BIODIVERSITAT A LA VINYA

La natura parla, nosaltres escoltem

Vivim de la terra, per tant el nostre major actiu és viu i respira. Per això treballem per a la millora de la biodiversitat i gestionem el territori de forma respectuosa amb els ecosistemes existents, on fins al mínim ésser viu juga el seu paper en el cicle de la vida i també, per descomptat, de la vinya.

 

En el marc de l'ambiciós programa Torres & Earth, la gestió i el respecte per la biodiversitat s'articula en diferents projectes que cobreixen àrees d'acció, que van des de la protecció de la fauna i l'entorn natural que les acull, als sistemes de fertilització del sòl. Júlia Muntané, que forma part de l'equip darrere els estudis, ens ho explica:

 

 

Quins són els principals projectes sobre biodiversitat als que esteu treballant?

A les nostres vinyes tractem de minimitzar l'impacte sobre l'entorn mitjançant diferents accions i bones pràctiques que afavoreixen la biodiversitat a les nostres finques. Els tractaments fitosanitaris són preventius , utilitzant productes respectuosos amb el medi ambient.

 

Per al control de les males herbes, substituïm els tradicionals herbicides per l'eliminació mecànica o establint una coberta vegetal entre les fileres, el que disminueix l'erosió, incrementa la matèria orgànica i suposa una millora de la biodiversitat ja que la pròpia coberta es converteix en hàbitat de nombroses espècies beneficioses.

 

Apliquem una fertilització raonada seguint les pautes de l'agricultura de conservació, utilitzant abonament com a font de nitrogen i sulfat potàssic com a font de potassi, sempre en les dosis mínimes necessàries.

 

A més, vam realitzar mapes mitjançant imatges via satèl·lit de totes les parcel·les. D'aquesta manera es pot definir i diferenciar el vigor de les plantes en zones molt específiques. És millor administrar les dosis necessàries en el lloc i moment oportuns, evitant així aplicacions insostenibles.

 

Hem de preveure que l'aplicació de reg serà cada vegada més freqüent a la vinya. Les prediccions d'increment de temperatura i cops de calor en determinats períodes del cicle vegetatiu, poden posar en risc el desenvolupament dels ceps i la qualitat de futures veremes.

 

Per aquest motiu, en totes les nostres finques, es treballa en la recuperació d'antics pous i mines, així com en la construcció de basses d'acumulació. Perquè la fauna es pugui beneficiar d'aquestes fonts d'aigua s'instal·len abeuradors per a aus i amfibis, i mecanismes de protecció contra accidents.

 

Recentment hem invertit en la compra de 10 ha. d'un bosc d'alzines d'alt valor ecològic, situat a la Conca de Tremp. El paratge s'ha adquirit amb l'objectiu d'evitar la seva explotació com a pedrera i la destrucció de l'ecosistema. La zona està dotada d'un contrast paisatgístic únic, amb elements de flora i fauna que contribueixen a augmentar la seva riquesa i diversitat.

 

A la bassa del Centre de Visites a Pacs del Penedès s'ha instal·lat una plataforma flotant amb vegetació per fomentar la presència de polles d'aigua i altres espècies d'aus. Gràcies a aquesta iniciativa s'ha pogut observar la reproducció d'una parella d'aquesta espècie a la plataforma amb 6 cries l'estiu passat.

 

Evitar l'erosió del sòl és clau per mantenir la biodiversitat. Per això, en el moment de la plantació, escollim l'orientació de mínima pendent. En els terrenys on aquesta cautela no és possible, la plantació es realitza seguint les corbes de nivell, intentant sempre minimitzar l'erosió del sòl que es produeix quan les precipitacions de pluja superen la capacitat d'infiltració del terreny.

 

Els talussos es reforesten amb la finalitat que les mateixes plantes fixin la seva estructura. A més, es realitzen drenatges perquè les fortes avingudes d'aigua de pluja no provoquin al·luvions dins de les parcel·les, amb la consegüent retirada del sòl.

 

La major part dels nostres boscos disposen d'un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal. Anualment es realitzen accions com estassades per disminuir el risc d'incendi, tales de millora, extracció de biomassa com a font energètica o reforestacions de zones degradades.

 

El manteniment de zones boscoses entre les plantacions de vinya permet configurar el mosaic paisatgístic, aportant heterogeneïtat i potenciant la biodiversitat, gràcies als beneficis del bosc, que serveix com a refugi a la fauna.

 

 

¿Fins a quin punt un ecosistema sa pot influir a la vinya i per tant, en la qualitat del seu fruit?

En un ecosistema sa conviuen diferents espècies de flora i fauna. Cadascuna d'aquestes espècies té la seva funció per assegurar l'equilibri de l'ecosistema. Quan un ecosistema és sa aquest equilibri és més fàcil de mantenir, al contrari que si està degradat. La qualitat de l'ecosistema de la vinya ens assegura que hi hagi insectes per a una bona pol·linització de la vinya.

 

A una vinya sana també hi pot haver aus insectívores o insectes que mengen altres insectes, que ajuden al control de plagues de forma natural. La presència d'insectes contribueix a que hi hagi presència d'animals que s'alimenten d'insectes com rèptils o amfibis, també petits mamífers, i així es va formant la cadena tròfica. Una au bon bioindicadora de la qualitat de la vinya és l'àguila cuabarrada, als Cellers Torres s'ha fet estudis d'identificació i projectes de conservació d'aquesta espècie. En resum, la qualitat de l'ecosistema és bàsica per a la supervivència de les vinyes.

 

 

Com t'imagines aquestes mateixes terres del Penedès d’aquí a 20 anys? ¿Tems que puguin produir-se canvis que afectin els processos de maduració del raïm o un canvi dràstic en el mapa de varietats a causa del canvi climàtic?

Ja és sabut que estem dins d'un episodi de canvi climàtic. L'ecologia sempre ha estat una prioritat a Torres, però el canvi climàtic ha fet augmentar la nostra preocupació. 

 

La vitis vinífera és una planta extremadament sensible als canvis de temperatura. Torres ha estat testimoni de l'augment d'un grau de la temperatura mitjana del Penedès en els últims 40 anys, el que ha provocat que la verema es dugui a terme, aproximadament, deu dies abans que fa dues dècades. Això ens porta a afirmar que hi haurà canvis que ja estem començant a veure com les èpoques llargues de sequera al nostre territori, un exemple és la que està patint aquest estiu al Penedès, o els episodis climàtics extrems com pluges torrencials en altres parts del planeta.

 

Amb l'augment de la temperatura serà necessari treballar amb varietats més resistents a la calor i amb menys necessitats hídriques, en aquest aspecte el projecte de recuperació de varietats ancestrals, on ja s'han trobat varietats resistents a les altes temperatures i la sequera, el fa especialment interessant davant aquest marc climàtic. Des d'aquesta perspectiva s'està treballant i investigant, cada vegada més, en adaptar les pràctiques vitícoles a les condicions climàtiques canviants.

 

 

¿Propers reptes per al futur immediat?

El repte de Cellers Torres és seguir investigant els efectes que té i tindrà el canvi climàtic a les vinyes per poder adaptar-nos. Per això hem invertit des de 2008 més d’ 11 milions d'euros en projectes relacionats amb el canvi climàtic; cada any es destina a aquest tipus de projectes l’ 11% del total de la inversió realitzada pel celler.

Accedeix als comentaris

Per deixar comentaris has d'estar registrat i iniciar sessió

Inicia sessió o registra't