Toda la actualidad y las noticias más interesantes de bodegas torres

Harvest Report 2017 - Catalunya

Noticia / 2017 · 11 · 20

2017 has been an excellent year for quality. Ripening has been gradual and the grapes have remained very healthy, so we have been able to harvest them at the optimum point of quality and ripeness. The results are aromatic wines with outstanding freshness and personality. The temperatures during ripening (August and September) have been moderate compared to the high temperatures and heatwaves we were having from April onwards, which brought forward the vegetation cycle of the plant. It has not been an easy year because, as well as the heat, we had frosts at the end of April, and in some cases hail, poor fertility and drought. We are clearly suffering the direct consequences of climate change and we will have to adapt as the years go on to protect our harvests. All this has made this year’s harvest the earliest I can remember, short in terms of days and low in production.

Família Torres presenta el seu brandi més exclusiu: Reserva del Mamut, 1985

Noticia / 2017 · 11 · 28

“Reserva del Mamut és una joia del mestratge de la destil·lació i del temps”. Així defineix Miquel Torres Maczassek, cinquena generació de la Família Torres, el brandi més exclusiu que ha elaborat el celler des que es va iniciar en l’art de la destil·lació el 1928. Reserva del Mamut és un brandi per a col·leccionistes del que es produiran únicament 999 ampolles, elaborades de manera artesanal amb acabats en or i numerades a mà.

Aquest selecte brandi, dotat de caràcter i elegància, hereta el mestratge gairebé centenari de la Família Torres en la elaboració de destil·lats que va iniciar Juan Torres Casals, segona generació, i expressa la cerca tenaç de la perfecció. La seva singularitat radica en el llarg envelliment de més de trenta anys en roure Limousin francès i en l’elaboració a partir d’una selecció dels millors destil·lats de parellada, varietat típica del Penedès que es caracteritza per la seva finesa, d’una sola anyada, la del 1985. S’ha elaborat de manera artesanal, mitjançant un delicat procés de doble destil·lació en alambins de coure, que captura l’essència del raïm.

Reserva del Mamut és l’obra mestra de Matías Llobet, mestre destil·lador del celler de la Família Torres, per a qui els secrets d’un bon brandi són la matèria prima i el temps. “Desprès ja hi haurà petits matisos que conformaran la seva personalitat, però les bases són el raïm i el temps. El que requereix el brandi és molta cura i dedicació per arribar a l’excel·lència”, senyala Llobet.

El 1985, coincidint amb la seva incorporació al celler de la Família Torres, es va apartar una petita reserva dels millors brandis de parellada d’aquell any, només tres bótes, que es van guardar al celler d’envelliment de Vilafranca del Penedès, un lloc que per la seva antiguitat i dimensions es coneix amb el nom de El Mamut. Durant els següents trenta anys, Matías Llobet les ha observat, mimat i tastat, per veure com evolucionaven amb el temps.

“Amb el pas dels anys, s’estableix una relació especial entre el mestre destil·lador i el destil·lat, es crea un diàleg i una connexió que és difícil d’explicar”, comenta Matías Llobet. I afegeix: “Aquest és el moment més emocionant de la meva carrera: treure a la llum aquesta petita reserva del primer brandi que vaig elaborar i al que he dedicat tota la meva vida com a mestre destil·lador perquè altres persones puguin gaudir-lo”. 

D’un color ambre preciós, Reserva del Mamut mostra una aroma intensa de gran riquesa, que convida a recrear-s’hi amb deteniment, per apreciar tota la seva magnitud abans de passar a la degustació en boca. Es perceben notes ràncies aromatitzades i enriquides per la seva prolongada maduració, a més d’elegants notes florals i suaus matisos d’infusió i espècies. És un brandi gras i ampul·lós, que impressiona per la seva persistència i el seu equilibri en boca.

L’exclusivitat d’aquest brandi es transmet també a través de la seva sofisticada presentació: una ampolla de vidre feta a mà, amb detalls en or i un tap de fusta de roure Limousin. Cadascuna de les 999 ampolles està numerada a mà pel mestre destil·lador, Matías Llobet. El luxós estoig, també de roure, conté en el seu interior un llibre que desvetlla els secrets de l’elaboració d’aquest brandi per a col·leccionistes. 

Familia Torres presenta su brandy más exclusivo: Reserva del Mamut, 1985

Noticia / 2017 · 11 · 28

“Reserva del Mamut es una joya de la maestría de la destilación y del tiempo”. Así define Miguel Torres Maczassek, quinta generación de la Familia Torres, el brandy más exclusivo que ha elaborado la bodega desde que se inició en el arte de la destilación en 1928. Reserva del Mamut es un brandy para coleccionistas del que se producirán únicamente 999 botellas, hechas de manera artesanal con acabados en oro y numeradas a mano.

Este selecto brandy, dotado de carácter y elegancia, hereda la maestría casi centenaria de la Familia Torres en la elaboración de destilados que inició Juan Torres Casals, segunda generación, y expresa la tenaz búsqueda de la perfección. Su singularidad radica en el largo envejecimiento de más de treinta años en roble Limousin francés y en la elaboración a partir de una selección de los mejores destilados de parellada, variedad típica del Penedès que se caracteriza por su finura, de una sola añada, la del 1985. Se ha elaborado de manera artesanal, mediante un delicado proceso de doble destilación en alambiques de cobre, que captura la esencia de la uva.

Reserva del Mamut es la obra maestra de Matías Llobet, maestro destilador de la bodega de la Familia Torres, para quien los secretos de un buen brandy son la materia prima y el tiempo. “Luego ya habrá pequeños matices que conformarán su personalidad, pero las bases son la uva y el tiempo. Lo que requiere el brandy son muchos cuidados y mucha dedicación para llegar a la excelencia”, señala Llobet.

En 1985, coincidiendo con su incorporación a la bodega de la Familia Torres, se apartó una pequeña reserva de los mejores brandis de parellada de ese año, solo tres barricas, que se almacenaron en la bodega de envejecimiento de Vilafranca del Penedès, un lugar que por su antigüedad y dimensiones se conoce con el nombre de El Mamut. Durante los siguientes treinta años, Matías Llobet las ha observado, mimado y catado, para ver cómo evolucionaban con el tiempo.

“Con el paso de los años, se establece una relación especial entre el maestro destilador y el destilado, se crea un diálogo y una conexión que es difícil de explicar”, comenta Matías Llobet. Y añade: “Este es el momento más emocionante de mi carrera: sacar a la luz esa pequeña reserva del primer brandy que elaboré y al que he dedicado toda mi vida como maestro destilador para que otras personas puedan disfrutarlo”. 

De un color ámbar precioso, Reserva del Mamut muestra un aroma intenso de gran riqueza, que invita a recrearse en él con detenimiento, para apreciar toda su magnitud antes de pasar a la degustación en boca. Se perciben notas rancias aromatizadas y enriquecidas por su prolongada maduración, además de elegantes notas florales y suaves matices de infusión y especias. Es un brandy graso y ampuloso, que impresiona por su persistencia y su equilibrio en boca.

La exclusividad de este brandy se transmite también a través de su sofisticada presentación: una botella de cristal hecha a mano, con detalles en oro y un tapón de madera de roble Limousin. Cada una de las 999 botellas está numerada a mano por el maestro destilador, Matías Llobet. El lujoso estuche, también de roble, contiene en su interior un libro que desvela los secretos de elaboración de este brandy para coleccionistas. 

Informe de Verema 2017 - Catalunya

Noticia / 2017 · 11 · 20

2017 ha estat una anyada d’excel·lent qualitat. La maduració ha estat gradual i el raïm s’ha mantingut molt sa, així que l’hem pogut collir en el seu punt òptim de qualitat i maduresa i ha donat lloc a vins aromàtics que destacaran per la seva frescor i personalitat. Les temperatures durant la maduració (agost i setembre) s’han moderat en comparació amb les altes temperatures i onades de calor que estàvem tenint des del mes d’abril i que han fet avançar el cicle vegetatiu de la planta. No ha estat un any fàcil, ja que, a més de la calor, hem tingut gelades a finals d’abril, calamarsa en algun cas, escassa fertilitat i sequera. És evident que estem patint les conseqüències directes del canvi climàtic i haurem d’adaptar-nos any rere any per salvaguardar les collites. Tot això ha provocat que la collita d’aquest any hagi estat la més precoç que recordo, i també doblement curta, en dies i en producció.

Informe de Vendimia 2017 - Catalunya

Noticia / 2017 · 11 · 20

2017 ha sido una añada de excelente calidad. La maduración ha sido gradual y las uvas han permanecido muy sanas, por lo que hemos podido cosecharlas en su punto óptimo de calidad y madurez, dando lugar a vinos aromáticos que destacarán por su frescura y personalidad. Las temperaturas durante la maduración (agosto y septiembre) se han moderado en comparación con las altas temperaturas y olas de calor que estábamos teniendo desde el mes de abril y que han hecho avanzar el ciclo vegetativo de la planta. No ha sido un año fácil, ya que, además del calor, hemos tenido heladas a finales de abril, granizo en algún caso, escasa fertilidad y sequía. Es evidente que estamos sufriendo las consecuencias directas del cambio climático y tendremos que adaptarnos año tras año para salvaguardar las cosechas. Todo ello ha provocado que la cosecha de este año haya sido la más precoz que recuerdo, y también doblemente corta, en días y en producción.

Cellers Torres investiga com reutilitzar el CO2 de la fermentació per lluitar contra el canvi climàtic

Noticia / 2017 · 10 · 18

Experimenta amb tecnologies en col·laboració amb empreses i universitats per minimitzar la petjada de carboni

Cellers Torres veu en la captació i reutilització del CO2 de la fermentació del vi una oportunitat per minimitzar la petjada de carboni i limitar els efectes del canvi climàtic. El celler familiar del Penedès vol anar un pas més enllà en el seu compromís ambiental de reduir en un 30% les seves emissions de CO2 per ampolla del 2008 al 2020, i marca el camí cap a un compromís de 'Carbon Neutral'.

Cellers Torres coincideix amb els experts en què l'única manera de mantenir les emissions a un nivell que eviti pujades de temperatura mitjana per sobre dels 2°C acordats en la COP21 de París, que per al sector vitivinícola ja serien molt crítics, és limitar la concentració de CO2 a l'atmosfera mitjançant el desenvolupament de tecnologies que permetin la captura i reutilització d'aquests gasos.

Per aquest motiu, Cellers Torres investiga i dóna suport al desenvolupament de tecnologies de CCR (Carbon Capture and Reuse) en col·laboració amb universitats i empreses tecnològiques, per buscar vies d'aprofitament del CO2 produït. Per a aquests col·laboradors, el celler constitueix un camp de proves idoni per a l'estudi i desenvolupament d'aquest tipus de tecnologies per la disponibilitat de grans quantitats de CO2 altament concentrat generat durant la fermentació alcohòlica i la disponibilitat, també, d'energies renovables al celler.

Els projectes en què està treballant Cellers Torres es va presentar ahir als mitjans de comunicació en un acte a Vilafranca del Penedès que ha presidit Miguel A. Torres, juntament amb l'equip de medi ambient. Segons el president de Cellers Torres: “El sector vinícola té a les mans la capacitat d'abanderar l'adopció de tecnologies de captació i reutilització de CO2 per reduir de manera important les emissions. Això implica, certament, un canvi de paradigma i és un camí llarg i necessari -però també viable-, si volem arribar a ser un celler de zero emissions en un termini de 10 a 15 anys”.  

Usos alternatius al CO2 de la fermentació

L'equip de medi ambient de Cellers Torres ha realitzat assajos amb vuit tecnologies diferents que plantegen usos alternatius al CO2 que es produeix durant la fermentació, algunes de les quals poden ser implementades a nivell industrial mentre que d’altres estan en fase de desenvolupament. Aquestes tecnologies podrien agrupar-se en tecnologies de captació biològica i captació química. En el primer grup, se situarien, per exemple, les microalgues que podrien utilitzar-se com a biomassa; la fertilització carbònica o la generació de carbó vegetal (biochar). En el segon grup, els projectes s'agrupen en funció del que s'obté del procés, ja sigui energia o productes.

Per a l'obtenció d'energia, s'han realitzat proves amb Power to gas (obtenció d'hidrogen mitjançant l'electròlisi de l'aigua amb electricitat provinent d'energies renovables) o metanació (transformació de CO2 i hidrogen en metà emprant microorganismes metanògens - productors de metà). En el cas dels productes, el CO2 es pot utilitzar, per exemple, per obtenir bicarbonat o com a base de síntesi de carbonats orgànics cíclics per obtenir dissolvents.

En definitiva, els assaigs realitzats a Cellers Torres pretenen mostrar el ventall de possibilitats que plantegen aquestes tecnologies com a solució de futur per combatre el canvi climàtic, especialment quan es combinen entre si, i la necessitat de donar suport al desenvolupament d'aquestes tecnologies per accelerar la seva implementació a gran escala.

L'augment de les temperatures fa que la verema s'avanci any rere any, fet que podria afectar la qualitat dels vins i fins i tot modificar el mapa vitícola. Per això, la lluita contra el canvi climàtic és, des de 2008, un dels eixos principals de la política ambiental de Cellers Torres. Fins al mes de juny, el celler ha reduït un 18,9% les emissions de CO2 per ampolla en tot el seu abast, des de la vinya al transport final, mitjançant la implementació de mesures d'eficiència energètica, energies alternatives i transport eco-eficient, entre altres actuacions.

Bodegas Torres investiga cómo reutilizar el CO2 de la fermentación para luchar contra el cambio climático

Noticia / 2017 · 10 · 18

Experimenta con tecnologías en colaboración con empresas y universidades para minimizar su huella de carbono

Bodegas Torres ve en la captación y reutilización del CO2 de la fermentación del vino una oportunidad para minimizar su huella de carbono y limitar los efectos del cambio climático. La bodega familiar del Penedès quiere ir un paso más allá en su compromiso ambiental de reducir en un 30% sus emisiones de CO2 por botella del 2008 al 2020, y marca el camino hacia un compromiso de ‘Carbon Neutral’.

Bodega Torres coincide con los expertos en que la única forma de mantener las emisiones a un nivel que evite subidas de temperatura media por encima de los 2ºC acordados en la COP 21 de París, que para el sector vitivinícola ya serían muy críticos, es limitar la concentración de CO2 en la atmósfera mediante el desarrollo de tecnologías que permitan la captura y reutilización de dichos gases.

Por este motivo, Bodegas Torres investiga y apoya el desarrollo de tecnologías de CCR (Carbon Capture and Reuse) en colaboración con universidades y empresas tecnológicas, para buscar vías de aprovechamiento del CO2 producido. Para estos colaboradores, la bodega constituye un campo de pruebas idóneo para el estudio y desarrollo de este tipo de tecnologías por la disponibilidad de grandes cantidades de CO2 altamente concentrado generado durante la fermentación alcohólica y la disponibilidad, también, de energías renovables en la bodega.

Los proyectos en los que está trabajando Bodegas Torres se presentaron ayer a los medios de comunicación en un acto en Vilafranca del Penedès que presidió Miguel A. Torres, junto con el equipo de medio ambiente. Según el presidente de Bodegas Torres: “El sector  vinícola tiene en sus manos la capacidad de abanderar la adopción de tecnologías de captación y reutilización de CO2 para reducir de manera importante las emisiones. Esto implica, ciertamente, un cambio de paradigma y es un camino largo y necesario –pero también viable-, si queremos llegar a ser una bodega de cero emisiones en un plazo de 10 a 15 años”.  

Usos alternativos al CO2 de la fermentación

El equipo de medio ambiente de Bodegas Torres ha realizado ensayos con ocho tecnologías distintas que plantean usos alternativos al CO2 que se produce durante la fermentación, algunas de las cuales pueden ser implementadas a nivel industrial mientras otras están en fase de desarrollo. Estas tecnologías podrían agruparse en tecnologías de captación biológica y captación química. En el primer grupo, se situarían, por ejemplo, las microalgas que podrían utilizarse como biomasa; la fertilización carbónica o la generación de carbón vegetal (biochar). En el segundo grupo, los proyectos se agrupan en función de lo que se obtiene del proceso, ya sea energía o productos.

Para la obtención de energía, se han realizado pruebas con Power to gas (obtención de hidrógeno mediante la electrólisis del agua con electricidad proveniente de energías renovables) o metanación (transformación de CO2 e hidrógeno en metano empleando microorganismos metanógenos – productores de metano). En el caso de los productos, el CO2 se puede usar, por ejemplo, para obtener bicarbonato o como base de síntesis de carbonatos orgánicos cíclicos para obtener disolventes.

En definitiva, los ensayos realizados en Bodegas Torres pretenden mostrar el abanico de posibilidades que plantean estas tecnologías como solución de futuro para combatir el cambio climático, especialmente cuando se combinan entre sí, y la necesidad de apoyar el desarrollo de estas tecnologías para acelerar su implementación a gran escala.

El aumento de las temperaturas hace que la vendimia se avance año tras año, lo que podría afectar a la calidad de los vinos e incluso modificar el mapa vitícola. Por ello, la lucha contra el cambio climático es, desde 2008, uno de los ejes principales de la política ambiental de Bodegas Torres. Hasta el mes de junio, la bodega ha reducido un 18,9% las emisiones de CO2 por botella en todo su alcance, desde la viña al transporte final, mediante la implementación de medidas de eficiencia energética, energías alternativas y transporte eco-eficiente, entre otras actuaciones. 

Bodegas Torres researches ways of reusing the CO2 from fermentation to fight climate change

Noticia / 2017 · 10 · 18

Torres experiments with technologies in cooperation with companies and universities to minimize its carbon footprint

Bodegas Torres sees an opportunity in capturing and reusing CO2 from the wine fermentation process to minimize its carbon footprint and limit the effects of climate change. The Penedès family winery wants to go a step further in its environmental commitment to reduce its CO2 emissions by 30% a bottle from 2008 to 2020, showing the way towards a Carbon Neutral commitment.

Bodega Torres agrees with the experts that the only way of keeping emissions at a level that will prevent average temperature increases of above 2ºC agreed at the COP 21 in Paris, which would be very critical for the vine-growing industry, is to limit the concentration of CO2 in the atmosphere by developing technologies to allow these gases to be captured and reused.

This is why Bodegas Torres is researching and supporting the development of CCR (Carbon Capture and Reuse) technologies, in cooperation with universities and technology companies, to seek ways of making use of the CO2 produced. For these partners, the winery is an ideal testing ground for studying and developing this type of technology because of the availability of large quantities of highly concentrated CO2 generated during alcoholic fermentation, as well as the availability of renewable energies there.

The projects Bodegas Torres is working on were presented to the media yesterday at an event in Vilafranca del Penedès presided over by Miguel A. Torres, together with the environment team. According to the President of Bodegas Torres: “The wine sector has in its own hands the capacity to lead the adoption of CO2 capture and reuse technologies to considerably reduce emissions. This certainly involves a change of paradigm and is a long, necessary and viable road towards achieving a zero-emissions winery within 10 to 15 years.” 

Alternative uses for CO2 from fermentation

The Bodegas Torres environment team has carried out tests with eight different technologies offering alternative uses of the CO2 produced during fermentation. Some of these could be implemented at industrial level, while others are at the development phase. These technologies can be grouped into biological capture and chemical capture technologies. The first group would include, for example, microalgae that could be used as biomass; carbon fertilization; or charcoal (biochar) generation. In the second group, the projects are grouped depending on what is obtained from the process: energy or products.

To obtain energy, tests have been carried out with power-to-gas (obtaining hydrogen from electrolysis of water with electricity from renewable energies), and methanation (transformation of CO2 and hydrogen into methane using methane-producing microorganisms). In the case of products, CO2 can be used, for example, to obtain bicarbonate or as a basis for synthesizing cyclic organic carbonates to obtain solvents.

Ultimately, the tests carried out at Bodegas Torres are intended to show the range of possibilities offered by these technologies as a future solution for fighting climate change, particularly if they are combined, and the need to support the development of these technologies to accelerate their large-scale implementation.

The increase in temperatures brings forward the grape harvest every year, which could affect the quality of wines and even change the vine-growing map. This has put the fight against climate change at the heart of Bodegas Torres’ environmental policy since 2008. To June, the winery had reduced its CO2 emissions by 18.9% a bottle across the entire scope, from the vine to final transport, by implementing measures that include energy efficiency measures, alternative energies and eco-efficient transport. 

El brandi Torres 15 s'obre pas en l’escena coctelera de Nova York

Noticia / 2017 · 08 · 07

Les reconegudes bartenders Jillian Vose i Lynnette Marrero presenten les seves creacions amb brandi a Tales of the Cocktail

El brandi Torres 15 està entrant a les millors cocteleries novaiorqueses, precursores de les tendències mundials en mixologia. The Dead Rabbit, coronat com a 'World’s Best Bar' per la revista Drinks International el 2016, Death & Co, Saxon and Parole, Llama Inn o Leyenda són només alguns exemples de locals de moda de la ciutat que estan introduint Torres 15 a les seves cartes, amb creacions pròpies o recreant els combinats clàssics elaborats amb brandi, el primer espirituós utilitzat en cocteleria els anys 20.

El ressorgiment del brandi com a categoria en auge entre els millors bartenders nord-americans es va posar de manifest a Tales of the Cocktail, el saló de mixologia de referència celebrat recentment a Nova Orleans, que va reunir a professionals del sector de tot el món i en el qual va participar per tercer any Torres Master Distillers, la divisió de destil·lats de Cellers Torres.

Les reconegudes bartenders Jillian Vose de The Dead Rabbit i Lynnette Marrero, fundadora de la competició internacional de cocteleria per a dones Speed ​​Rack, van lloar les virtuts d'aquest nou brandi per a cocteleria durant el certamen. Per a Vose, el brandi és un dels seus espirituosos favorits pel fet de ser una categoria històrica, per la seva qualitat i puresa en tant que destil·lat vínic i pel joc que dóna a l'hora de fer barreges. Amb Torres 15, ha creat diversos còctels que s'han incorporat a la carta del local que dirigeix. Als assistents de Tales of the Cocktail, els va delectar amb una de les seves creacions: ‘Riot Act’, a base de Torres 15, Genever de pinya, Bitter Truth, Amaro Nonino i xarop d’arròs integral.

Un combinat més afruitat va ser el que va servir Lynnette Marrero, que el va batejar amb el nom de 'Tossa de Mar'; una barreja de Torres 15 amb sucs de fruita de la passió, pinya i llima i xarop de gingebre, com a demostració de la versatilitat d'aquest brandi que, segons Marrero, funciona tant en els còctels clàssics (Old Fashioned, Sidecar, Hot Toddy...) com en combinats més afruitats, refrescants i cítrics. De Torres 15, Marrero va valorar especialment les notes aromàtiques i el sabor a fusta ben integrada, que persisteixen tot i barrejant-lo amb altres ingredients.

Torres 15, distingit com a 'Best Brandy Solera' als World Drinks Awards 2017, va fer la seva incursió als Estats Units a finals de 2016 i l'acceptació està sent molt positiva. Segons Michael La Terrière, Spirits global director de Torres: "El brandi està tenint una presència creixent darrera les barres dels Estats Units. Durant molts anys, havia estat l'espirituós de preferència per fer còctels però el van anar deixant de banda, fins ara. Als bartenders els agrada, perquè estan recuperant moltes receptes clàssiques que es feien amb brandi i perquè els obre una porta a la seva creativitat, i també perquè ja estan saturats amb altres categories. I als consumidors, els atrau perquè volen provar coses noves ".

Torres 15 és un brandi actual i sofisticat, que destaca per la seva extremada delicadesa, uns atributs que li confereixen una personalitat inigualable i gran versatilitat per ser utilitzat en cocteleria. Va néixer per donar resposta a les noves tendències de consum social i a la recerca de novetats per part d'un consumidor cosmopolita, àvid per descobrir i deixar-se sorprendre.

Páginas