TORRES & EARTH

RESULTATS DESPRÉS DE 10 ANYS D’ INVESTIGACIÓ

El canvi climàtic és la major amenaça a la qual s'enfronta avui el sector del vi: D'acord amb les prediccions dels experts, el 2100 les temperatures podrien augmentar entre 2 i 5 graus.


Si s'aconsegueix contenir l'escalfament global a 2 graus, la viticultura seria capaç d'adaptar-se mitjançant tècniques que permetessin retardar la maduració del raïm. Per contra, si l'augment és més gran, les conseqüències podrien ser rellevants per a la viticultura tal com l'entenem avui.

 

 

TORRES & EARTH: 10 ANYS D'AVANTGUARDA I CONSCIÈNCIA AMBIENTAL

Davant la constatació de l'augment progressiu de les temperatures, Cellers Torres va decidir en 2007 intensificar les actuacions orientades a la cura de la terra i la protecció del medi ambient i va fixar la lluita contra els efectes del canvi climàtic com un dels eixos principals de la seva missió.

 

D'aquesta manera, el programa Torres & Earth va néixer amb l'ambiciós objectiu de reduir en un 30% les emissions de CO2 per ampolla del 2008 al 2020.

 

El programa tangibilitza els seus esforços, principalment, en l'obtenció de resultats en relació a les mesures adaptatives de la vinya davant l'augment de temperatures, a la conservació de la biodiversitat, a l'eficiència energètica o a l'ús responsable de l'aigua, entre d'altres.

 

Avui, després de 10 anys d'investigació, convergeixen les proves irrefutables de les conseqüències del canvi climàtic per a la vinya, amb els excel·lents resultats obtinguts per Cellers Torres en els projectes duts a terme:

 

  • REDUCCIÓ DE LA PETJADA DE CARBONI

 

La petjada de carboni és el conjunt de gasos d'efecte hivernacle associats a les diferents fases del cicle de vida del producte. L'acumulació d'aquests gasos a l'atmosfera és conseqüència de la industrialització i una de les principals causes del canvi climàtic.

 

Cellers Torres ha aconseguit reduir en un 40% les seves emissions pròpies de CO2 el 2016 respecte a l'any de l'adquisició del compromís, 2008. Això suposa un 15,6% de les emissions per ampolla.

 

La contribució a la petjada de carboni dels nostres proveïdors és del 90%. És per això que no podem reduir aquest percentatge sols. D'aquesta manera, el treball amb els proveïdors del celler es preveu indispensable i serà clau per aconseguir l'objectiu d'emetre un 30% menys de CO2 el 2020.

Així, Cellers Torres col·labora des del 2015 amb els seus subministradors de material auxiliar, matèria primera i logística en el disseny de plans específics de reducció de la petjada de carboni, centrats en l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables, biocombustibles i en el desenvolupament d’envasos més lleugers que tinguin menor impacte ambiental.

 

És per això que aquest any, per primera vegada, s'ha premiat als proveïdors del celler que més han contribuït en la lluita contra el canvi climàtic. Els reconeixements han estat per al fabricant d'ampolles de vidre Vidrala, per l'operador logístic JF Hillebrand i la família de viticultors Canela, en un acte celebrat a Barcelona.

 

  • RECUPERACIÓ DE VARIETATS ANCESTRALS I ALTRES MESURES D’ADAPTACIÓ DE LA VINYA

 

Previ al programa Torres & Earth, el projecte de recuperació de varietats ancestrals (avui adscrit al marc que investiga les mesures d'adaptació) es mostra com un encert avançat al seu temps i que contribueix a la recuperació de l'enorme patrimoni vinícola de la nostra terra.

En aquest projecte tractem de buscar la singularitat de ceps autòctons, varietats rescatades de l'oblit que subratllen la identitat i procedència del vi en un món global . Però el més important encara: moltes d'aquestes varietats han donat mostres d'un potencial enològic excel·lent i una resistència natural al progressiu augment de les temperatures, la sequera i diferents malalties de la vinya.

Els noms propis que materialitzen l'èxit del projecte són, entre altres: garró, pirene, forcada, gonfaus, moneu i querol.


 

  • ALTRES MESURES D'ADAPTACIÓ A LA VINYA

 

Per fer front a l'augment de les temperatures, Cellers Torres està adaptant les seves vinyes per retardar la maduració del raïm mitjançant tècniques vitícoles, com la densitat del marc de plantació, la utilització de porta-empelts més resistents a la sequera, tècniques de conreu i maneig de la canòpia ...

En paral·lel, busca nous escenaris a més altitud per conrear vinya, on el clima és més fred i permet a la baia una maduració progressiva i equilibrada, així com la concentració dels seus aromes varietals i una correcta acidesa.

 

 

 

ACTUACIONS MEDIOAMBIENTALS DESTACADES

 

Destinades a complir amb l'objectiu de reducció de la petjada de carboni del celler, Cellers Torres va iniciar el 2008 una sèrie d'actuacions on tenen una singular significació:

 

  • Caldera de biomassa

El celler a Pacs del Penedès disposa des de 2012 de la major caldera de biomassa instal·lada en un celler a Espanya. S'alimenta amb sarments i ceps vells, brises i rapes. Ha permès rebaixar el consum de gas en un 95% i s'evita l'emissió de 1.300 tones de CO2 a l'any.

  • Instal·lació fotovoltaica

Parlem d'una instal·lació fixa de panells fotovoltaics de 18.000m2, que equival a una potència de 1.073 kW. Les energies renovables ja permeten cobrir el 25% de les necessitats elèctriques del celler de Pacs del Penedès.

 

  • Transport eco-eficient

A Torres, el transport eco-eficient és un dels aspectes previstos en el programa per reduir la nostra petjada de carboni. El 2007, es va decidir substituir progressivament els vehicles dels directius i comercials per cotxes híbrids, amb l'objectiu de disposar d'una flota totalment ecològica el 2020, i actualment el nostre equip disposa de prop d'un centenar de vehicles híbrids i elèctrics.

 

També cal destacar la incorporació del tren elèctric-solar del nostre Centre de Visites a Pacs del Penedès, el primer utilitzat a Europa per enoturisme, que permet als nostres més de cent mil visitants anuals gaudir de l'experiència Torres d'una manera molt més sostenible.

 

  • Reducció del pes de les ampolles

El pes mitjà de les ampolles ha disminuït un 13%, el que ha contribuït a reduir les emissions de CO2 de les ampolles i el seu transport. Les ampolles de vi se situen entre els 400 i 420 grams de pes, és a dir que ara pesen entre 120 i 130 grams menys.

 

  • Optimització en la gestió de l'aigua

Cellers Torres disposa de dues basses per emmagatzemar aigua de pluja amb capacitat per a 38 milions de litres, una planta de tractament biològic d'aigües residuals i una planta de potabilització de l'aigua depurada, per a la seva reutilització en jardineria i neteja en celler. Avui es reutilitza el 40% de l'aigua.


 

La cura dels boscos i de la biodiversitat de l'entorn, també ocupa els esforços del programa T&E de Cellers Torres, sabedors que avui, com ahir, com més cuidem la terra, millor vi aconseguim.

Accedeix als comentaris

Per deixar comentaris has d'estar registrat i iniciar sessió

Inicia sessió o registra't