyen a un mayor equilibrio de las uvas y resultan en aromas más refinados y elegantes.

El Concurso Internacional de Vinos Bacchus lo organiza anualmente la Unión Española de Catadores y está auspiciado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y por la Federación Mundial de Grandes Concursos de Vinos y Espirituosos (Vinofed).

Familia Torres, The World's Most Admired Wine Brand according to the wine professionals

Reconocimiento / 2018 · 03 · 19

Familia Torres is considered The World's Most Admired Wine Brand by professionals of the sector, according to the ranking published in the latest issue of Drinks International. The family-owned Penedès winery has come in first for the second consecutive year and remains the only Spanish and European winery to have topped this list of 50 wineries in its seven editions. Following Familia Torres this year are Chilean winery Concha y Toro and Australia’s Penfolds, in second and third place, respectively. 

The World's Most Admired Wine Brands ranking is based on surveys completed by over 100  professionals (journalists, sommeliers, Masters of Wine, wine writers, educators), who are asked to choose the three wine brands they most admire, taking into account factors such as quality, authenticity and presentation. Among the praise Familia Torres received from voters, the British magazine highlights the winery's commitment to the environment, its investment in RDI, its family tradition, and its efforts to bring back ancestral varieties.  

The article also mentions some of the milestones achieved by Familia Torres wines in 2017, including the Spanish Ministry of Agriculture award ‘Premio Alimentos de España al Mejor Vino’ for Grans Muralles 2010 and the International Cabernet Sauvignon Trophy, won by Mas La Plana 2012 at International Wine Challenge, where Perpetual 2014 also took home the Priorat Red Trophy. 

According to Miguel Torres Maczassek, member of Familia Torres's fifth generation, “This is a recognition of the perseverance, the excellent work and the respect for the land made possible by the effort and daily commitment of each and every single one of our collaborators.” 

 

Familia Torres, la marca de vins més admirada del món segons professionals del sector

Reconocimiento / 2018 · 03 · 19

Familia Torres és considerada la 'Marca de vins més admirada del món' pels professionals del sector, segons acaba de publicar Drinks International en el seu últim número. El celler familiar del Penedès ocupa la primera posició del rànquing per segon any consecutiu i continua sent l'únic celler espanyol i europeu que ha aconseguit liderar aquesta llista de 50 cellers en les set edicions. El segueixen aquest any el celler xilè Concha y Toro i l'australià Penfolds, que ocupen la segona i tercera posició respectivament.

El rànquing 'The World's Most Admired Wine Brands' s'elabora a partir d'enquestes realitzades a més d'un centenar de professionals (periodistes i escriptors de vi, sommeliers, Masters of Wine ...), a qui se'ls demana que triïn les tres marques de vi que més admiren, atenent a aspectes com la qualitat, autenticitat o presentació. La revista britànica destaca, entre els molts elogis a Familia Torres que diu haver rebut per part dels votants, el seu compromís mediambiental, inversió en R+D, tradició familiar o recuperació de varietats ancestrals.

L'article també recull algunes de les fites aconseguides pels vins de la Família Torres el 2017 com el Premi Aliments d’Espanya al Millor Vi concedit pel Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient a Grans Muralles 2010, l'International Cabernet Sauvignon Trophy aconseguit per Mas La Plana 2012 a l'International Wine Challenge, o el Priorat Red Trophy obtingut per Perpetual 2014 en el mateix certamen.

Aquests tres vins, juntament amb Milmanda i Reserva Real, els més preuats de la Família Torres, han obtingut una puntuació mitjana per sobre dels 94 punts en les cinc principals guies vinícoles espanyoles 2018, destacant els 99 punts de la Guia Gourmets per a Grans Muralles 2011, o els 98 punts que concedeix la Guia Proensa a Reserva Real 2011 i a Milmanda 2014, un chardonnay de la Conca de Barberà que està entre els més ben valorats per les guies de referència a Espanya, segons Planeta Vino.

Segons Miquel Torres Maczassek, cinquena generació de la Família Torres: "Aquest és un reconeixement a la constància, a la feina ben feta i al respecte per la terra, que hem aconseguit gràcies a l'esforç i la implicació diària de tots i cadascun dels nostres col·laboradors".

 

Familia Torres, la marca de vinos más admirada del mundo segun profesionales del sector

Reconocimiento / 2018 · 03 · 19

Familia Torres es considerada la ‘Marca de vinos más admirada del mundo’ por los profesionales del sector, según acaba de publicar Drinks International en su último número. La bodega familiar del Penedès ocupa la primera posición del ranking por segundo año consecutivo y sigue siendo la única bodega española y europea que ha conseguido liderar esta lista de 50 bodegas en sus siete ediciones. Le siguen este año la chilena Concha y Toro y la australiana Penfolds, que ocupan la segunda y tercera posición respectivamente.

El ranking ‘The World’s Most Admired Wine Brands’ se elabora a partir de encuestas realizadas a más de un centenar de profesionales (periodistas y escritores de vino, sommeliers, Masters of Wine…), a quienes se les pide que elijan las tres marcas de vino que más admiran atendiendo a aspectos como la calidad, autenticidad o presentación. La revista británica destaca, entre los muchos elogios a Familia Torres que dice haber recibido por parte de los votantes, los que hacen referencia a su compromiso medioambiental, inversión en I+D, tradición familiar o recuperación de variedades ancestrales.

El artículo también recoge algunos de los hitos conseguidos por los vinos de la Familia Torres en 2017 como el Premio Alimentos de España al Mejor Vino concedido por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio ambiente para Grans Muralles 2010, el International Cabernet Sauvignon Trophy conseguido por Mas La Plana 2012 en el International Wine Challenge, o el Priorat Red Trophy obtenido por Perpetual 2014 en el mismo certamen.

Estos tres vinos, junto a Milmanda y Reserva Real, los más preciados de la Familia Torres, han obtenido además una puntuación media por encima de los 94 puntos en las cinco principales guías vinícolas españolas 2018, destacando los 99 puntos de la Guía Gourmets para Grans Muralles 2011, o los 98 puntos que concede la Guía Proensa a Reserva Real 2011 y a  Milmanda 2014, un chardonnay de la Conca de Barberà que está entre los mejores puntuados por las guías de referencia en España según Planeta Vino.

Según Miguel Torres Maczassek, quinta generación de la Familia Torres: “Este es un reconocimiento a la constancia, al trabajo bien hecho y al respeto por la tierra, que conseguimos gracias al esfuerzo y la implicación diaria de todos y cada uno de nuestros colaboradores”.  

 

Páginas